Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dopalacze – diagnoza i profilaktyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dopalacze – diagnoza i profilaktyka"— Zapis prezentacji:

1 Dopalacze – diagnoza i profilaktyka

2 nie nadążają za zmianami ich składu przez producentów.
Środki zastępcze produkty zawierające związki stanowiące pochodne zakazanych substancji psychoaktywnych (np. amfetaminy) lub preparaty ziołowe zawierające związki halucynogenne. Stopień ich szkodliwości na zdrowie i potencjał uzależniający jest przedmiotem badań i analiz, które jednak ze względu na liczbę znanych i ciągle wynajdowanych substancji psychoaktywnych, nie nadążają za zmianami ich składu przez producentów. W Polsce dopalaczami są nazywane

3 Dopalacze zaczynają działać dopiero po 90 minutach, a temperatura ciała wzrasta do 40°C. Nie uzależniają, w najlepszym przypadku doprowadzając do silnego zatrucia pozostawiającego trwały ślad w mózgu i wywołującego choroby psychiczne, takie jak depresja, paranoja, schizofrenia, w najgorszym i niestety bardzo częstym przypadku , do śmierci.

4 Dopalacze wprowadzono do obrotu jako "produkty kolekcjonerskie, nie nadające się do spożycia", w związku z czym z czysto formalnego punktu widzenia nie podlegały one kontroli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Substancje w nich zawarte nie znajdowały się na liście środków zakazanych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, więc mogły być sprzedawane w legalnie działających sklepach.

5 W lutym 2009 działały w Polsce 42 sklepy z dopalaczami, w lipcu 2010 było już ich ok. 260, natomiast w ramach akcji z października 2010 zamknięto ich ponad 1300.

6 Do 18 października 2010 było 304 hospitalizacji z podejrzeniem zatrucia dopalaczami i 18 zgonów, przy czym ze względu na nieznajomość składu dopalaczy nie da się tych wszystkich przypadków powiązać z tymi środkami ze 100% pewnością, a jedynie można to z bliżej nieokreślonym prawdopodobieństwem podejrzewać. Z ogólnej liczby przypadków hospitalizacji 173 miało miejsce od 1 września do 14 października i tylko 16 od 14 do 18 października, co wskazuje na skuteczność akcji zamykania sklepów.

7 3 mln zysku ze sprzedaży 100 kg dopalaczy

8 Dopalacze można podzielić na trzy grupy: -pochodzenia roślinnego (nazywane spice) – zaliczają się do nich susze, stosowane jako tytoń do fajek albo palone w postaci skrętów, a także kadzidełka, które spala się w pomieszczeniu. Sposób działania tych środków zbliżony jest do oddziaływania marihuany albo opium. Są najpopularniejszą formą dopalaczy,

9 - pochodzenia syntetycznego – mają postać tabletek albo proszku w torebce, są to mieszanki różnych środków, które działają psychoaktywnie, -środki syntetyczne zawierające jedną substancję zawsze stosowana jest substancja, która nie jest zakazana, środki te sprzedawane są pod postacią znaczków do lizania albo małych pigułek.

10 Objawy zażywania dopalaczy.
halucynacje, wizje, zawroty głowy, hipertermia, czyli nagły wzrost temperatury ciała może prowadzić nawet do śmierci, nadmierna wesołość albo smutek, uczucie pustki, nudności, wymioty, bezsenność niezrozumiała, bełkotliwa mowa, brak kontroli nad czynnościami fizjologicznymi między innymi nietrzymanie moczu, agresja i silne pobudzenie, przyspieszona akcja serca, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, udar mózgu, bóle wieńcowe.

11 Składniki psychoaktywne
środki opóźniające, które dają efekt podobny do spożycia alkoholu, ale nie jest on wyczuwalny ( błędne spostrzeganie odległości, utrata poczucia czasu, bełkotliwa mowa, widoczna wysoka temperatura ciała, duże pragnienie, bóle mięśni stawów,),

12 środki pobudzające, które powodują bóle głowy, mięśni, podniesioną temperaturę ciała, objawy związane z zatruciem i przeziębieniem, wyłączenie się norm, wywołują prowokacyjne zachowanie, szybkie poruszanie się, nie stosowanie się do poleceń, brak kontaktu z otoczeniem ,

13 środki halucynogenne – związane ze słuchem i wzrokiem, powodujące zachowania podobne do ludzi chorych psychicznie, mówienie do siebie, śmiech bez powodu, monotematyczność, bieganie po pomieszczeniu, bezsenność, środki mieszane, środki depresanty środki o nieznanym działaniu.

14 JWH-018 – syntetyczny kannabinoid
JWH-018 – syntetyczny kannabinoid. Agonista (pełny) receptorów kanabinoidowych CB1 i CB2. 15 grudnia 2008 roku niemiecka firma THC PHARM GmbH ogłosiła, że wykryła tę substancję jako jeden ze składników aktywnych w mieszance ziołowej "Spice", która była sprzedawana jako kadzidełko zapachowe w wielu krajach od 2002 roku.

15 Opakowania demoniczne

16 Szałwia wieszcza

17 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 52a
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 52a. 1. Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł. 2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, właściwy państwowy inspektor sanitarny. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, właściwy państwowy inspektor sanitarny uwzględnia w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego. 4. Do kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z tym że organowi, o którym mowa w ust. 2, przysługują uprawnienia organu podatkowego. 5. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.

18 Zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież
Używanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych Wczesna aktywność seksualna Zachowania agresywne i przestępcze Porzucanie nauki szkolnej Ucieczki z domu

19 Czynniki chroniące - przykłady
Silna więź emocjonalna z rodzicami Poczucie własnej wartości Umiejętności społeczne Przynależność do pozytywnej grupy Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów

20 Strategia Kształtowania Umiejętności Życiowych
ustalenia celów i rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów, podejmowania decyzji i krytycznego myślenia, budowania pozytywnego obrazu siebie, wzmacniania samokontroli, radzenia sobie ze stresem i lękiem, asertywności.


Pobierz ppt "Dopalacze – diagnoza i profilaktyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google