Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Przygotowanie do pracy w środowisku informacyjnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Przygotowanie do pracy w środowisku informacyjnym."— Zapis prezentacji:

1 CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Przygotowanie do pracy w środowisku informacyjnym jako wyzwanie dla polskiego systemu kształcenia Justyna Jasiewicz 26 czerwca 2012

2 Plan prezentacji kontekst: rozwój i upowszechnienie ICT
przemiany w sektorze gospodarczym zapotrzebowanie na pracowników poszczególnych sektorów zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn zapotrzebowanie na specyficzne kompetencje kompetencje niezbędne do pracy w środowisku informacyjnym przygotowanie do pracy przez system edukacji strategie reakcji

3 Kontekst: rozwój i upowszechnienie ICT
dynamiczny rozwój nowych technologii upowszechnienie dostępu do ICT w 2011 r. dostęp do internetu miało 61% gospodarstw w całym kraju i 63% gospodarstw domowych województwa mazowieckiego korzystanie z ICT w niemal wszystkich obszarach działalności: praca komunikacja rozrywka nauka informacja

4 Przemiany w sektorze gospodarczym – zapotrzebowanie na pracowników
zmiany trendów w zakresie zapotrzebowania na pracowników poszczególnych sektorów spada zapotrzebowanie na pracowników „tradycyjnych” sektorów, w tym przede wszystkim rolników, rzemieślników, pośredników wzrasta zapotrzebowanie na pracowników w sektorze informacyjnym i IT, w tym przede wszystkim infobrokerów, programistów, analityków danych, koordynatorów pracy zespołów rozproszonych

5 Przemiany w sektorze gospodarczym – zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn
automatyzacja łatwo algorytmizowalnych działań zastępowanie osób wykonujących proste prace „biurowe” przez maszyny e-banking e-handel rynek usług ubezpieczeniowych bezrobocie technologiczne

6 Google driverless car – memento

7 Przemiany w sektorze gospodarczym – zapotrzebowanie na specyficzne kompetencje
zmiany trendów zapotrzebowania na kompetencje determinanty: podejście obliczeniowe inteligentne systemy i urządzenia nowa struktura organizacji nowe media globalizacja wydłużenie czasu życia

8 Praca w środowisku informacyjnym – kompetencje
informatyczne – zespół umiejętności niezbędnych by korzystać z podstawowych funkcji sprzętu ICT informacyjne – zespół umiejętności pozwalających wyszukać, ocenić i wykorzystać informacje pochodzące z rozmaitych źródeł medialne – instynkt stawiana pytań o to, co się kryje za produkcją danego przekazu

9 Praca w środowisku informacyjnym – kompetencje
społeczne inteligencja społeczna kompetencje międzykulturowe prowadzenie współpracy wirtualnej związane z „procesami myślenia” sense-making myślenie kreatywne i adaptacyjne transdyscyplinarność zarządzanie obciążeniem poznawczym

10 Źródła kompetencji – młodzież
źródła wiedzy na temat korzystania z narzędzi ICT samokształcenie rodzice, rodzeństwo przyjaciele Dane: badania autorskie J. Jasiewicz, 2010.

11 Przydatność edukacji informacyjnej – młodzież
Dane: badania autorskie J. Jasiewicz, 2010.

12 Strategie reakcji dla sektora edukacji dla firm
wykształcenie zespołu kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku informacyjnym poprzez: kształcenie ukierunkowane na rozwój kompetencji informacyjnych i informatycznych przedstawianie mechanizmów zmian na rynku pracy kształcenie pod kątem ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przygotowanie do procesu kształcenia ustawicznego dla firm promowanie postawy sprzyjającej kształceniu ustawicznemu zachęcanie do udziału w rozmaitych formach kształcenia motywowanie do podejmowania działań nakierowanych na rozwój zawodowy


Pobierz ppt "CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Przygotowanie do pracy w środowisku informacyjnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google