Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYZWANIA STOJĄCE PRZED SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYZWANIA STOJĄCE PRZED SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 WYZWANIA STOJĄCE PRZED SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II cykl seminariów WYZWANIA STOJĄCE PRZED SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1

2 Symulacje wpływu podwyższenia wieku emerytalnego na sytuację finansową
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Symulacje wpływu podwyższenia wieku emerytalnego na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz na wysokość przyszłych emerytur Paweł Nasiński Warszawa, 11 maja 2011 r. 2

3 Symulacje wpływu podwyższenia wieku emerytalnego
na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Cztery warianty podwyższenia wieku emerytalnego. Założenia makroekonomiczne z uzasadnienia do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Szacunki przeprowadzono w warunkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 75 poz. 398): w warunkach obecnych przepisów dotyczących ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy oraz wymiaru rent rodzinnych, oraz w warunkach obowiązywania nowej formuły obliczania rent z tytułu niezdolności do pracy oraz wyższego wymiaru nowoprzyznawanych rent rodzinnych – zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2010 r.), ale przy założeniu wejścia w życie przepisów tego ostatniego projektu od 1 stycznia 2012 r. Wpływ na wysokość przyszłych emerytur. 3

4 Średnie dalsze trwanie życia zerolatków w latach 1950-2009
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 4

5 Średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku emerytalnym
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 5

6 Prognozowane średnie dalsze trwanie życia zerolatków
Źródło: Prognoza demograficzna GUS na lata przedłużona w ZUS do 2060 r. 6

7 Prognozowane średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku emerytalnym (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat) Źródło: Prognoza demograficzna GUS na lata przedłużona w ZUS do 2060 r. 7

8 Średni wiek osób przechodzących na emeryturę wypłacaną przez ZUS
8

9 Przekształcony model prognostyczny FUS09
Możliwość waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie innym wskaźnikiem niż waloryzowane są składki zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego. Emerytura ze środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS wyliczana i waloryzowana jest w modelu na takich samych zasadach jak emerytura z I filara (kwoty zewidencjonowane na koncie w I filarze i na subkoncie są w modelu sumowane). Możliwość uwzględnienia dziedziczenia środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Możliwość uwzględniania nowej formuły rent z tytułu niezdolności do pracy. Możliwość uwzględniania innego wymiaru nowoprzyznawanych rent rodzinnych. 9

10 Przekształcony model prognostyczny FUS09
Przekształcony model uwzględnia możliwość podwyższenia wieku emerytalnego (w oryginalnym modelu FUS09 wiek emerytalny wynosił 65\60 lat): wiek emerytalny jest liczbą naturalną, najmniejszy wiek emerytalny wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet (nie ma możliwości uwzględnienia obniżenia wieku emerytalnego), ewentualne podwyższenie wieku emerytalnego dotyczy wyłącznie osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. wiek emerytalny jest wektorem zależnym od roku (dwa wektory: dla mężczyzn i kobiet). Założenie – podwyższenie wieku emerytalnego nie wpłynie na wzrost stopy bezrobocia. 10

11 Cztery warianty podwyższenia wieku emerytalnego
mężczyźni 11

12 Cztery warianty podwyższenia wieku emerytalnego
kobiety 12

13 Prognozowany wpływ zmian przepisów
przy obecnym wieku emerytalnym – FUS 13

14 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty z tytułu
niezdolności do pracy z FUS przy obecnym wieku emerytalnym 14

15 Saldo roczne FUS – obecne przepisy dotyczące rent
15

16 Saldo roczne funduszu emerytalnego – obecne przepisy dotyczące rent
16

17 Saldo roczne funduszu rentowego – obecne przepisy dotyczące rent
17

18 Saldo roczne FUS – nowa formuła rent
18

19 Różnice salda rocznego FUS w porównaniu do przepisów,
w których wiek emerytalny wynosi 60/65 lat – obecne przepisy dotyczące rent i nowa formuła rent 19

20 Różnice salda rocznego funduszu emerytalnego w porównaniu do
przepisów, w których wiek emerytalny wynosi 60/65 lat – obecne przepisy dotyczące rent i nowa formuła rent 20

21 Różnice salda rocznego funduszu rentowego w porównaniu do
przepisów, w których wiek emerytalny wynosi 60/65 lat – obecne przepisy dotyczące rent i nowa formuła rent 21

22 Suma sald rocznych FUS w latach 2011-2060 i różnice
w porównaniu do przepisów, w których wiek emerytalny wynosi 60/65 lat 22

23 Przeciętny wiek osób przechodzących na emeryturę z FUS
mężczyźni 23

24 Przeciętny wiek osób przechodzących na emeryturę z FUS
kobiety 24

25 Średnie dalsze trwanie życia osób w wieku emerytalnym
mężczyźni Źródło: Prognoza demograficzna GUS na lata przedłużona w ZUS do 2060 r. 25

26 Średnie dalsze trwanie życia osób w wieku emerytalnym
kobiety Źródło: Prognoza demograficzna GUS na lata przedłużona w ZUS do 2060 r. 26

27 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury wypłacanej z FUS
27

28 Przeciętna miesięczna wysokość nowoprzyznanej emerytury z FUS
28

29 Podsumowanie wyników symulacji
Podwyższenie wieku emerytalnego powoduje w początkowym okresie wzrost – w porównaniu do warunków, w których wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – salda rocznego FUS, z czasem następuje jednak zmniejszenie salda rocznego FUS. Przy podwyższeniu wieku emerytalnego fundusz emerytalny i fundusz rentowy zachowują się odmiennie: fundusz emerytalny – na ogół poprawa sytuacji, fundusz rentowy – pogorszenie sytuacji i wzrost deficytu. Podwyższenie wieku emerytalnego oznacza większe emerytury. Przedstawione w prezentacji wyniki zależą od przyjętych założeń (w tym od założeń makroekonomicznych i od parametrów demograficznych) i przy innych założeniach byłyby inne. 29

30 login: seminariaprognozy hasło: seminaria_FUS10 30


Pobierz ppt "WYZWANIA STOJĄCE PRZED SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google