Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych"— Zapis prezentacji:

1 Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych
Informacje ogólne, korzyści płynące z jej wprowadzenia, instrukcja wypełniania Przygotowanie: Urszula Wojtczak, Zespół Obsługi Systemu Jakości Kształcenia

2 Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych
Ankieta Oceny Zajęć została wprowadzona Zarządzeniem Nr 37/2010 Rektora UMCS, jako pierwsza ankieta która zostanie uruchomiona w elektronicznym systemie ankietowania. Ankiety te są zapewne większości z Was znane - to te wypełniane na zajęciach tuż przed sesją papierowe kwestionariusze zawierające pytania, takie jak ocena w skali od 1 do 5 przygotowania merytorycznego prowadzącego zajęcia czy też jego punktualności.

3 Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych
Teraz Ankieta Oceny Zajęć przeszła metamorfozę. Nowa forma i nowe pytania , a także udostępnienie średnich wyników Wydziałów do widomości publicznej to tylko część zmian. Co najważniejsze, Wasze odpowiedzi udzielone w Ankiecie zyskają realny wpływ na podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz realizowanie polityki kadrowej Uniwersytetu.

4 O co pytamy? W nowej ankiecie pytamy min. o to czy zajęcia odbywały się w planowanym czasie, czy prowadzący traktował Was z szacunkiem oraz czy sposób prowadzenia zajęć umożliwiał zrozumienie materiału i czy pobudzał zainteresowanie przedmiotem. Interesuje nas również Wasza opinia dotycząca przydatności zajęć – czy przygotowywały do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. Aby uwiarygodnić Wasze odpowiedzi zadamy Wam również pytanie o frekwencję na ocenianych zajęciach.

5 Jak długo trwa wypełnienie ankiety?
Przede wszystkim, udział w badaniu jest dobrowolny a wszystkie odpowiedzi są udzielane w pełni anonimowo. Sami decydujecie kiedy i gdzie wypełnić ankietę. Wystarczy dostęp do Internetu i około 15 minut wolnego czasu.

6 Co daje wprowadzenie nowej ankiety?
Poprzednia ankieta nie cieszyła się uznaniem ani wśród studentów ani wśród wykładowców. Wypełniana pośpiesznie rzadko była rzetelna. Teraz, ankieta pozwoli na nawiązanie kontaktu między studentem a prowadzącym. Dacie mu informację zwrotną dotyczącą jego sposobu prowadzenia zajęć i traktowania Was. Studenci nie będą już grupą do której przychodzi się i mówi na zajęciach co się chce i jak się chce. Ci prowadzący, którzy dotychczas funkcjonowali w oderwaniu od rzeczywistości będą musieli zrewidować swój sposób prowadzenia zajęć i podejście do studentów. Pamiętajcie jednak, że to powinno działać w obie strony, w myśl zasady: jeżeli widzę że ktoś traktuje mnie poważnie to odpłacam mu tym samym.

7 Korzyści płynące z wypełnienia ankiety
Wypełniając ankietę pokazujecie, że zależy Wam na solidnym wykształceniu i w związku z tym macie pewne oczekiwania wobec Uniwersytetu. Poprzez ankietę wykładowcy będą mogli przekonać się że studenci chętnie wyrażą swoją opinię na temat zajęć, że Uniwersytet, wykładowcy, zajęcia nie są im obojętni

8 Korzyści płynące z wypełnienia ankiety
W efekcie Wasze odpowiedzi posłużą do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym kursie. Dzięki temu nasz Uniwersytet zmieni się dla Was na lepsze.

9 Jak wypełnić ankietę? Po pierwsze, należy wejść na stronę internetową Systemu Jakości Kształcenia: Po drugie, kliknąć na banner „Ankiety – badania ankietowe”

10 Jak wypełnić ankietę? Do ankiety logujesz się za pomocą TOKENU – czyli wygenerowanego automatycznie, jednorazowego kodu dostępu – dostaniesz go w swoim dziekanacie Token zapewnia Ci anonimowość i pozwala ocenić zajęcia przypisane do twojego kierunku i poziomu kształcenia

11 Jak wypełnić ankietę? - logowanie
Otrzymany token wpisz w oznaczone okienko Następnie wybierz przycisk „Zaloguj”

12 Jak wypełnić ankietę? – wybór przedmiotów
Po zalogowaniu się zobaczysz listę przedmiotów – przypisanych do twojego kierunku i poziomu kształcenia Zaznacz wszystkie przedmioty, w których uczestniczyłeś Na dole każdej strony zobaczysz przyciski nawigacji, które umożliwią Ci przechodzenie do poszczególnych stron ankiety

13 Jak wypełnić ankietę? – wybór prowadzących
Następnie, z listy rozwijanej wybierz nazwiska osób, które prowadziły Twoje zajęcia

14 Jak wypełnić ankietę? - ocena
Teraz możesz ocenić pracę Twoich wykładowców Każde z podanych stwierdzeń oceń w skali 1-5, gdzie 5 oznacza wartość najwyższą

15 Jak wypełnić ankietę? - metryczka
Następnie odpowiedz na pytania metryczkowe Możesz też uzupełnić pytania otwarte opisując swoje uwagi do ocenianych zajęć oraz do wypełnianej ankiety Po zakończeniu ankiety wyślij wyniki

16 Jak wypełnić ankietę? – komunikat końcowy
Zobaczysz komunikat potwierdzający wysłanie danych Oraz podziękowanie za udział w badaniu

17 Ankieta Oceny Zajęć W roku akademickim 2010/2011 wypełnij Ankietę Oceny Zajęć już od 23 maja!


Pobierz ppt "Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google