Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA TECHNICZNO – - INFORMATYCZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA TECHNICZNO – - INFORMATYCZNA"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA TECHNICZNO – - INFORMATYCZNA
Studia inżynierskie stacjonarne oraz niestacjonarne Jednostka naukowa prowadząca studia KATEDRA TECHNOLOGII Wydział Przyrodniczo – Techniczny Uniwersytetu Opolskiego

2 Informacje o jednostce prowadzącej studia
Katedra Technologii (KT) powstała w 1999 roku na bazie Instytutu Techniki UO (powstał w 1969) i prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą w kierunkach: technicznym, informatycznym i pedagogicznym KT UO składa się z Zakładu Projektowania Technicznego i Informatycznego i Zakładu Technika, prowadzi studia I stopnia i podyplomowe na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna . Obecnie w KT UO prowadzone są badania naukowe nad: - Metodami komputerowej analizy i identyfikacji obrazów obiektów, tekstur i scen dynamicznych, mikroskopowych defektów warstw powierzchniowych materiałów technicznych z zastosowaniem technologii informatycznych opartych na cyfrowej Hilbert-optyce w metaloznawstwie, robotyce, mechatronice i kontroli nieniszczącej, chemii, biologii itp. - Metodami i technologiami doskonalenia systemu kształcenia i dokształcania nauczycieli techniki i informatyki na kierunku ETI

3 Współpraca naukowa Uniwersytet Poczdamski – Niemcy: dobór treści kształcenia i dokształcania nauczycieli techniki; metodyki nauczania techniki i przedsiębiorczości Krajowy Instytut Badań Pedagogicznych INRP – Paryż: technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu nauczycieli techniki z zastosowaniem systemów multimedia i internetowych Politechnika Odeska - Katedra Systemów Informatycznych – Ukraina: analiza widmowa sygnałów i obrazów przestrzennych, czasowych i chromatycznych Politechnika Kijowska – Katedra Fizyki Technicznej – Ukraina: systemy analizy, klasyfikacji i identyfikacji sygnałów i obrazów w badaniach nieniszczących

4 Opis kierunku / specjalności
Katedra Technologii prowadzi 3,5 letnie studia stacjonarne inżynierskie oraz niestacjonarne inżynierskie na kierunku „Edukacja Techniczno – Informatyczna” o specjalności „Inżynieria wiedzy i zarządzanie informacją”

5 Czego uczy się na danych studiach
Absolwent studiów inżynierskich posiadać będzie umiejętności z zakresu zarządzania zasobami informacyjnymi oraz wiedzą w różnych podstawowych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej, nauce i dziedzinie działalności dydaktycznej Absolwent posiadać będzie umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone – w tym, związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją Absolwent będzie radził sobie z zakładaniem i zarządzaniem małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzę i społeczeństwa informacyjnego Absolwent będzie przygotowany do administrowania i obsługi systemów związanych z obróbką danych i inżynierii wiedzy z zastosowaniem oprogramowania specjalistycznego w przemyśle, szkolnictwie, zarządzaniu lub bankowości

6 Czego uczy się na danych studiach
Absolwent sprawdzi się w pracach wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz w zapleczu badawczo-rozwojowym jako menedżer informacji Absolwent będzie merytorycznie przygotowany do nauczania przedmiotów technicznych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, przedmiotów kierunkowych w szkołach zawodowych Absolwent uzyska podbudowę teoretyczną i praktyczną do nauczania w liceach o profilu „zarządzanie informacją” Na studiach inżynierskich, student specjalizować się będzie w zarządzaniu informacją i pozna zagadnienia związane z inżynierią wiedzy dla pracy jako administrator systemów i sieci, projektant baz i hurtowni danych, stron WWW itp.

7 Rodzaj i tryb studiów Rodzaj i tryb studiów: inżynierskie, jednostopniowe (3,5 - letnie), stacjonarne, niestacjonarne, możliwy drygi kierunek studiów Po ukończeniu studiów inżynierskich możliwe jest kontynuowanie nauki na uzupełniających zawodowych studiach magisterskich II stopnia na Wydziałach Przyrodniczo – Technicznym, Fizyki, Matematyki i i Informatyki UO na kierunkach „Informatyka”, „Inżynieria Środowiska”, „Ochrona Środowiska” i kierunkach spokrewnionych na Politechnice Opolskiej i innych uczelniach w regionie i kraju

8 Prezentacja dziedzin nauki, z którą student ma do czynienia
Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów: Podstawy informatyki i systemów informatycznych, Podstawy programowania Programy użytkowe, Technologie informacyjne Techniki multimedialne, Projektowanie stron internetowych, Grafika komputerowa Nowoczesne techniki informatyczne, Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Zarządzanie informacją i bezpieczeństwo w sieciach Grafika inżynierska, Mechanika techniczna

