Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady raportów dynamicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady raportów dynamicznych"— Zapis prezentacji:

1 Przykłady raportów dynamicznych
Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz dalej dalej Raporty i statystyki  Zestawienia obrotów i marży dot. sprzedaży części i usług.  Wyświetlanie wyników wg grup części i usług, pojazdów, okresów (np. miesiąc, kwartał, rok), punktów sprzedaży (np. sklep i warsztat), kontrahentów, itp.  Raporty i zestawienia dot. działalności firmy, m.in. finanse, raporty kasowe, prowizje dla pracowników, rentowność, podatki*, należności i zobowiązania. Copyright by Integra Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Raporty i zestawienia wstecz dalej dalej Kontrola obrotów dot. towarów i usług (z podziałem na asortyment części, marki pojazdów, okresy czasu, itp.) Kontrola rentowności firmy, kontrola kosztów i przychodów poszczególnych firmy (z możliwością podziału na rodzaje działalności, np. sklep, serwis) Premiowanie pracowników wg wyników ich pracy Analiza serwisowanych marek i modeli przy zakupie narzędzi i urządzeń diagnostycznych Kontrola obrotów z kontrahentami w różnych okresach

4 Raporty i zestawienia dalej dalej
 Zestawienia obrotów i marży dot. sprzedaży części zamiennych.  Raporty wg grup części zam. i usług, pojazdów, okresów (np. miesiąc, kwartał, rok), punktów sprzedaży (np. sklep i warsztat), kontrahentów, itp.  Raporty i zestawienia dotyczące działalności firmy, m.in. finanse, raporty kasowe, prowizje dla pracowników, rentowność, podatki, należności i zobowiązania.

5 Raporty sprzedaży Kategorie raportów
wstecz dalej dalej W programie istnieje możliwość stworzenia listy raportów z ustalonymi kolumnami i filtrami, dzięki czemu nie ma konieczności tworzenia tych raportów za każdym razem od nowa. Kategorie raportów Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji listę raportów, z których może wybrać interesujący go raport i szybko uzyskać potrzebne dane. Każdemu z raportów można nadać odpowiednią kategorię, i określić w uprawnieniach pracowników dostęp do raportów poszczególnych kategorii. Dzięki temu można rozgraniczyć dostęp do różnych zestawień np. podstawowe raporty dla pracownika biura obsługi klienta, czy raporty dla właściciela firmy ze szczegółowymi danymi dotyczącymi finansów firmy.

6 Raporty sprzedaży Raport najczęściej wykonywanych napraw
wstecz dalej dalej Raporty sprzedaży pozwalają na tworzenie różnego typu zestawień, dotyczących np. miesięcznej sprzedaży usług, raportu sprzedaży towarów i usług dla wybranego kontrahenta, raportu najczęściej wykonywanych napraw czy najczęściej sprzedawanych części, itp. Przedstawiony przykład dotyczy najczęściej wykonywanych napraw. Przedstawione w tym raporcie informacje mogą być przydatne np przy zakupie narzędzi warsztatowych lub przy decyzjach dotyczących tworzenia zapasów magazynowych. Może się okazać iż często wykonujemy naprawy do których są wykorzystywane części dostarczone przez klienta z powodu ich braku na magazynie warsztatu.

7 Raporty sprzedaży – MARŻA Sprzedaż towarów i usług w różnych okresach czasu
wstecz dalej dalej Raporty sprzedaży towarów i usług można tworzyć dla różnych okresów czasu. Na poniższym przykładzie przedstawiono roczny raport sprzedaży z podziałem na miesiące oraz miesięczny raport sprzedaży z podziałem na kwartały. W raportach sprzedaży towarów można także wyświetlać marżę – kwotowo lub procentowo.

8 Raporty sprzedaży Raport sprzedaży olejów
wstecz dalej dalej Raporty sprzedaży olejów i smarów pozwala na szybkie uzyskanie informacji o sprzedaży produktów z tej grupy. Raport ten jest przydatny w przypadku umów inwestycyjnych z firmami olejowymi np. Castrol, Mobil, Shell, itp..

