Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 1 IM. H. SIENKIEWICZA w Czarnkowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 1 IM. H. SIENKIEWICZA w Czarnkowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 1 IM. H. SIENKIEWICZA w Czarnkowie

2

3 Platforma Moodle w SP 1 Czarnków
Szkolny portal edukacji zdalnej oparty na platformie Moodle istnieje od roku Został zainstalowany na szkolnym serwerze. Jest stale uzupełniany o nowe kursy z różnych dziedzin. Zawiera testy, pomoce dydaktyczne, karty pracy, ćwiczenia. Na platformie znajdują się działy: informatyka, matematyka, j. angielski, logopedia, kształcenie zintegrowane,

4 Platforma Moodle w SP 1 Czarnków

5 E-learning - nie tylko na platformie szkolnej...
Część uczniów klas trzecich w ramach zajęć pozalekcyjnych zaliczyła zdalną drogą kurs „Bezpieczna przygoda z Internetem” na platformie e-learningowej.

6 E-learning - nie tylko na platformie szkolnej...
Uczniowie z klas V i VI w ramach zajęć z informatyki odbyli kurs e-learningowy „BEZPIECZNE SURFOWANIE W NECIE”. Posiada siedem dysków wiedzy. Wie jak bezpiecznie korzystać z sieci.

7 Uczniowie, którzy zaliczyli wszystkie moduły, otrzymali dyplomy, a nauczyciele certyfikaty.

8 Przykładowe dyplomy kursu e-learningowego

9 Szkolenie e-learningowe w Kołobrzegu 5-7.02.2009
Podczas V Spotkania Opiekunów Szkolnych Pracowni Komputerowych w Kołobrzegu 4 nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło w warsztatach z Moodle. „Liderzy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

10 Szkolenie e-learningowe w Kołobrzegu 5-7.02.2009
- Rejestracja w serwisie do 19 stycznia 2009. - Zapoznanie z narzędziami i zasobami Moodla, (forma pracy zdalnej) - do 23 stycznia. - Opracowanie własnego serwisu - skonfigurowanie Moodle (robota admina) i wykonanie kursu treningowego, do 30 stycznia. - Udział w forum – rozwiązywanie napotkanych problemów - do 5 lutego. - Warsztaty w Kołobrzegu ( ) Czesław Olczyszyn prowadzący Moodla

11 Uczniowie podczas zajęć m. in
Uczniowie podczas zajęć m. in. poszerzają swoje wiadomości na temat twórczości wybranych pisarzy, rozwijają umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach (Internet, encyklopedie, słowniki), opracowują recenzje nowości bibliotecznych, ćwiczą umiejętność głośnego czytania, recytacji a także pomagają w pracach bibliotecznych.

12 Zajęcia SKE odbywają się 2 razy w miesiącu, część zajęć odbywa się w pracowni komputerowej. Łącznie w pracowni komputerowej odbyło się 26 zajęć, na których dzieci wykorzystywały komputery i Internet. Dzieci podczas zajęć korzystają głównie z Internetu, szukają informacji o krajach UE, procesach integracyjnych zachodzących w Europie, w ostatnich zaś latach głównie o krajach partnerskich współpracujących z naszą szkołą w ramach projektu Comenius. W roku szkolnym 2007/08 Pani Maria Michałek odbyła w pracowni komputerowej 3 zajęcia poświęcone przygotowaniom uczniów do pierwszej edycji Konkursu Młody Europejczyk ( Dzieci rozwiązywały próbne testy konkursowe, odpowiedzi szukały w Internecie. Konkurs ten odbył się w dniu 17 marca 2008r. , wzięło w nim udział 9 uczniów naszej szkoły. I miejsce w naszej szkole, a XV miejsce w Polsce zdobył Łukasz Kaźmierczak z VI b. W pracowni komputerowej zainstalowane zostały programy ze strony internetowej „Ćwiczeniowy Atlas Historyczny UE” oraz „Ćwiczeniowy Atlas Historyczny UE- Schengen” Do szkoły zostały zakupiony w październiku 2008r. program multimedialny „Młody Europejczyk” –Inter Biznes składający się z 1 płyty PC i 4 płyt DVD zawierający filmy i prezentacje wszystkich 27 krajów UE oraz zestaw ćwiczeń utrwalających wiadomości o tych krajach.

13

14 Głównym celem działalności kółka jest nauka gry w szachy.

15 Szkolne Koło Fotograficzne „Obiektyw”

16

17 To program adresowany dla uczniów klas młodszych realizujących program nauczania zintegrowanego w oparciu o podręczniki „Wesoła szkoła” wyd. WSiP. Jego głównym założeniem jest wzbogacanie nauki pracą z komputerem.

18

19

20 Na zajęciach kółka informatycznego - Zespół redakcyjny „Nowinki z Jedynki”, uczniowie uczą się redagowania gazetki szkolnej, wyszukują informacje Internetu, poszukują ciekawych tematów, które zainteresowałyby ich rówieśników, formatują tekst i obrazy, nadają gazetce odpowiedni wygląd. Uczniowie samodzielnie tworzą krzyżówki, dobierają odpowiednie obrazy do tekstu, formułują pytania do wywiadu z nauczycielami, tworzą i opracowują wyniki ankiet oraz opracowują skróty wydarzeń znajdujących się na szkolnych stronach internetowych. Członkowie zespołu redakcyjnego potrafią posługiwać się i stosują w swojej pracy pocztę elektroniczną.

21 Szkolne Koło Fotograficzne „Obiektyw”

22 Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie zapewnia uczniom dostęp do komputerów, Internetu, drukarki, skanera, ksero, aparatu cyfrowego, kamery w salach komputerowych podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w bibliotece szkolnej (MCI i ICIM). Dzięki czemu uczniowie mogą poszerzyć i rozwinąć swoje zainteresowania oraz przezwyciężyć zahamowania w stosunku do świata zewnętrznego. Komputer z dostępem do Internetu jest bardzo atrakcyjnym źródłem wiedzy, a do wielu stron można się dostać wykorzystując linki znajdujące się na szkolnej stronie www. Z pracowni komputerowej korzystają również nauczyciele innych przedmiotów, którzy wykorzystują TI w swojej pracy. Prowadzą oni kółka zainteresowań i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Uczniowie wzbogacają swoją wiedzę uczestnicząc w różnych konkursach szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich, międzynarodowych oraz organizowanych przez instytucje zewnętrzne. Zespół uczniów pod opieką nauczyciela informatyki redaguje szkolną gazetkę „Nowinki z jedynki” doskonaląc umiejętności pracy w programach: Word 2007 , Excel 2007, Publisher, Microsoft Office Picture Menager. Podczas zajęć koła informatycznego i koła fotograficznego doskonalą pracę w programach: Paint Shop Pro, IrfanView, Picasa2, JPEGCrops, Windows Movie Maker, Microsoft Office Picture Menager, Photo Story 3, PhotoScape, Paint.NET.

23 Efekty w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych:
Poznanie przez uczniów nowych umiejętności rozwój dotychczasowych. Odkrywanie nowych obszarów zainteresowań. Wiara we własne siły. Poczucie sukcesu, które zachęca do dalszych działań przyczyniających się do poszerzenia wiadomości i umiejętności. Pracownie komputerowe, biblioteka szkolna są miejscem zdobywania informacji, poszerzania swoich wiadomości i umiejętności.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 1 IM. H. SIENKIEWICZA w Czarnkowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google