Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu Sklep wysypisko: ulica jednokierunkowa? Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu Sklep wysypisko: ulica jednokierunkowa? Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu Sklep wysypisko: ulica jednokierunkowa? Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Ogólne informacje o projekcie i jego organizatorach Plan działań wynikających z realizacji projektu Terminarz działań Strona internetowa projektu Sposób kontaktowania się z koordynatorami Pytania i odpowiedzi Plan szkolenia

3 Ogólne informacje o projekcie i organizatorach organizator: Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła o. Warszawa finansowanie: NFOŚiGW i środki własne stowarzyszenia zasięg: aglomeracja warszawska, łódzka, poznańska uczestnicy: szkoły podstawowe i gimnazja, 75 placówek okres realizacji: wrzesień 2007- czerwiec 2008 tematyka: gospodarka odpadami, nasilająca się konsumpcja, selektywna zbiórka i recykling rodzaj projektu: program aktywnej edukacji ekologicznej w projekcie uczestniczy jedna grupa uczniów z danej szkoły

4 Ogólne informacje o projekcie i organizatorach Cele projektu: kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży oraz wykształcenie wśród uczniów nawyków prośrodowiskowych w zakresie gospodarki odpadami i racjonalnej konsumpcji; aktywizacja uczniów do działań na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami i zrównoważonej konsumpcji; zapoczątkowanie w szkole i gospodarstwach domowych uczniów selektywnej zbiórki odpadów.

5 Plan działań w ramach projektu Część teoretyczna: realizują organizatorzy 1.Szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu 2.Warsztaty dla uczniów 3.Zajęcia w sortowni odpadów Część praktyczna: realizują uczestnicy przy wsparciu organizatorów 4.Opracowanie i wdrożenie systemu segregacji odpadów w szkole 5.Akcja promocyjno-informacyjna w szkole nt. selektywnej zbiórki odpadów i zbiórka surowców wtórnych w szkole 6.Monitoring funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów w otoczeniu szkoły Uroczyste zakończenie projektu

6 2. Warsztaty w szkołach 3 dwu-godzinne warsztaty przeprowadzone w klasie zgłoszonej do udziału w projekcie Zajęcia odbędą się w szkole i zostaną poprowadzone przez trenerów ODE Źródła Tematyka warsztatów: gospodarka odpadami, nasilająca się konsumpcja, selektywna zbiórka i recykling czas realizacji: listopad – styczeń dodatkowe założenie: szkolni koordynatorzy przeprowadzą w innych klasach 2 warsztaty o tej samej tematyce na podstawie dostarczonych przez nas scenariuszy

7 3. Zajęcia w sortowni odpadów Celem działania jest zapoznanie uczniów z działaniem sortowni odpadów i procesem wtórnego sortowania surowców Każda grupa będąca uczestnikiem projektu weźmie udział w zajęciach w sortowni odpadów Zajęcia poprowadzą pracownicy sortowni Czas trwania zajęć – ok. 1 h Grupa dojeżdża do sortowni samodzielnie i na własny koszt Czas realizacji: luty-marzec

8 4. Opracowanie i wdrożenie systemu segregacji odpadów w szkole Celem działania jest zapoczątkowanie trwałej segregacji odpadów powstających w szkole i na jej terenie Każdej szkole przekazane zostaną kosze do selektywnej zbiórki odpadów (10 szt.) W porozumieniu z władzami szkoły grupa opracuje system segregacji odpadów powstających w szkole: wytypowanie miejsc ustawienia koszy określenie, jakie surowce będą zbierane do koszy odpowiednie oznakowanie koszy określenie zasad opróżniania koszy oraz pozbywania się zebranych selektywnie odpadów System może obejmować wszystkie typy surowców bądź ich wybrane grupy Warunkiem otrzymania koszy jest posiadanie przez szkołę umowy na odbiór odpadów uwzględniającej odbiór odpadów zebranych selektywnie bądź zawarcie takiej umowy z operatorem komunalnym do dnia 31.12.2007 Czas realizacji: marzec-kwiecień

9 Za zorganizowanie akcji odpowiedzialna jest grupa będąca uczestnikiem projektu Celem akcji jest poinformowanie społeczności szkolnej o wdrażanej segregacji odpadów w szkole oraz odpowiednia promocja selektywnej zbiórki wraz z instruktażem nt. standardów segregacji Akcja może obejmować różne działania: plakaty, ulotki, apele, warsztaty, zebrania (dowolność rozwiązań) Czas realizacji: marzec-maj czas trwania akcji: dowolnie, nie mniej niż 2 tygodnie 5. Kampania promocyjno-informacyjna

10 Szkoły, które wdrożą segregację odpadów oraz zrealizują kampanię ją promującą, otrzymają certyfikat środowiskowy

11 Monitoring dotyczyć ma selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na osiedlach domów wielorodzinnych w systemie kontenerowym Celem monitoringu jest zdiagnozowanie stanu funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów i jego zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi Monitoring prowadzony będzie na podstawie ankiet W razie stwierdzenia nieprawidłowości w systemie selektywnej zbiórki odpadów grupa może podjąć odpowiednie działania zaradcze – interwencje w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za zbiórkę Wyniki monitoringu zostaną przekazane organizatorom i umieszczone na stronie projektu Czas realizacji: drugi semestr roku szkolnego 6. Monitoring funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów w otoczeniu szkoły

12 Podsumowanie wyników projektu Rozdanie dyplomów i nagród oraz certyfikatów Czas realizacji: początek czerwca 2008 Uroczyste zakończenie projektu

13 Zaświadczenia o odbyciu się warsztatów w szkole (3 egz.) Zaświadczenie o odbyciu się zajęć w sortowni odpadów Protokół zdawczo-odbiorczy (kosze) Sprawozdanie szkoły z realizacji projektu (wg formularza) Sprawozdanie z monitoringu (wg ankiety) Potrzebne dokumenty

14 Pozostałe informacje Organizator zapewnia szkołom wsparcie merytoryczne w trakcie całego okresu trwania projektu Szkolny koordynator przygotuje krótki raport z działań realizowanych w szkole i prześle go organizatorom Zdjęcia z realizacji projektu (warsztatów, zajęć w sortowni odpadów, kampanii promocyjnej) zostaną umieszczone na stronie projektu

15 Sposób kontaktowania się z organizatorami Agnieszka Bańkowska: kom. 508 803 850, e-mail agnieszka.bankowska@zrodla.org Michał Pawełczak: kom. 502 614 798, e-mail michal.pawelczak@zrodla.org e-mail zbiorczy: warszawa@zrodla.org tel. 022 636 69 10, fax 022 434 60 98; adres pocztowy: ODE Źródła o. Warszawa al. Niepodległości 186 00-608 Warszawa strony internetowe: www.zrodla.org; www.niewyrzucaj.eu

16 Pytania i odpowiedzi


Pobierz ppt "Szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu Sklep wysypisko: ulica jednokierunkowa? Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google