Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownia komputerowa wykorzystana została do elektronicznego logowania się uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, po wcześniejszym zapoznaniu się z ofertą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownia komputerowa wykorzystana została do elektronicznego logowania się uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, po wcześniejszym zapoznaniu się z ofertą"— Zapis prezentacji:

1

2 Pracownia komputerowa wykorzystana została do elektronicznego logowania się uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, po wcześniejszym zapoznaniu się z ofertą tych szkół. Uczniowie przygotowują formularz zgłoszeniowy i drukują go. Pozwala to na wyrównanie szans uczniom bez komputera w domu. Elektroniczne logowanie się uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/

3 W ramach kół zainteresowań uczniowie przygotowują się do: konkursów informatycznych, matematycznych. (I miejsce INFOGIMUS w 2008 i 2009), konkurs przedmiotowy z historii i biologii (finaliści i laureaci tych konkursów) konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, wykorzystują testy interaktywne z Internetu (I miejsce w powiecie, rejonie i sukcesy w województwie). Zajęcia kół zainteresowań w pracowni komputerowej.

4 Pracownię komputerową wykorzystuje się do szkoleń w ramach WDN np. obsługa programu Świadectwa; arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela. W pracowni multimedialnej z tablicą i projektorem odbywają się szkolenia Rad Pedagogicznych: nauczyciele zostali przeszkoleni w ramach obsługi tablicy; nauczyciele zapoznali się z wynikami egzaminu 2010 i wynikami próbnego egzaminu z Operonem. Szkolenia w ramach WDN

5 Excel w pracy nauczyciela Zakres podstawowy Tematyka szkolenia 1.Przeznaczenie i możliwości programu MS Excel oraz wykorzystanie go w pracy nauczyciela. 2.Podstawy pracy z programem – arkusze, komórki, adresy komórek. 3.Wypełnianie komórek wartościami – liczby, tekst, daty. 4.Poszerzanie kolumn i wierszy w arkuszu. 5.Formatowanie komórek – w wierszu i kolumnie: liczby, wyrównanie, czcionka, obramowanie, deseń. 6.Pojęcie formuły i sposób jej powstawania. Pasek formuły. Kopiowanie formuł. 7.Korzystanie z podstawowych funkcji programu – suma, iloczyn, średnia, MAX, MIN. 8.Wykresy w MS Excel – wstawianie, typy wykresów, serie danych, obszar wykresu i etykiety danych. 9.Sortowanie danych w bazie. 10.Ćwiczenia na podstawie Karty pracy.

6 TI wykorzystywana jest również podczas spotkań z rodzicami. Każdego roku rodzice zapoznają się z ogólnymi zasadami i organizacją egzaminu w klasie III oraz zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (wykorzystanie prezentacji multimedialnej jako materiału szkoleniowego). Szkolenie rodziców

7 Zajęcia w pracowni komputerowej w czasie ferii zimowych W czasie ferii zimowych pracownia komputerowa otwarta była dla uczniów. Uczniowie mogli przeglądać swoje ulubione strony, pogłębiać swoje zainteresowania.

8 W szkolnej pracowni informatycznej odbył się w październiku ub. roku e-egzamin z matematyki, który pisało 58 uczniów. Ogólnopolska Akcja Diagnozy Matematycznej to trzyletni projekt złożony z trzech e-egzaminów diagnostycznych z matematyki. E-egzamin z matematyki


Pobierz ppt "Pracownia komputerowa wykorzystana została do elektronicznego logowania się uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, po wcześniejszym zapoznaniu się z ofertą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google