Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szyk wyrazów w zdaniu angielskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szyk wyrazów w zdaniu angielskim"— Zapis prezentacji:

1 Szyk wyrazów w zdaniu angielskim
WORD ORDER IN THE ENGLISH SENTENCE Podmiot + czasownik + dopełnienie + okolicznik osoba lub rzecz czasu (when?) osoba lub rzecz miejsca (where?) sposobu (how?) subject (S) + verb (V) + object (O) + adjunct (A)

2 S + V + O + A Podmiot + czasownik + dopełnienie + okolicznik
I am a teacher He works at school << okolicznik miejsca There are books on the table

3 Porównajmy zdania angielskie i polskie
I am a teacher Jestem nauczycielem He works at school Porównajmy zdania angielskie i polskie Pracuje w szkole It is Monday Jest poniedziałek Wniosek 1: W polskim istnieją zdania bez podmiotu W angielskim - NIE

4 A inne przykłady? There are books on the table Na stole są książki
I know this book A inne przykłady? Znam tę książkę Ale także... Tę książkę znam. Wniosek 2: W polskim szyk zdania może być różny W angielskim - jest STAŁY

5 PYTANIA S V V S You are a teacher Are you a teacher ?
There are books on the table Are there books on the table ? PYTANIA Twierdzenie Pytanie S V V S + +

6 S + V V + S Czasownik, który przestawia się, aby utworzyć pytanie
Twierdzenie Pytanie S + V V + S You are a teacher Are you a teacher ? Czasownik, który przestawia się, aby utworzyć pytanie nazywamy czasownikiem POSIŁKOWYM

7 3 podstawowe czasowniki posiłkowe:
am It is easy. BE are Is it easy? is have I’ve got a car. HAVE has Have you got a car? do They speak English. DO does Do they speak English?

8 Różnice między czasownikami posiłkowymi:
Ten czasownik jest nie tylko czasownikiem posiłkowym ... It is easy. BE Is it easy? Ma także swoje znaczenie: BYĆ Ten czasownik pełni tylko funkcję gramatyczną I’ve got a car. HAVE Have you got a car? Tu nie ma znaczenia Ten czasownik jest obecny zarówno w twierdzeniu jak i pytaniu WAŻNE: dopiero have + got znaczy „mam”

9 A czasownik DO? DO They speak English. Do they speak English?
Ten czasownik także pełni tylko funkcję gramatyczną, ale ... jest obecny w zdaniu TYLKO w pytaniu (oraz przeczeniu)

10 Podsumowanie o czasownikach posiłkowych:
BE funkcja gramatyczną, własne znaczenie, stale obecny HAVE funkcja gramatyczną, stale obecny funkcja gramatyczna DO obecny tylko w pytaniach i przeczeniach Wszystkie czasowniki posiłkowe łączą się z NOT aby tworzyć przeczenia: is + not = isn’t have + not = haven’t do + not = don’t

11 PODMIOT Porównajmy następujące zdania:
Jak pamiętamy w angielskim każde zdanie musi mieć podmiot. Jest późno. It is late. Jest mało czasu. There is little time. PODMIOT Wniosek: ‘it’ oraz ‘there’ to podmioty występujące wtedy gdy w polskim zdaniu brak podmiotu Jak rozróżnić kiedy ich używać? Spójrzmy na przykłady...

12 Jest poniedziałek Jaki jest dzień? It is Monday Jest zimno Jak jest na dworze? It is cold Fajnie jest być nad morzem It is fun to be at the sea Jak jest nad morzem? Wniosek 1: It opisuje ‘jak’jest lub ‘jaki’ jest podmiot Jest trochę czasu. Co jest? There is a little time W pokoju jest stół. Co jest w pokoju? There is a table in the room Nie ma wiele do roboty. Co jest do roboty? There isn’t much to do Wniosek 2: There opisuje ‘co’jest


Pobierz ppt "Szyk wyrazów w zdaniu angielskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google