Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zostań wolontariuszem. zmieniaj świat i siebie!”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zostań wolontariuszem. zmieniaj świat i siebie!”"— Zapis prezentacji:

1 „Zostań wolontariuszem. zmieniaj świat i siebie!”
Jak rozumiesz polskie hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu 2011?

2 Rok 2011 - Europejskim Rokiem Wolontariatu.
Cele: zmniejszenie barier dla rozwoju wolontariatu w UE, mobilizacja organizacji wolontariuszy i poprawa jakości wolontariatu, nagradzanie i docenianie działań wolontariackich, szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu wolontariatu.

3 Krajowy Plan Działania dla ERW 2011 w Polsce.
Wzmocnienie organizatorów wolontariatu. Krajowy Plan Działania dla ERW w Polsce. Wzmocnienie systemowego podejścia do wolontariatu. Kreowanie mody na wolontariat.

4 Doświadczenia wolontariuszy Gimnazjum nr 1 w Barcinie
podstawą do zrozumienia hasła promującego Europejski Rok Wolontariatu 2011.

5 Krótka historia naszej działalności wolontaryjnej.
Od września 2005 r. w Gimnazjum nr 1 w Barcinie działa ruch wolontariacki . Należą do niego uczniowie, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas osobom potrzebującym pomocy, opieki, wsparcia. Działamy na podstawie „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z 2003 r. oraz stworzonego przez nas Regulaminu Wolontariatu Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Zainteresowanie pracą społeczną wśród uczniów w naszej szkole wciąż rośnie – w ostatnim okresie oscyluje w granicy 20%.

6 Co nas motywuje do pracy społecznej?

7 Gdzie pomagamy?

8 Jak pomagamy? Projekty wolontaryjne – sposób na niesienie pomocy światu.
serca = poznawanie potrzeb dzieci w Afryce „WSPÓLNIE OTWÓRZMY OKNO NA ŚWIAT” Sprzedaż gofrów = sposób na zbieranie funduszy dla dzieci z Zambii Zbiórka odzieży i środków higienicznych = paczka do Zambii Doskonalenie j. angielskiego = sprawna komunikacja z nowymi przyjaciółmi z Zambii Ozdabianie i sprzedaż figurek z gipsu = udział w akcji „Kura dla szpitala” w Mpanshyi

9 Co daje nam wolontariat?

10 Wolontariat to ważny element kształcenia.
Przedstawione wyniki są potwierdzeniem wniosków opisanych w literaturze przedmiotu. Poprzez działania społeczne nabywamy nowe doświadczenia, umiejętności. Uczymy się, jak: solidnie wykonywać czynności porządkowe w placówkach objętych wolontariatem pracować z niepełnosprawnymi dziećmi zajmować się przedszkolakami z pasją pracować w bibliotece porozumiewać się w alternatywny sposób zorganizować zbiórkę potrzebnych rzeczy zbierać fundusze dla potrzebujących

11 Wolontariat to element kształtujący poczucie własnej wartości.
POMAGAJĄC ODCZUWAMY SATYSFAKCJĘ, BO… NASZ WYSIŁEK JEST NAGRADZANY (DYPLOMY, STATUETKI) WIDZIMY, ŻE JESTEŚMY POTRZEBNI MAMY SZANSĘ ZNALEŹĆ SIĘ WŚRÓD NAJLEPSZYCH WIDZIMY POZYTYWNE EFEKTY NASZEJ PRACY

12 Co wolontariat daje światu?

13 Wolontariat – szansą na wzrost aktywności i spójności społecznej.
Aktywność jednego człowieka WYZWALA Aktywność osób z najbliższego otoczenia, a ta powoduje, że rozrasta się krąg ludzi aktywnych społecznie… …niosąc pomoc ludziom z odległych zakątków świata. Pobudzamy ich do działania !

14 Wolontariat – źródło obustronnych korzyści.
Podsumowanie + budowa więzi międzyludzkich; + wzrost aktywności obywatelskiej; + rozwój życia społecznego i kulturalnego; + wzrost gospodarczy + wzrost poczucia satysfakcji; + wzrost kompetencji i życiowego doświadczenia; + wzrost atrakcyjności na rynku pracy; + rozwój umiejętności społecznych

15 LITERATURA: „Europejskie Partnerstwo dla Wolontariatu. Koncepcja kampanii mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie zainteresowania wolontariatem wśród kręgów opiniotwórczych w związku z polską Prezydencją w Radzie UE” – A. Łada, J. Kucharczyk, G. Makowski, F. Pazderski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010. „Krajowy Plan Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce”; MPiPS, Warszawa 2010.

16 Julia Michalska Wiktoria Skrzypczyk Bartosz Kujawa
Opracowali Julia Michalska Wiktoria Skrzypczyk Bartosz Kujawa uczniowie Gimnazjum nr 1 w Barcinie


Pobierz ppt "„Zostań wolontariuszem. zmieniaj świat i siebie!”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google