9 Raporty sprzedaży Sprzedaż towarów z podziałem na punkty sprzedaży
wstecz dalej dalej Kolejny przykład to raport sprzedaży towarów z podziałem na poszczególne punkty sprzedaży, np. Serwis Samochodowy, Sklep Główny, Serwis Elektroniki, itp. Taki raport pozwala ocenić obrót osiągnięty na różnych rodzajach działalności w firmie, wypracowaną marżę, itp. Raport można przedstawić np. na wykresie kołowym według marży oraz według obrotu netto. Porównanie tych dwóch wykresów pokazuje, że obroty uzyskane z danego punktu sprzedaży nie zawsze są proporcjonalne z uzyskaną marżą.

10 Raporty sprzedaży Raport dot. usług - według obsługiwanych pojazdów
wstecz dalej dalej W przypadku kiedy inwestujemy w nowe urządzenia diagnostyczne, chcemy aby nasz wybór był jak najbardziej optymalny pod względem późniejszego wykorzystania ich w praktyce. Bardzo przydatny do tego celu może okazać się raport przedstawiający najczęściej obsługiwane przez serwis pojazdy. Poniższy przykład raportu może pomóc przy zakupie np. testera usterek do samochodów japońskich. Za pomocą raportu możemy ocenić, do których samochodów warto w pierwszej kolejności zakupić oprogramowanie. VW

11 Raporty sprzedaży Sprzedaż towarów i usług według marek pojazdów
wstecz dalej dalej Raport sprzedaży towarów i usług może dotyczyć także podziału na części do poszczególnych marek pojazdów. Dzięki temu otrzymujemy informację do jakich samochodów są najczęściej sprzedawane części zamienne i jakie marki pojazdów są najczęściej naprawiane. Informacja przydatna podczas tworzenia zapasów magazynowych. VW

12 Raporty serwisowe Raport serwisantów
wstecz dalej dalej Dostępne są także raporty pokazujące udział poszczególnych pracowników w naprawach i sprzedaży części, co może stanowić podstawę do prowizyjnego wynagradzania serwisantów wg faktycznie osiągniętych wyników pracy.

13 Raporty serwisowe Historia pojazdu
wstecz dalej dalej Dostępne w programie raporty serwisowe umożliwiają analizowanie i kontrolę pracy serwisu. Historia serwisowa pojazdu i urządzenia pozwalają na wyświetlenie wszystkich wykonanych napraw i użytych do tego części – takie informacje są szczególnie przydatne np. przy rozpatrywaniu reklamacji, ewentualnie oceny jak często klient korzysta z usług serwisu. Także za pomocą dynamicznego raportu sprzedaży można wyświetlić wszystkie zlecenia dotyczące danego pojazdu. Z poziomu listy pozycji wyświetlonych w raporcie można edytować i przeglądać dokumenty sprzedaży oraz zlecenia napraw danego pojazdu. Wystarczy kliknąć dwukrotnie myszą (podgląd) lub też kliknąć dwukrotnie z wciśniętym klawiszem Ctrl (edycja) na numerze danego dokumentu (zlecenia).

14 Raporty zakupu wstecz dalej dalej W programie dostępny jest także szczegółowy raport kosztowych faktur zakupu, wraz z ich opisem. Dzięki temu można analizować i kontrolować ponoszone wydatki. Możliwe jest także sumaryczne (całościowe) raportowanie wszystkich dokonanych zakupów w dowolnym okresie czasu. W grupie Raportów zakupu dostępny jest także raport pozwalający na porównanie przychodów i kosztów w danym okresie oraz podatku VAT dot. zakupu i sprzedaży.

15 Raporty kasowe wstecz dalej dalej Raporty kasowe to grupa raportów związanych z przepływem środków pieniężnych. Raport kasowy, raport zobowiązań i należności, raport form płatności czy raport zaliczek pozwalają na bieżącą kontrolę finansów firmy oraz szybki dostęp do informacji dot. zaległych należności i zobowiązań. Dzięki temu możliwe jest sprawne zarządzanie finansami firmy.

16 Rejestry dokumentów wstecz dalej W programie dostępne są różnego rodzaju rejestry, zawierające wystawione dokumenty. Rejestry te podzielone są n cztery grupy: serwisowe, zakupu, sprzedaży, fiskalne. Dzięki temu uzyskujemy szybki i łatwy dostęp do zestawień dokumentów, które są uporządkowane i odpowiednio pogrupowane. Możliwy jest też wydruk rejestrów za dowolny okres, np.. Miesięczny rejestr faktur VAT dla firmy prowadzącej księgowość.

