Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Olsztynku im. K.C. Mrongowiusza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Olsztynku im. K.C. Mrongowiusza"— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Szkół w Olsztynku im. K.C. Mrongowiusza
Wita Was Zespół Szkół w Olsztynku im. K.C. Mrongowiusza

3 Oferta kształcenia Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku
rok szkolny 2013/2014

4 Technikum Hotelarsko - Gastronomiczne
Proponujemy kształcenie w zawodach: Technik hotelarstwa Technik organizacji żywienia iusług gastronomicznych Kelner Technik obsługi turystycznej

5 Technik hotelarstwa

6 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
podstawy hotelarstwa podstawy działalności gospodarczej w hotelarstwie marketing usług hotelarskich język obcy zawodowy podstawy turystyki organizacja pracy w recepcji obsługa gościa w obiekcie hotelarskim Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym pracownia obsługi hotelarstwa i turystyki pracownia obsługi konsumenta pracownia obsługi informatycznej praktyki zawodowe

7 Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jest:
przygotowanie absolwenta do organizacji działalności hotelarskiej, polegającej na planowaniu, oferowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim wykonywaniu usług hotelarskich, absolwent tego kierunku może zajmować się obsługą wszelkiego rodzaju imprez takich jak kongresy, zjazdy, targi, bankiety, oferując odpowiednie dla gości zestawy usług, jest przygotowany do prowadzenia dokumentacji zakładu hotelowego,

8 Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony w: hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach i innych zarówno stałych jak i ruchomych (żegluga morska, lotnicza, koleje..) podmiotach, posiadających bazę noclegową; organach administracji, zajmujących się usługami hotelarskimi; prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich.

9 Technik żywienia i usług gastronomicznych

10 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii działalność gospodarcza w gastronomii technologia gastronomiczna z towaroznawstwem język obcy zawodowy zasady żywienia organizacja produkcji gastronomicznej usługi gastronomiczne Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym pracownia gastronomiczna pracownia planowania żywienia produkcji gastronomicznej pracownia obsługi klienta

11 Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest :
przygotowanie absolwenta do organizacji i prowadzenia produkcji w zakładach gastronomicznych, absolwent potrafi sporządzić plan produkcji, kalkulację oraz produkcję wszystkich potraw i posiłków, dokonuje oceny jakości produktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, organizuje i nadzoruje obsługę gości, pracę magazynu oraz prac w dziale produkcyjnym sporządza jadłospisy i diety dla różnych grup ludności

12 Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik usług gastronomicznych, może być zatrudniony w: zakładach i placówkach prowadzących działalność gastronomiczną ( hotele, restauracje, bary), a także na stanowiskach administracyjnych. może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

13 Technik obsługi turystycznej

14 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
postawy turystyki podstawy działalności gospodarczej w turystyce marketing usług turystycznych geografia turystyczna organizacja imprez i usług turystycznych język obcy zawodowy Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym pracownia turystyki, pracownia informacji turystycznej pracownia obsługi informatycznej praktyki zawodowe

15 Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest:
przygotowanie absolwenta do organizacji, koordynacji i nadzoru obsługi turystycznej, absolwent potrafi badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych analizuje rynek turystyczny, systemy obsługi klientów, zawiera umowy, organizuje imprezy turystyczne, akcje promocyjno- reklamowe oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą i rozliczaniem imprez turystycznych,

16 Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej, może być zatrudniony w: biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki, domach wczasowych, prowadzić własne biuro podróży.

17 Kelner

18 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
technika i bezpieczeństwo w gastronomii, zasady żywienia człowieka, technologia sporządzania potraw i napojów, usługi gastronomiczne, obsługa menadżerska gastronomii, prowadzenie działalności gastronomicznej język obcy zawodowy Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym pracownia usług gastronomicznych, pracownia gastronomiczna, pracownia menadżerska gastronomii, praktyki zawodowe

19 Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik kelner jest:
przygotowanie do pracy w zesp0le, właściwe i szybkie nawiązywanie kontaktu z klientem, przygotowanie do godnego reprezentowania zakładu i dbania o jego renomę, udzielania informacji o ofercie lokalu, doradzania w wyborze, właściwe nakrycie stołu

20 Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik kelner, może być zatrudniony w: restauracjach, hotelach innych zakładach gastronomicznych

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- klasa kucharz - klasa wielozawodowa

22 Nauka w zawodzie kucharz trwa trzy lata.
Zajęcia praktyczne prowadzone są w zmodernizowanych i bogato wyposażonych pracowniach na terenie szkoły Klasa wielozawodowa nauka w wybranym zawodzie trwa trzy lata, Uczeń sam wybiera miejsce praktyki zawodowej Może kształcić się różnych zawodach np. mechanik, elektryk, fryzjer, cukiernik, sprzedawca i wielu innych

23 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

24 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz ośmioklasowej szkoły podstawowej. Nauka trwa trzy lata i odbywa się w systemie zaocznym (zajęcia w piątki i w soboty). Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego. Uczy pracy w grupie i rozwija kreatywność słuchacza

25 Technik żywienia i usług gastronomicznych:
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: T.6. Sporządzanie potraw i napojów T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; planowania i oceny żywienia; organizowania produkcji gastronomicznej; planowania i realizacji usług gastronomicznych. Absolwent może podejmować pracę we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie, obiektach zbiorowego żywienia), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

26 Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: technik hotelarstwa
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: T.11: Planowanie i realizacja usług w recepcji T.12: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  Absolwent kursu jest przygotowany do: prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; rezerwowania usług hotelarskich; wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe. Zapoznaje się z zasadami funkcjonowania hoteli, pensjonatów, agencji turystycznych oraz firm cateringowych w Polsce i za granicą. Praca: Technik hotelarstwa może podjąć pracę w hotelach, hostelach, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, pensjonatach, agencjach turystycznych, biurach podróży, centrach informacji turystycznej i firmach cateringowych. Po ukończeniu tego kierunku można także pracować na stanowisku konsjerża lub otworzyć własną działalność.  Uzyskany tytuł: W celu uzyskania kwalifikacji zawodowych wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną  szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

27 Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
Kucharz Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: T.6. Sporządzanie potraw i napojów Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności; sporządzania potraw i napojów; wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. Ukończenie tego kursu daje kwalifikacje w zawodzie kucharz.

28 ZAPRASZAMY DO NAS !!!


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Olsztynku im. K.C. Mrongowiusza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google