Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizja i misja szkoły Wyniki ankiety „Jaka powinna być nasza szkoła, nasz uczeń, nasz rodzic, nasz nauczyciel?” Ten szablon może być używany jako plik startowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizja i misja szkoły Wyniki ankiety „Jaka powinna być nasza szkoła, nasz uczeń, nasz rodzic, nasz nauczyciel?” Ten szablon może być używany jako plik startowy."— Zapis prezentacji:

1 Wizja i misja szkoły Wyniki ankiety „Jaka powinna być nasza szkoła, nasz uczeń, nasz rodzic, nasz nauczyciel?” Ten szablon może być używany jako plik startowy do prezentowania materiałów szkoleniowych w ustawieniu grupy. Sekcje Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby dodać sekcje. Sekcje ułatwiają organizowanie slajdów i usprawniają współpracę nad dokumentem. Notatki Użyj sekcji Notatki do wstawiania notatek lub dodatkowych informacji dla odbiorców. Podczas przedstawiania prezentacji notatki są widoczne w widoku prezentacji. Pamiętaj o odpowiednim rozmiarze czcionki (w celu ułatwienia dostępu, widoczności, nagrywania i pracy online). Odpowiednio dobrane kolory Zwróć szczególną uwagę na wykresy, schematy i pola tekstowe. Uwzględnij to, że uczestnicy mogą drukować w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Wykonaj wydruki testowe, aby sprawdzić, czy wszystko jest widoczne po wydrukowaniu w trybie czarno-białym i w skali odcieni szarości. Elementy graficzne, tabele i wykresy Staraj się zachować prostotę — używaj spójnych stylów i kolorów, które nie odwracają uwagi od zawartości. Oznacz etykietą każdy wykres i tabelę.

2 Jaka powinna być nasza szkoła?
Według uczniów: przyjazna bezpieczna nowoczesna potrafiąca zapewnić dobre wykształcenie miła wesoła kolorowa dobrze wyposażona w pomoce naukowe czysta ciepła bez mundurków otwarta na różne pomysły rozwijająca zainteresowania

3 Jaka powinna być nasza szkoła?
Według rodziców: bezpieczna nowoczesna o wysokim poziomie nauczania przyjazna dla ucznia, budząca zaufanie pomocna rozwojowa rozwijająca zdolności dostępna dla rodziców o szerokiej ofercie wycieczek dobra oferująca dużo zajęć pozalekcyjnych otwarta na potrzeby ucznia i nowości potrafiąca zapewnić dobre wykształcenie, z wysokim poziomem nauczania wyposażona w lepszy sprzęt sportowy, siłownię i pomoce naukowe interesująca pogodna, wesoła bez mundurków cieplejsza czysta, zadbana, kolorowa z elektronicznym dziennikiem

4 Jaki powinien być nasz uczeń?
Według uczniów: pracowity punktualny inteligentny, mądry kreatywny, aktywny uczciwy, dobry, skromny pilny, solidny obowiązkowy, sumienny odpowiedzialny, zdyscyplinowany zadowolony kulturalny, uprzejmy, grzeczny radosny, pogodny, wesoły pomocny, uczynny, koleżeński czysty, zadbany pomysłowy dobrze przygotowany do dalszej nauki bez mundurka

5 Jaki powinien być nasz uczeń?
Według rodziców: obowiązkowy, pilny pracowity, sumienny mądry, inteligentny, zdolny komunikatywny chętny do nauki, aktywny, dociekliwy uśmiechnięty , zadowolony ze szkoły zdyscyplinowany zaradny, przedsiębiorczy koleżeński, miły dobrze przygotowany do dalszej nauki odpowiedzialny grzeczny, uczynny schludny powinien mieć szacunek dla nauczycieli kulturalny samodzielny chętny do współpracy prawdomówny, słowny, rzetelny wytrwały pogodny bezpieczny rozwijający swoje zainteresowania systematyczny szczęśliwy bardziej motywowany i doceniany

6 Jaki powinien być nasz rodzic?
Według uczniów: odpowiedzialny opiekuńczy, troskliwy życzliwy, kochany, miły dobry, wyrozumiały cierpliwy, spokojny zaangażowany dyspozycyjny wspierający, pomocny mądry szczery stanowczy uśmiechnięty, wesoły powinien mieć wpływ na różne decyzje szkoły zainteresowany wynikami w nauce dzieci i ich zachowaniem otwarty na współpracę ze szkołą powinien nam więcej pomagać wytrwały

7 Jaki powinien być nasz rodzic?
Według rodziców: pomocny dla szkoły i dziecka kochający, opiekuńczy krytyczny i odpowiedzialny za swoje dziecko konsekwentny obiektywny wyrozumiały, tolerancyjny mniej roszczeniowy, przyjmujący uwagi bardziej wymagający w stosunku do własnego dziecka komunikatywny dyspozycyjny miły, życzliwy zadowolony chętny do współpracy z Radą Rodziców otwarty na współpracę ze szkołą zainteresowany wynikami w nauce dzieci i ich zachowaniem troskliwy zaangażowany, biorący udział w życiu szkoły dobrze poinformowany o problemach i sukcesach swojego dziecka jest autorytetem dla swojego dziecka pewny, że jego dziecko jest bezpieczne

