Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Początki Państwa Polskiego!!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Początki Państwa Polskiego!!!"— Zapis prezentacji:

1 Początki Państwa Polskiego!!!
POLSKA Początki Państwa Polskiego!!!

2 Postacie Historyczne Bolesław Chrobry, Dobrawa, Mieszko I, Otton III,
Święty Wojciech, KONIEC

3 Mieszko I Mieszko I to historyczny władca Polan, uważany zarazem za faktycznego twórcę państwowości polskiej. Kontynuował politykę swojego ojca i dziadka, którzy jako władcy pogańskiego księstwa znajdującego się na terenach obecnej Wielkopolski, poprzez sojusze lub siłę militarną podporządkowali sobie Kujawy oraz prawdopodobnie Pomorze Wschodnie i Mazowsze. Przez większość okresu swojego panowania toczył walki o Pomorze Zachodnie, zajmując je po rzekę Odrę. W ostatnich latach życia przystąpił także do wojny z Czechami, zdobywając Śląsk i prawdopodobnie Małopolskę. Postacie Historyczne

4 DOBRAWA Księżniczka czeska z dynastii Przemyślidów, księżna polska, żona Mieszka I. Córka księcia czeskiego Bolesława I Srogiego, siostra Marii, matka Bolesława I Chrobrego i Świętosławy POSTACIE HISTORYCZNE

5 Bolesław Chrobry (Ur. 967 w Poznaniu, zm. 17 czerwca 1025) – książę Polski od 992 roku, pierwszy koronowany władca Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach był także księciem Czech jako Bolesław IV. POSTACIE HISTORYCZNE

6 Święty Wojciech Wojciech urodził się ok. roku 956 w Libicach, które wówczas rywalizowały z Pragą w budowie ponadplemiennego scentralizowanego państwa czeskiego. Początkowo ojciec nie przeznaczał go do stanu duchownego. Jednak, gdy ciężko zachorował w młodości, wierząc, że do zdrowia przywróciło syna położenie na ołtarzu w kościele – przekazał go na wychowanie kościelne. Postacie Historyczne

7 Otton III Władca niemiecki z dynastii Ludolfingów. Król Niemiec od 983, cesarz rzymsko-niemiecki od 996 roku. Jako dziecko jeszcze za życia ojca został wybrany na króla Niemiec w 983 roku. Po śmierci Ottona II został koronowany na cesarza rzymsko-niemieckiego 21 maja 996. Postacie Historyczne

8 Wydarzenia Historyczne
Bitwa pod Cedynią, Chrzest Polski, Koronacja Bolesława Chrobrego. Zjazd Gnieźnieński, KONIEC

9 Bitwa Pod Cedynią Została rozegrana 24 czerwca 972 roku między wojskami księcia Polan – Mieszka I, a margrabiego Marchii Łużyckiej – Hodona, wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbeck. Wyprawa była prywatnym przedsięwzięciem możnowładców niemieckich, niezgodnym z wcześniejszymi traktatami Mieszka z Ottonem I. bitwa stanowiła jedyny większy epizod najazdu Hodona na Pomorze Zachodnie opanowane kilka lat wcześniej przez Polan. Wydarzenia Historyczne

10 Chrzest Polski Chrzest Polski – zwyczajowa nazwa początku procesu chrystianizacji państwa polskiego. Proces ten został zapoczątkowany przez osobisty chrzest Mieszka I w 966 r. (najczęściej podawaną datą jest 14 kwietnia 966 r., ponieważ zgodnie z ówczesnym zwyczajem ceremonia odbywała się w Wielką Sobotę[potrzebne źródło]). Następnym ważnym posunięciem była budowa organizacji kościelnej na przełomie X i XI w. (przy czym istnieją przesłanki pozwalające przypuszczać, iż wcześniej podejmowano próby chrystianizacji na terenach Małopolski). Wydarzenia Historyczne

11 Koronacja Bolesława Chrobrego
Trwa spór co do daty koronacji. Niektórzy historycy uważają, że Chrobry od 1000 roku starał się o papieską zgodę na koronację potwierdzającą akt dokonany podczas zjazdu gnieźnieńskiego. Niezależne źródła proweniencji niemieckiej jednoznacznie potwierdzają, że Bolesław korzystając z krótkiego bezkrólewia w Niemczech kazał się koronować w 1025 roku (dokładna data, ani miejsce nie jest znane). Inni uważają (Johannes Fried), iż w 1025 dokonano tylko odnowienia koronacji z roku 1000 (koronacje wielokrotne są spotykane w tym czasie). Wydarzenia Historyczne

12 Zjazd Gnieźnieński I Zjazd gnieźnieński odbył się w 1000 roku i był ważnym wydarzeniem służącym umocnieniu pozycji oraz zwiększeniu prestiżu Polski w Europie. Współcześnie zjazdy są forum dialogu między różnymi kręgami kulturowymi, wyznaniami i religiami. Stanowią także okazję do przedstawienia dziedzictwa Gniezna i Polski na Starym Kontynencie. Wydarzenia Historyczne

13 Koniec Patrycja Bagińska Informacje pobrałam z www.Wikipedia.pl
Postacie Historyczne Wydarzenia Historyczne


Pobierz ppt "Początki Państwa Polskiego!!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google