Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ramach projektu III sektor dla wolontariatu Joanna Czabajska Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn.: III sektor dla wolontariatu finansowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ramach projektu III sektor dla wolontariatu Joanna Czabajska Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn.: III sektor dla wolontariatu finansowanego."— Zapis prezentacji:

1 W ramach projektu III sektor dla wolontariatu Joanna Czabajska Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn.: III sektor dla wolontariatu finansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2 Przygotowanie koordynatorów wolontariatu do pracy z wolontariuszami i młodzieżowymi liderami wolontariatu podczas 2 kursów szkoleniowych : I zjazd- 22-24.09.2011r. II zjazd – 03-05. 11.2011 r.

3 Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: Aspektów prawnych związanych z wolontariatem – prawa i obowiązki organizacji, prawa i obowiązki wolontariuszy/ek; Umiejętnego aktywizowania i zarządzania wolontariuszami/kami. Sposobów motywowania osób zainteresowanych wolontariatem Określania zakresu obowiązków dla wolontariuszy/ek; Określania wymiaru czasu pracy dla wolontariuszy/ek; Prowadzenia efektywnej rekrutacji wolontariuszy/ek; Identyfikacji obszarów działalności LGD i lokalnych stowarzyszeń, w których możliwe jest wykorzystanie zaangażowania wolontariuszy/ek.

4 Opracowanie przez koordynatora wolontariatu: Planu wspierania wolontariatu w ramach Stowarzyszenia LGD/Stowarzyszenia Regulaminu angażowania wolontariatu Wzoru umowy z wolontariuszem

5 Uczestnicy kursu zawrą umowy na wykonanie konkretnych zadań w trakcie trwania projektu, które stworzą określony system wsparcia wolontariatu na poziomie poszczególnych Stowarzyszeń. Każdy z koordynatorów w ramach zawartej umowy przeprowadzi : min. 1 spotkanie promujące wolontariat kierowane do środowisk wiejskich zainteresowanych wsparciem wolontariatu (samorząd, szkoła, organizacje lokalne), każde dla min. 10 osób zorganizuje min. 1 inicjatywę lokalną przeprowadzoną w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy i młodzieżowych liderów wolontariatu np. organizacja lokalnej imprezy, animowanie zajęć pozalekcyjnych, pomoc osobom starszym. stworzy na stronach swojego Stowarzyszenia podstronę poświęconą wolontariatowi. przygotuje 1 notatkę prasową o wolontariacie do prasy lokalnej lub regionalnej stworzy warunki do odbycia staży w ramach działania Stowarzyszenia LGd dla 1 – 2 osób, które będą mogły wykorzystać nabyte umiejętności (zarządzanie zespołem, prace biurowe, pisanie projektów) w swoim środowisku jako wolontariusz.

6 Zaplanowanie spotkania informacyjnego o woluntariacie Zaplanowanie informacji na strony www. Napisanie notatki prasowej

7 Serwis internetowy międzynarodowego roku wolontariatu - www.pozytek.gov.pl/Wolontariat www.pozytek.gov.pl/Wolontariat Serwis internetowy Centrum Wolonriatu - www.wolontariat.org.pl www.wolontariat.org.pl Serwin internetowy organizacji pozarządowych – www.wolontariat.ngo.pl www.wolontariat.ngo.pl Materiały szkoleniowe: prezentacje, opracowania Zadania domowe dla uczestników Ankiety ewaluacyjne dot. rozwoju wiedzy i umiejętności

8 Zapewnienie opieki merytorycznej przy realizacji zadań zaplanowanych do wykonania przez koordynatorów wolontariatu Pomoc w sytuacjach trudnych Wskazywanie źródeł informacji

9 I Dolnośląskiej Debaty poświęconej wolontariatowi na obszarach wiejskich – debata odbędzie się w dniu 5 grudnia, który jest Międzynarodowym Świętem Wolontariatu. Tematyka - Wprowadzenie w formie 2 wykładów: - Specyfika pracy wolontariatu na wsi – prezentacja badań i analiz - Środowisko wsparcia wolontariatu na Dolnym Śląsku Dyskusja Czy potrafimy wykorzystywać potencjał wolontariuszy w lokalnych środowiskach, Jak tworzyć przyjazne środowiska pracy dla wolontariuszy, Jakiego rodzaju wsparcie może być kierowane przez samorządy, Co wiemy o problemach i potrzebach wolontariatu na wsi

10 Upowszechnianie idei wolontariatu poprzez strony internetowe Sieci i Bibliotekę Wolontariusza Opracowanie podstrony internetowej na portalu www.partnerstwa.pl www.partnerstwa.pl Zostanie również przygotowany newsleter zawierający najważniejsze i aktualne informacje dotyczące wolontariatu.

11 Joanna Czabajska sekretariat@partnerstwa.pl czabajska@zielonaakcja.pl Irena Krukowska-Szopa krukowska@zielonaakcja.pl

12 Joanna Czabajska Sekretariat Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD 59-220 Legnica, Wrocławska 41, tel. (076) 86 29 430; 723 81 01; fax. (076) 721 24 96 e-mail: sekretariat@partnerstwa.pl ;sekretariat@partnerstwa.pl


Pobierz ppt "W ramach projektu III sektor dla wolontariatu Joanna Czabajska Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn.: III sektor dla wolontariatu finansowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google