8 Jaki powinien być nasz nauczyciel?
Według uczniów: sprawiedliwy, obiektywny mądry inteligentny, wykształcony doświadczony, kompetentny dobrze uczący dobry organizator kochający dzieci miły , uśmiechnięty opiekuńczy nie zadający zadań spokojny, cierpliwy wyrozumiały sympatyczny, fajny charyzmatyczny pomocny ciepły dobry ciekawy wesoły, zabawny łagodny, uprzejmy przyjazny otwarty uczciwy

9 Jaki powinien być nasz nauczyciel?
Według rodziców: kompetentny wykształcony kreatywny odpowiedzialny, rzetelny charyzmatyczny uczciwy wymagający, trzymający dyscyplinę powinien być autorytetem wyrozumiały otwarty na potrzeby ucznia i rodzica uwzględniający indywidualne potrzeby dziecka sprawiedliwy, bezstronny, obiektywny miły, sympatyczny tolerancyjny, opanowany pogodny, uśmiechnięty budzący zaufanie pomocny, przyjazny komunikatywny mający dobry kontakt z uczniami i rodzicami życzliwy, uczynny cierpliwy, wrażliwy sympatyczny zaangażowany

10 „Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia”
Koncepcja pracy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu na lata szkolne „Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia” Seneka Młodszy

11 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu na lata szkolne Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz ze zm. w 2013r. poz. 560z dnia 14 maja 2013r.) Misja szkoły Uczymy i wychowujemy młodych ludzi tak, by w pełni sprostali zadaniom, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Kształtujemy postawy patriotyczne, proekologiczne oraz promujemy zdrowy styl życia.

12 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu na lata szkolne Wizja szkoły Jesteśmy szkołą: zapewniającą wysoki poziom kształcenia dostosowany do możliwości, potrzeb i aspiracji ucznia, gwarantującą bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i odpowiednie warunki pracy, promującą zdrowy styl życia w bezpiecznych i higienicznych warunkach, wyróżniającą się działalnością na rzecz ochrony przyrody i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego wśród młodzieży, wychowującą w duchu patriotyzmu, kształtującą pozytywne postawy społeczne, wartości moralne, postawy wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, dbającą o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków, przygotowującą uczniów do przyszłego życia poprzez kształtowanie umiejętności społecznych, zachęcanie do działania zespołowego.

13 Kierunki działań szkoły:
Koncepcja pracy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu na lata szkolne Kierunki działań szkoły: 1. Zarządzanie i organizacja: Upowszechnianie wewnętrznego prawa i kierunków działania szkoły wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczestnictwo Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w tworzeniu dokumentacji szkolnej. Zapewnianie rozwoju uczniów poprzez tworzenie odpowiednich warunków nauki i sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Tworzenie warunków do dobrej współpracy między wszystkimi organami szkoły. 2. Dydaktyka: Podnoszenie wyników nauczania. Wspieranie rozwoju każdego ucznia. Rozwijanie zainteresowań. Doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli.

14 Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
Koncepcja pracy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu na lata szkolne 3. Wychowanie i opieka: Dbanie o jakość wychowania i opieki poprzez realizację działań i programów oraz współpracę z różnymi instytucjami. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Wspieranie rodziny w edukacji i wychowaniu dzieci. 4. Środowisko lokalne: Organizowanie imprez i uroczystości. Prezentowanie rodzicom projektów edukacyjnych. Współpraca z mediami , instytucjami i organizacjami. Udział uczniów i nauczycieli w uroczystościach lokalnych, patriotycznychi związanych z patronem szkoły. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, upowszechnianie swoich osiągnięć. Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły.

15 Absolwent naszej szkoły CENI: SZANUJE: POTRAFI:
Koncepcja pracy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu na lata szkolne Wizja absolwenta: Absolwent naszej szkoły CENI: SZANUJE: POTRAFI: wzbogacać wiedzę, rozpoznać i rozwijać własne talenty, korzystać z różnych źródeł informacji, stosować wiedzę i umiejętności w praktyce, działać samodzielnie współpracować z innymi, dokonywać trudnych wyborów, być odpowiedzialnym, prowadzić dialog. prawidłowo funkcjonować we współczesnym świecie siebie, drugiego człowieka, więzi międzyludzkie, zdrowie, wolność, Ojczyznę. siebie i innych, słabszych, mienie, przyrodę, cudze poglądy, symbole narodowe, normy społeczne.

16 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu na lata szkolne Dokument został opracowany przy współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Przeciszowie – Podlesiu.

17 Z życia szkoły: Zdobycie przez szkołę krajowego Certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i ubieganie się o uzyskanie „Zielonej Flagi”. Nasza szkoła  po raz kolejny przystąpiła do  edycji programu edukacyjno – ekologicznego „Święto drzewa”, który poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Kartofle, pyry, grule, a u nas po prostu ziemniaki – 19 X 2013r. - Święto Ziemniaka w ZSP-G w Przeciszowie – Podlesiu – impreza integracyjna. Szczegóły na:


Pobierz ppt "Wizja i misja szkoły Wyniki ankiety „Jaka powinna być nasza szkoła, nasz uczeń, nasz rodzic, nasz nauczyciel?” Ten szablon może być używany jako plik startowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google