17 Raport zobowiązań i należności
wstecz dalej Możliwe jest także tworzenie raportów należności i zobowiązań. Dzięki temu możemy w każdej chwili wyświetlić zaległe należności oraz zobowiązania, co pozwala na sprawne zarządzanie finansami firmy.

18 Raporty dynamiczne (funkcje i ustawienia)
wstecz dalej dalej Raporty dynamiczne pozwalają na analizę sprzedaży, zarówno towarów jak i usług, wg różnych kryteriów. Dane zawarte w raportach można filtrować i sortować wg różnych kryteriów, kopiować do innych programów (np. Excel) oraz wyświetlać w formie graficznej (wykresy kołowe i kolumnowe). Wyniki raportów mogą być prezentowane ilościowo, w rbh (dot. usług), procentowo (marża), oraz w cenach netto i brutto. Dynamiczny raport sprzedaży to narzędzie, za pomocą którego można stworzyć różne zestawienia sprzedaży dla dowolnego okresu. Raport ma bardzo duże możliwości konfiguracji. Można jednak stworzyć uproszczone raporty, za pomocą których będą wyświetlane określone informacje, np. Raport sprzedaży olejów.

19 Raporty dynamiczne Porządkowanie danych w programie
wstecz dalej dalej Dynamiczne raporty sprzedaży pozwalają także na porządkowanie danych w programie. Na listach wyświetlonych w wynikach raportów są dobrze widoczne brakujące informacje, które można uzupełnić edytując daną pozycję z poziomu raportu. Powyższy przykład przedstawia możliwość uzupełnienia brakującego numeru katalogowego z poziomu raportu sprzedaży.

20 Raporty magazynowe wstecz dalej dalej Dostępne w programie raporty magazynowe to m.in. raport dostaw, raport stanów mag., raport przekroczeń stanów kontrolnych, historia towaru w magazynie, itd. Raporty te pozwalają na prowadzenie sprawnej i ekonomicznej gospodarki magazynowej. Możliwe jest indywidualne skonfigurowanie raportów magazynowych wg potrzeb firmy, można stworzyć np. raport dostaw do magazynu w poszczególnych miesiącach, raport dostaw od wybranych dostawców, raport dostaw wybranej grupy asortymentowej i wiele innych.

21 Raporty magazynowe Raport dostaw do magazynu
wstecz dalej dalej Jednym z dostępnych raportów magazynowych jest raport dostaw do magazynu. Taki raport pozwala na analizę dostaw do magazynu według różnych kryteriów, np. grup towarów, dostawców, itp. Raport dostaw do magazynu z podziałem na dostawców zawiera informacje przydatne przy negocjowaniu cen zakupu towarów od stałych dostawców oraz w przypadku podpisywania umów bonusowych z dostawcami części, itp.

22 Raporty magazynowe Raport magazynowy dot. poszczególnych towarów
wstecz dalej dalej Z poziomu Raportu stanów magazynowych można utworzyć szczegółowy raport dla wybranego towaru. W raporcie tym widoczne są informacje dotyczące przychodów i rozchodów tego towaru w wybranym okresie czasu. Z poziomu raportu szczegółowego możliwy jest podgląd i edycja wyświetlonych dokumentów magazynowych.

23 Raporty magazynowe Rotacja towaru w magazynie Raport przekroczeń stanów kontrolnych
wstecz dalej dalej Prowadzenie gospodarki magazynowej ułatwiają m.in. raport rotacji towarów, czy raport przekroczeń stanów kontrolnych. Raport rotacji towaru jest przydatny np. przy planowaniu stanów magazynowych (towary najszybciej rotujące powinny zawsze znajdować się na stanie magazynu). Dostarcza on także informacji o średnim czasie przechowywania danego towaru w magazynie oraz informacji przydatnych przy wyprzedaży towarów długo przechowywanych w magazynie, tzw. leżaków. Przy tworzeniu zamówień przydatny jest także raport przekroczeń stanów kontrolnych, który może być stworzony według stanów minimalnych, zalecanych lub maksymalnych, określonych dla danego towaru. Można np. szybko sprawdzić jakie towary zamówić, aby uzupełnić stany magazynowe do minimalnych.


Pobierz ppt "Przykłady raportów dynamicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google