Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty międzynarodowych rozliczeń handlowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty międzynarodowych rozliczeń handlowych"— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty międzynarodowych rozliczeń handlowych
Akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe, polecenie wypłaty

2 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA
Akredytywa jest pisemnym zobowiązaniem banku otwierającego akredytywę z polecenia zleceniodawcy (importera lub kupującego) do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty beneficjentowi akredytywy (eksporterowi lub sprzedawcy), pod warunkiem złożenia przez niego wymaganych dokumentów w terminie ważności akredytywy, potwierdzających wypełnienie wszystkich warunków, od których uzależniona została zapłata z akredytywy. W transakcjach handlowych rozliczanych za pomocą akredytyw zazwyczaj biorą udział 4 podmioty: zleceniodawca, bank otwierający (zwany też bankiem zleceniodawcy), beneficjent akredytywy oraz bank pośredniczący (zazwyczaj będący bankiem beneficjenta).

3 Schemat działania akredytywy dokumentowej
Źródło:

4

5 nazwę i adres zleceniodawcy nazwę i adres beneficjenta walutę i kwotę
Każde zlecenie otwarcia akredytywy zawiera standardowo następujące elementy: nazwę i adres zleceniodawcy nazwę i adres beneficjenta walutę i kwotę termin i miejsce ważności podstawowe warunki transakcji opis dokumentów, jakie ma złożyć beneficjent (np. faktura, konosament, list przewozowy, dokument ubezpieczeniowy, weksel trasowany) określenie akredytywy jako odwołalnej i/lub przenośnej, jeśli zleceniodawca założył taki przypadek określenie sposobu realizacji akredytywy poprzez wskazanie: czy akredytywa jest dostępna przez płatność czy przez akceptację; czy płatność ma nastąpić na bazie a vista, czy przewidziane jest jej odroczenie; czy wymagana jest prezentacja weksla trasowanego określenie miejsca realizacji akredytywy, tj. wyznaczenie banku, który dokona sprawdzenia dokumentów i wypłaty z akredytywy Źródło:

6 INKASO DOKUMENTOWE Inkaso dokumentowe jest formą rozliczenia, w której bank importera (na podstawie instrukcji wystawionej przez eksportera, bądź przez jego bank) zobowiązuje się do wydania dokumentów handlowych importerowi. Następuje to po dokonaniu przez importera zapłaty lub zabezpieczeniu płatności w odroczonym terminie zapłaty poprzez np. wystawienie weksla własnego lub akcept weksla trasowanego.

7 Schemat działania inkasa dokumentowego
Żródło:

8

9 BRE Bank oferuje poniższe rodzaje inkasa dokumentowego.
Inkaso gotówkowe (D/P – “documents against payment” lub CAD - “cash against documents”). Bank jako inkasujący wydaje dokumenty handlowe importerowi tylko za dokonaną przez niego zapłatą. Inkaso akceptacyjne (D/A – “documents against acceptance”). Bank jako inkasujący wydaje dokumenty handlowe w zamian za akceptację terminowego weksla trasowanego. Inkaso w zamian za weksel własny (""promissory note”). Bank jako inkasujący wydaje dokumenty handlowe importerowi w zamian za przedłożenie przez niego zobowiązania zapłaty określonej sumy, w określonym terminie i miejscu, w formie określonej prawem wekslowym. Inkaso kapitańskie (inkaso bezpośrednie - “direct collection”). Wysyłka dokumentów handlowych następuje pocztą kapitańską wraz z towarem, bezpośrednio do banku inkasującego, z pominięciem banku podawcy (eksportera). Źródło:

10 INKASO TOWAROWE Importer dysponuje od razu towarem, a zapłaty za dokumenty dokonuje w terminie późniejszym. Stosowane tylko wobec bardzo wiarygodnych partnerów handlowych.

11 POLECENIE WYPŁATY Przekaz (polecenie wypłaty), jest to otrzymane od banku zagranicznego lub krajowego (przekaz eksportowy), lub skierowane do banku zagranicznego lub krajowego (przekaz importowy), zlecenie przelania na wskazany rachunek określonej kwoty pieniężnej na rzecz beneficjenta, zgodnie z instrukcjami zawartymi w zleceniu płatniczym.

12

13 Pole: Realizacja płatności w trybie: - należy zakreślić jeden z nw
Pole: Realizacja płatności w trybie: - należy zakreślić jeden z nw. trybów Zwykłym - realizacja polecenia wypłaty odbywa się z datą waluty SPOT. Oznacza to, iż wykonanie zlecenia następuje z datą waluty w drugim dniu roboczym licząc od następnego dnia po dniu złożenia dyspozycji, po uwzględnieniu cut-off time obowiązującego w banku. Pilnym - oznacza realizację płatności z datą waluty “jutro”, czyli SPOT-1. Ekspresowym - oznacza realizację płatności z datą waluty “dziś” , czyli SPOT-2. Pole: 70: Tytuł płatności - należy wpisać nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego wykonywana jest zapłata, np. Commercial Invoice No … lub Handelsrechnung NR …lub Faktura Nr lub Sales Contract No, Handelsvertrag Nr lub Umowa Nr lub Potwierdzenie Zamówienia z dnia... Pole: 71A: Opcje kosztowe: BEN – wszystkie koszty (BZWBK, banków pośredniczących oraz banku Odbiorcy) pokrywa Odbiorca płatności , SHA – koszty BZ WBK pokrywa Zleceniodawca, a koszty banku pośredniczącego i odbiorcy pokrywa Odbiorca, OUR – wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca płatności. Zwyczajowo każda ze stron pokrywa koszty swojego banku, ale zawsze jest to kwestia umowy między stronami. Źródło:

14 Koniec


Pobierz ppt "Instrumenty międzynarodowych rozliczeń handlowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google