Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

By Janko Kalisz. Pozosta ł o ść starego, ś redniowiecznego murowanego zamku zbudowanego prawdopodobnie przed 1262 rokiem przez Woka z Rosenbergu, usytuowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "By Janko Kalisz. Pozosta ł o ść starego, ś redniowiecznego murowanego zamku zbudowanego prawdopodobnie przed 1262 rokiem przez Woka z Rosenbergu, usytuowana."— Zapis prezentacji:

1 By Janko Kalisz

2 Pozosta ł o ść starego, ś redniowiecznego murowanego zamku zbudowanego prawdopodobnie przed 1262 rokiem przez Woka z Rosenbergu, usytuowana jest w zachodniej cz ęś ci Starego Miasta, na lekkim wzniesieniu. Z dawnego zamku pozosta ł a cylindryczna, murowana z kamienia wie ż a tzw. sto ł p (wie ż a ostatniej szansy) o dwu kondygnacjach zaznaczonych odsadzkami oraz z trzeci ą ni ż sz ą kondygnacj ą o rzucie o ś mioboku. Od pó ł nocy, w po ł owie wysoko ś ci znajduje si ę otwór w obramieniu kamiennym z dwoma konsolkami.

3 W dokumentach wzmiankowana w 1481 roku, usytuowana jest w południowej zwartej zabudowanej obecnej ulicy Batorego. Do wysoko ś ci drugiej kondygnacji wie ż y wybudowana jest w mury zbudowanych pó ź niej kamienic. Wie ż a jest murowana, otynkowana, posiada trzy kondygnacje i jest zwie ń czona murowanym hełmem sto ż kowym. Została odremontowana w 2006 roku.

4 Zachowany fragment muru miejskiego z XV wieku z 2 murowanymi z kamienia i cegły basztami. (w chwili obecnej znajduje się tam Muzeum Ziemi Prudnickiej)

5 Jako obiekt drewniany istniał ju ż w ś redniowieczu, murowany powstał w 1782 roku a obecny kształt uzyskał w latach 1894-1896

6 Ufundowana w 1694 roku przez notariusza miejskiego Piotra Ortmana i jego ż on ę dla uczczenia ofiar d ż umy w 1624 roku. Usytuowana w północno- zachodniej cz ęś ci Rynku.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Wikipedii, Google


Pobierz ppt "By Janko Kalisz. Pozosta ł o ść starego, ś redniowiecznego murowanego zamku zbudowanego prawdopodobnie przed 1262 rokiem przez Woka z Rosenbergu, usytuowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google