Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Początki państwa polskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Początki państwa polskiego"— Zapis prezentacji:

1 Początki państwa polskiego

2 Spis Postaci Bolesław Chrobry Dobrawa Mieszko I Otto III
Święty Wojciech

3 Spis wydarzeń Bitwa pod Cedynią Chrzest Polski
Koronacja Bolesława Chrobrego Zjazd Gnieźnieński

4 Bolesław Chrobry (ok ), książę polski od 992, król od Najstarszy syn Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy. 973 znalazł się na dworze niemieckim jako zakładnik i gwarant pokoju pomiędzy Mieszkiem I a królem niemieckim. Po śmierci ojca, w 992, przejął władzę, a jego pierwsze działania zdążały w kierunku wyeliminowania swych oponentów. Wypędził z kraju macochę Odę i trzech swych przyrodnich braci W 999 uzyskał zgodę papieża Sylwestra II na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz nowych biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. W 1000 podejmował w Gnieźnie cesarza niemieckiego Ottona III Powrót do Spisu postaci

5 Dobrawa Dobrawa, Dąbrówka księżniczka czeska, córka Bolesława I. Od 965 żona Mieszka I. Założycielka kościoła św. Trójcy i św. Wita w Gnieźnie w 970. W znacznej mierze przyczyniła się do przyjęcia przez Polskę chrztu i umocnienia stosunków polsko-czeskich. Powrót do Spisu postaci

6 Mieszko I książę polski od 960, syn Siemomysła, pierwszy znany władca państwa polskiego z dynastii Piastów Ok. 965 poślubił księżniczkę czeską Dobrawę. W 966 przyjął chrzest. Zdobył ujście Odry walcząc z margrabią niemieckim Hodonem, zwyciężając w decydującej bitwie pod Cedynią w Odparł wyprawę cesarza Ottona II przeciw Polsce w 979. Dokumentem Dagome iudex z 991 oddał państwo polskie pod opiekę papieża. W testamencie podzielił ziemie polskie między Bolesława Chrobrego, syna Dobrawy, i małoletnich synów z drugiego małżeństwa Powrót do Spisu postaci

7 Otton III Powrót do Spisu postaci
Otton III ( ), z rodu Ludolfingów, król Niemiec od 983, cesarz od 996. Syn i następca Ottona II. Osobiste rządy objął w 995. Wychowany w kulcie imperium rzymskiego i cesarstwa ottońskiego, kontynuował tradycje rzymskie. Dążył do utworzenia imperium uniwersalnego, zrzeszające na równych prawach wchodzące w jego skład kraje. W 995 zorganizował wyprawę do Rzymu, pokonał Krescencjuszów, osadził na tronie papieskim swego kuzyna Brunona (Grzegorz V) i w maju 996 odbył koronację cesarską. Spotkał się z opozycją zarówno we Włoszech, jak w Niemczech. Jeszcze w tym samym roku Grzegorza V wygnano z Rzymu, do władzy powrócili Krescencjusze. Ponownie zajął Rzym w 998, okrutnie rozprawiając się z przeciwnikami. Nie ciesząc się popularnością we własnym kraju, usiłował pozyskać dla swojego programu najwybitniejsze osobistości ówczesnego świata. Powrót do Spisu postaci

8 Święty Wojciech Święty Wojciech, właśc. Wojciech Sławnikowic (czes. Vojtěch, niem. Adalbert; ur. ok. 956 w Libicach – zm. 23 kwietnia 997 w okolicach Elbląga lub Tękit, Tenkitten, obecnie Letnoje; inne źródła podają pruski Chollin) – czeski duchowny katolicki, biskup Pragi, misjonarz, męczennik, uznawany przez Kościół katolicki za świętego. Szósty syn Sławnika, pana na Libicach z rodu Sławnikowiców i Strzeżysławy, być może z rodu Przemyślidów. Powrót do Spisu wydarzeń

9 Bitwa pod Cedynią Bitwa pod Cedynią została rozegrana 24 czerwca 972 roku między wojskami księcia Polan – Mieszka I a margrabiego Marchii Łużyckiej – Hodona, wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbeck[1]. Wyprawa była prywatnym przedsięwzięciem możnowładców niemieckich, niezgodnym z wcześniejszymi traktatami Mieszka z Ottonem I[2]. Bitwa stanowiła jedyny większy epizod najazdu Hodona na Pomorze Zachodnie opanowane kilka lat wcześniej przez Polan. Powrót do Spisu wydarzeń

10 Chrzest Polski Chrzest Polski, proces chrystianizacji Polski, zastępowania pierwotnych wierzeń słowiańskich przez religię chrześcijańską, trwający od X-XIII w., a rozpoczęty 4 kwietnia 966, kiedy książę Mieszko I wraz z dworem przyjął chrzest. Przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I miały dwojaki charakter. Należy przypuszczać, że największy wpływ na podjęcie tej decyzji miały uwarunkowania zewnętrzne, tj.: konieczność pozyskania księcia czeskiego jako sojusznika w walce ze słowiańskimi Wieletami, obawa przed przymusową chrystianizacją Polski przez Niemców, dążenie do zapewnienia Polsce równorzędnego miejsca wśród państw chrześcijańskiej Europy. Drugą, istotną przyczyną, decyzji o chrzcie był zespół uwarunkowań natury wewnętrznej. Powrót do Spisu wydarzeń

11 Koronacja Bolesława Chrobrego
W 1025 roku Chrobry, wykorzystując okres bezkrólewia w Niemczech, uzyskuje zgodę papieża i koronuje się w Gnieźnie na króla. W kilka miesięcy później umiera. Powrót do Spisu wydarzeń

12 Zjazd Gnieźnieński I Zjazd gnieźnieński odbył się w 1000 roku i był ważnym wydarzeniem służącym umocnieniu pozycji oraz zwiększeniu prestiżu Polski w Europie. Współcześnie zjazdy są forum dialogu między różnymi kręgami kulturowymi, wyznaniami i religiami. Stanowią także okazję do przedstawienia dziedzictwa Gniezna i Polski na Starym Kontynencie.

13 Autorami tej prezentacji są :Kacper Chaliński i Cezary Głowacki
Koniec Korzystaliśmy z onet.pl. i z wikipedia.pl. Autorami tej prezentacji są :Kacper Chaliński i Cezary Głowacki


Pobierz ppt "Początki państwa polskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google