Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt p.n. Rewitalizacja centrum Lęborka współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt p.n. Rewitalizacja centrum Lęborka współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt p.n. Rewitalizacja centrum Lęborka współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działania 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. W dniu 26 października 2010 r. Marszałek Województwa Pomorskiego i Burmistrz Miasta Lęborka podpisali umowę o dofinansowanie Projektu Nr UDA - RPPM.03.02.01-00-003/10-00.

3

4

5

6

7

8 W poziomie piwnicy umieszczono: zaplecze socjalno-szatniowe dla sal, oraz wymiennikownię.

9 Budynek sali połączony jest z istniejącą szkołą, poprzez jedno z istniejących wyjść. Inwestycja zajmie część utwardzonego placu od strony ulicy C. Skłodowskiej, a także zajmie miejsce 2 istniejących budynków gospodarczych, które trzeba będzie wyburzyć. Istnieje także konieczność wycięcia dwóch istniejących drzew.

10

11 Przedmiotowe zamierzenie znajduje się w strefie bezwzględnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej i jest objęte nadzorem konserwatorskim. Prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Elewacja budynku nawiązuje do istniejącej zabudowy. Do dnia 31 stycznia 2011 roku, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Inspektora Nadzoru oraz trwa postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

12

13

14

15

16

17

18


Pobierz ppt "Projekt p.n. Rewitalizacja centrum Lęborka współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google