Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalizacja logopedyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalizacja logopedyczna"— Zapis prezentacji:

1 Specjalizacja logopedyczna

2 Logopedia jest dziedziną wiedzy (nauką i pragmatyką dydaktyczną) o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości (por. Irena Styczek, 1981, Logopedia).

3 Jak wykazują ogólnopolskie badania prowadzone przez Fundację Na Rzecz Dzieci Z Zaburzeniami Mowy oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów, w ostatnich latach duży odsetek dzieci w przedszkolach i szkołach ma zaburzenia mowy…

4 KATEDRA DIALEKTOLOGII POLSKIEJ Wydziału Filologicznego UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO wychodząc naprzeciw potrzebom obecnego rynku pracy, oferuje studentom zajęcia specjalizacyjne z zakresu: 1. Logopedii ogólnej 2. Logopedii medialnej

5 1. LOGOPEDIA OGÓLNA Specjalizacja logopedyczna dostępna jest na studiach licencjackich oraz uzupełniających magisterskich. Wiedza i umiejętności z zakresu specjalizacji logopedycznej stanowią rozszerzenie i wzbogacenie warsztatu nauczyciela polonisty. Dają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu korektywy mowy i kultury słowa.

6 Specjalizacja logopedyczna traktowana jest jako komplementarna ze specjalizacją nauczycielską. Na studiach licencjackich trwa 3 semestry i obejmuje 330 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin praktyk w placówkach oświatowo – kulturowych. Na studiach uzupełniających magisterskich obejmuje 240 godzin dydaktycznych i także 30 godzin praktyk. Zajęcia pogrupowane są w trzy bloki tematyczne:

7 logopedyczny (wprowadzenie do logopedii, przyczyny i diagnostyka zaburzeń mowy, korektywa mowy, dydaktyka postępowania logopedycznego)

8 językoznawczy (kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, zaburzenia artykulacyjne w ciągu fonicznym, trudności w czytaniu i pisaniu, metody lingwistyczne w logopedii, kultura żywego słowa z elementami ortofonii polskiej)

9 medyczny (wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii, podstawy foniatrii). Zajęcia z psychologii, pedagogiki oraz emisji głosu odbywają się w ramach specjalizacji nauczycielskiej

10 2. LOGOPEDIA MEDIALNA Specjalizacja dostępna jest na studiach licencjackich oraz studiach uzupełniających magisterskich stacjonarnych i zaocznych. Proponowana specjalizacja kształci kompetencje językowo-stylistyczne i umiejętność sprawnego posługiwania się głosem w procesie komunikacji międzyludzkiej. Jak twierdzi Katarzyna Bąkowicz, logopeda medialny, około 50% polskiego społeczeństwa ma wady wymowy, co słychać głównie w radiu i telewizji.

11 Program logopedii medialnej przygotowuje absolwentów do pracy z ludźmi, którzy ze względów zawodowych występują publicznie i pracują głosem: dziennikarze, prezenterzy, wykładowcy, pracownicy PR, prawnicy, rzecznicy prasowi, nauczyciele, aktorzy, politycy, menadżerowie, telemarketerzy. Pozwala także samym absolwentom poprawić swoje kompetencje językowe, sprawność komunikacyjną, dykcję, kulturę żywego słowa i stylistykę języka polskiego.

12 Pomaga wypracować prawidłowe nawyki artykulacyjne, unikać błędów wymowy, pozbyć się tremy przed dużym audytorium i przed kamerą. Zajęcia z logopedii medialnej przygotowują do wystąpień publicznych, co wpływa pozytywnie na autoprezentację. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy w rozgłośniach radiowych, w telewizji, w placówkach kulturalnych oraz w firmach i instytucjach na stanowisku specjalisty od kreowania wizerunku.

13 Specjalizacja logopedyczna na studiach licencjackich trwa 3 semestry i obejmuje 330 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin praktyk w placówkach kultury i mediach. Na studiach uzupełniających magisterskich obejmuje 240 godzin dydaktycznych i także 30 godzin praktyk, natomiast na studiach zaocznych II stopnia – 180 godzin, w tym 30 godzin praktyk.

14 Zagadnienia logopedii medialnej obejmują zajęcia z zakresu: prawidłowej dykcji, emisji głosu, estetyki żywego słowa, ekspresji słownej, retoryki i erystyki, psychologii społecznej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, kształtowania wizerunku, mowy ciała oraz interpretacji i zasad redagowania tekstów.

15 Katedra Dialektologii Polskiej
al. Kościuszki 65, Łódź tel. ( )


Pobierz ppt "Specjalizacja logopedyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google