9 Prezentacja dziedzin nauki, z którą student ma do czynienia (c.d.)
Inżynieria wytwarzania, Wytrzymałość materiałów Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn Komputerowe wspomaganie w technice, Zarządzanie projektami, Inżynieria informacji i wiedzy Teoria i inżynieria systemów, Podstawy mechatroniki i elektroniki, systemów, Automatyka i robotyzacja Podstawy systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych Modelowanie systemów i technologii informacyjnych

10 Prezentacja dziedzin nauki, z którą student ma do czynienia (c.d.)
Psychologia, Pedagogika, Pedagogika pracy Dydaktyka techniki i informatyki Dydaktyka przedmiotów zawodowych Modelowanie procesów dydaktycznych Organizacja imprez turystycznych Kultura bezpieczeństwa i podstawy BHP Metodyka wychowania komunikacyjnego Języki obce (poziom B2) Wychowanie fizyczne Praktyki przedmiotowo-metodyczne

11 Prezentacja kierunku Absolwenci studiów 3,5-letnich uzyska tytuł zawodowy inżyniera z zakresu inżynierii wiedzy i zarządzania informacją Celem kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej szerokoprofilowego przygotowania technicznego i informatycznego. Studenci otrzymują również specjalistyczne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne, uzyskując uprawnienia nauczycielskie i umiejętności menedżera wiedzy w zespołach

12 Dlaczego warto studiować ten kierunek akurat tutaj i teraz?
Studia stanowią połączenie metod i technologii zarządzania informacją i wiedzą, przygotowania pedagogiczno – psychologicznego w dziedzinie współczesnej techniki, informatyki z metodami projektowania technicznego, informatycznego, ekonomicznego z szerokoprofilowym przygotowaniem z zakresu podstawowych zagadnień techniki, informatyki, bezpieczeństwa, komunikacji drogowej, podstaw zarządzania i przedsiębiorczości

13 Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów
Nasi studenci działają w ramach współpracy KT UO z ZPO Centrum Kształcenia Praktycznego w kołach technicznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach elektronicznych, mechatronicznych, mechanicznych, itp. Uczestniczymy w programie MOST pozwalającym na odbywanie zajęć przez studentów na uczelniach partnerskich W ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO studenci mogą się ubiegać o staże oraz szkolenia Istnieje możliwość otrzymania stypendium naukowego oraz pomocy socjalnej

14 Perspektywy pracy/kariery po studiach: „co można robić po tych studiach?“, „co nasi absolwenci robią po tych studiach?“ Po ukończeniu studiów będzie można znaleźć zatrudnienie jako: administrator systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, inżynier wiedzy-projektant baz danych administrator szkolnych sieci i systemów informatycznych administrator systemów informatycznych w administracji oświatowej, samorządowej oraz państwowej projektant systemów technicznych i informatycznych w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym w administracji państwowej jako menedżer wiedzy i informacji nauczyciel przedmiotów technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum, projektant TIK do wsparcia innych dyscyplin nauczyciel informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum

15 Informacje rekrutacyjne: „jak się dostać?“
Edukacja Techniczno-Informatyczna (studia pierwszego stopnia, stacjonarne, niestacjonarne - kandydaci z „nową maturą” ) Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu. *Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z informatyki lub przedmiotu do wyboru. **Przedmiot do wyboru: matematyka, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.

16 Opinia studenta Sławka
Profil studenta Studiuję kierunek Edukacja Techniczno - Informatyczna. Na codzień interesuje mnie informatyka, w szczególności programy graficzne i multimedialne. Bogato wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy sale dają mi możliwość pogłębiania i poszerzania wiedzy, oraz umiejętności w moich ulubionych dziedzinach. Opinia studenta Sławka Przedmioty natury technicznej w dużej mierze również są przedstawiane w ciekawy sposób z zastosowaniem metod pokazowych, oraz przedstawienie przy pomocy nowoczesnych programów symulacyjnych. Dodatkowym atutem studiowania na tym kierunku jest uzyskanie wykształcenia pedagogicznego, dzięki któremu otrzymujemy możliwość podjęcia pracy w przemyśle, administracji, oraz w placówkach oświatowych. Studiowanie na tym kierunku to wiele wycieczek, spotkań poza zajęciami, które integrują nas nie tylko jako studentów, ale także jako przyjaciół.

17 Kierownik Katedry – prof. zw., dr hab. inż.
Dane kontaktowe jednostki prowadzącej kierunek Edukacja Techniczno – Informatyczna na Uniwersytecie Opolskim KATEDRA TECHNOLOGII ul. Romana Dmowskiego Opole tel Kierownik Katedry – prof. zw., dr hab. inż. Viktor Vlasenko tel


Pobierz ppt "EDUKACJA TECHNICZNO – - INFORMATYCZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google