Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRODUKTY Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRODUKTY Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji"— Zapis prezentacji:

1 Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych
PRODUKTY Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 Beneficjent: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Wartość projektu: 8 480 230 PLN Okres realizacji: 2011–2014 Obszar wsparcia: Program Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

3 CELE PROJEKTU utworzenie specjalistycznych baz danych
przebudowa oprogramowania (zaawansowane aplikacje zarządzania zasobami środowiska) uruchomienie systemów świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych (systemy komunikacji i edukacji) zwiększenie bezpieczeństwa sieci komputerowej

4 PRODUKTY PROJEKTU System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza – SINZAP2 System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym – HRA 2 Geoportal System wideokonferencji System zdalnej edukacji Tematyczna biblioteka cyfrowa Klaster obliczeniowy System bezpieczeństwa i archiwizacji danych Zespół informatyków

5 System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza
PRODUKTY PROJEKTU System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza SINZAP2 – umożliwi identyfikację strumieni zanieczyszczeń powietrza, lokalizację źródeł emisji zanieczyszczeń, ocenę natężenia emisji zanieczyszczeń w monitorowanym rejonie oraz oszacowanie napływu zanieczyszczeń z odległych emitorów o dużym natężeniu emisji

6 System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym
PRODUKTY PROJEKTU System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym HRA2 – będzie stosowany do uzyskiwania informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu; umożliwi określenie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi narażonych na zanieczyszczenia środowiskowe

7 Geoportal PRODUKTY PROJEKTU
zawierać będzie kompleksowe dane przestrzenne o środowisku, dotyczące głównie obszaru województwa śląskiego, m.in. dane na temat przebiegu granic administracyjnych, dróg kołowych, użytkowania terenu, numeryczny model terenu oraz dane dotyczące parametrów technicznych emitorów i emisji zanieczyszczeń pochodzących od podmiotów z terenu województwa

8 System wideokonferencji
PRODUKTY PROJEKTU System wideokonferencji usprawni komunikację i wymianę informacji pomiędzy partnerami naukowymi i biznesowymi IETU w kraju i za zagranicą, a także umożliwi zmniejszenie wydatków na podróże i połączenia telefoniczne

9 System zdalnej edukacji
PRODUKTY PROJEKTU System zdalnej edukacji umożliwi przekazywanie wiedzy i doświadczenia pracowników IETU na rynku usług obejmującym jednostki administracji rządowej i samorządowej, podmioty gospodarcze oraz jednostki naukowo-badawcze i instytuty naukowe

10 Tematyczna biblioteka cyfrowa
PRODUKTY PROJEKTU Tematyczna biblioteka cyfrowa zaoferuje pracownikom Instytutu cyfrowo przetworzone zasoby biblioteczne IETU, obejmujące wszystkie dziedziny nauki z ukierunkowaniem na nauki przyrodnicze i techniczne, zwłaszcza ekologię i inżynierię ochrony środowiska

11 Klaster obliczeniowy PRODUKTY PROJEKTU
umożliwi funkcjonowanie specjalistycznego oprogramowania, aplikacji wymagających wykonania bardzo skomplikowanych zadań z dużą ilością obliczeń i koniecznością szybkiego dostępu do danych w relatywnie krótkim czasie, w tym modeli numerycznych charakteryzujących się dużym narzutem obliczeniowym

12 System bezpieczeństwa i archiwizacji danych
PRODUKTY PROJEKTU System bezpieczeństwa i archiwizacji danych poprawi jakość usług sieciowych i zwiększy bezpieczeństwo komputerów i zasobów informacyjnych w Instytucie a wdrożenie zautomatyzowanego systemu archiwizacji danych i systemu antywirusowego zapewni ochronę wszystkim komputerom pracującym w sieci lokalnej w tym stacjom roboczym, serwerom i laptopom

13 Zespół informatyków PRODUKTY PROJEKTU
wykonywał będzie wszystkie prace informatyczne przewidziane w projekcie, wliczając w to zarówno budowę zaawansowanych systemów ICT jak i bieżącą administrację budowanymi i wdrażanymi systemami

14 KORZYŚCI DLA IETU poprawa jakości usług badawczych, zwłaszcza specjalistycznych usług programistycznych w zakresie modelowania środowiska intensyfikacja badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w monitorowaniu zagrożeń środowiska poprawa współpracy z partnerami zagranicznymi dysponującymi zaawansowanymi technologiami ICT przy realizacji projektów badawczych poszerzenie zakresu udostępnienia wiedzy oraz wyników prac badawczych nauce, gospodarce i społeczeństwu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

15 Dziękujemy za uwagę Więcej informacji: www.in2in.pl
Biuro Projektu in2in tel w. 124, faks Koordynator projektu in2in mgr inż. Piotr Cofałka, Dział Informatyczny tel wew. 149 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Pobierz ppt "PRODUKTY Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google