Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)"— Zapis prezentacji:

1 Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
C-1 Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem) Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką.

2 Nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
C-2 Nakaz jazdy w prawo (za znakiem) Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką.

3 Nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3 Nakaz jazdy w lewo (przed znakiem) Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką.

4 Nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4 Nakaz jazdy w lewo (za znakiem) Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką.

5 C-5 Nakaz jazdy prosto Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo (za znakiem)
C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo (za znakiem) Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką.

7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo (za znakiem)
C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo (za znakiem) Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką.

8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo (za znakiem)
C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo (za znakiem) Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką.

9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z prawej strony znaku.

10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni po lewej stronie znaku.

11 Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-11 Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z lewej lub prawej strony znaku.

12 C-12 Ruch okrężny www.sp8lubin.pl
Znak ten oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie. Kierujący zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym znakiem C-12, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać (wejść).

13 C-13 Droga dla rowerów Znak ten oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.

14 Koniec drogi dla rowerów
C-13a Koniec drogi dla rowerów Znak ten oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

15 C-14 Prędkość minimalna Znak ten oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

16 Koniec minimalnej prędkości
Znak ten oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

17 C-16 Droga dla pieszych Znak ten oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

18 Koniec drogi dla pieszych
C-16a Koniec drogi dla pieszych Znak ten oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

19 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
Znak oznacza obowiązujący, wskazany znakami C 2, C 4, C 5, C 6, C 7 lub C 8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (materiały wybuchowe lub łatwo zapalne, gazy palne).

20 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Znak oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym obowiązany jest stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych.

21 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Znak oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C 18 przestaje obowiązywać.

22 Droga dla rowerów i pieszych
Znak nakazuje ruch rowerów lewą stroną drogi, ruch pieszych prawą stroną drogi. Znak nakazuje ruch pieszych lewą stroną drogi, ruch rowerów prawą stroną drogi. Znak nakazuje ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze (pierwszeństwo mają piesi).


Pobierz ppt "Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google