Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNKCJA WYCHOWAWCZA RODZINY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNKCJA WYCHOWAWCZA RODZINY"— Zapis prezentacji:

1 FUNKCJA WYCHOWAWCZA RODZINY
Antoni Szymański

2 TRADYCYJNA RODZINA Tradycyjna rodzina stanowi opokę, na której opierają się zarówno wolność, jak i ład. To właśnie rodzina uczy człowieka odpowiedzialności. To dla rodziny zarabiamy pieniądze. To dla jej przyszłych pokoleń dokonujemy poświęceń, które mogą nie być nam wynagrodzone za naszego życia. I poprzez rodziny decydujemy się budować więzi innego rodzaju – zakładamy spontanicznie grupy sąsiedzkie, które składają się na społeczeństwo obywatelskie. Współpraca taka gwarantuje istnienie w sferze społecznej i gospodarczej alternatywy wobec całkowitego zdawania się na pomoc państwa w sprawach, z którymi jednostka nie może sobie poradzić. (Margaret Thatcher)

3 WYCHOWANIE Wychowanie – proces społeczny przygotowujący do życia w społeczeństwie. Kierowanie procesem rozwojowym jednostki po to, aby osiągnęła ona cechy uważane za pożądane do realizowania działań określonych grup społecznych. (Jan Szczepański)

4 FUNKCJE RODZINY materialno–ekonomiczna opiekuńczo–zabezpieczająca
prokreacyjna seksualna legalizacyjno–kontrolna socjalizująca kulturalna rekreacyjno–towarzyska emocjonalno–ekspresyjna

5 FUNKCJA WYCHOWAWCZA przekazywanie norm i podstawowych zasad zachowania
kształtowanie wartości moralno-społecznych przygotowanie do pełnienia późniejszych ról społecznych

6 Władza rodzicielska Władza rodzicielska – unormowane przepisami prawo opieki nad dzieckiem, dbałość o jego rozwój intelektualny, fizyczny, duchowy i społeczny.

7 Znaczenie rodziny nigdy nie wygasa
Zakres i charakter odpowiedzialności wychowawczej rodziny zmienia się w różnych okresach życia dziecka. Wraz z rozwojem dziecka zwiększa się rola pozarodzinnych środowisk wychowawczych.

8 Prawa wychowawcze rodziców
„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania” – Konstytucja RP „Państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia… wychowania i nauczania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi” – Europejska Konwencja Praw Człowieka „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i moralnymi” – Karta Prawa Rodziny

9 Style wychowania styl obojętny – nie stawia wymagań i brak kontroli, zapewnia tylko poczucie bezpieczeństwa styl naiwny – brak wymagań i kontroli, relacje kumpelskie styl paradoksalny – rodzice wymagający, ale nie dają uczuciowego wsparcia styl dojrzały – rodzice stawiają wymagania, ale tworzą atmosferę dialogu i porozumienia, dobrego rozwiązywania problemów.

10 Optymalizację warunków wychowania w rodzinie zapewniają:
świadomość wychowawcza rodziców, atmosfera w rodzinie (poczucie więzi, umiejętność współdziałania, wzajemny szacunek i zrozumienie), umiejętność stosowania nagród i kar, umiejętność organizowania procesu wychowania w rodzinie, umiejętność łączenia wychowania w rodzinie z innymi formami oddziaływania wychowawczego (przedszkole, szkoła).

11 Współpraca Dobra współpraca pomiędzy rodzicami, a innymi wychowawcami (nauczyciel, kapłan…) jest gwarantem dobrych wychowawczych owoców

12 Co ma być sercem współpracy rodziny – szkoły – kościoła?
„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”. Jan Paweł II

13 Zadanie polityki rodzinnej
Zapewnienie przez rodzinę i szkołę warunków rozwojowych i dobrego środowiska wychowawczego dla wyrównania startu życiowego dzieci. Zmienić model transferów socjalnych ukierunkowany obecnie na generacje starsze, w mniejszym stopniu na rodziny i dziećmi.

14 Degradacja materialna, a wychowanie
Ubóstwo materialne, bezrobocie wpływają na realizację funkcji wychowawczej rodziny. Bieda, konflikty, napięcia – nie stanowią właściwego klimatu do wszechstronnego rozwoju dzieci, rozbudzania szerszych zainteresowań, kształtowania pozytywnego systemu wartości. Ubóstwo sprzyja postawie roszczeniowej, osobowości uzależnionej od zewnętrznych warunków.

15 Dzieci poza rodziną biologiczną
Źródło: dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wskaźnik liczby dzieci poza rodziną naturalną na 1000 dzieci: 2001 r. – 8,0 2006 r. – 10,0.

16 Osłabienie trwałości małżeństwa

17 Nieobecność ojców fizyczna emocjonalna psychiczna duchowa

18 Konsekwencje braku ojca
częściej rodziny popadają w biedę częstsze prawdopodobieństwo zakończenia edukacji na poziomie podstawowym więcej problemów emocjonalnych i wychowawczych większe prawdopodobieństwo stania się nieletnią matką chłopcy – częściej bezrobotni, w świecie przestępczym, nie zaangażowani w życie swoich własnych dzieci

19 Nadzory kuratorów (S. Okręgowy Gdańsk)


Pobierz ppt "FUNKCJA WYCHOWAWCZA RODZINY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google