Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane Osobowe - prezentacja zrealizowana przez Katarzynę Malinowską w ramach projektu „Twoje Dane – Twoja sprawa”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane Osobowe - prezentacja zrealizowana przez Katarzynę Malinowską w ramach projektu „Twoje Dane – Twoja sprawa”"— Zapis prezentacji:

1 Dane Osobowe - prezentacja zrealizowana przez Katarzynę Malinowską w ramach projektu „Twoje Dane – Twoja sprawa”

2 Dane osobowe – termin prawny, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Osobą możliwą do rozpoznania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio, powołaną na numer identyfikacyjny albo kilka czynników określających jej cechy fizyczne, umysłowe, ekonomiczne, lub społeczne. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące ustawy.

3 Kto się zajmuje ochroną danych osobowych ?
Aktualnie funkcje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni pan Wojciech Rafał Wiewiórski , powołany przez sejm na wyżej wymienione stanowisko 25 czerwca 2010 r. Zadania i kompetencje generalnego inspektora ochrony danych osobowych wynikają z ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych.

4 Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przechowywane w zbiorach danych. Na podstawie art. 32 ust. ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może dowiedzieć się następujących informacji: od kiedy dane są przetwarzane ?, jakie jest źródło pozyskania danych ?, jaki jest cel i zakres przetwarzania danych ?

5 Dane osobowe w marketingu internetowym…
Skuteczny marketing opiera się na stałym pozyskiwaniu oraz dokładnym przetwarzaniu danych, szczególnym przypadkiem treści wykorzystywanych z powodzeniem w marketingu internetowym są dane osobowe. Nie wiele osób ma świadomość przetwarzania danych osobowych i płynących z tego obowiązków oraz konsekwencji.

6 Zastosowanie danych osobowych w marketingu internetowym
Kiedy spotykamy się z danymi osobowymi w marketingu internetowym? Stopień rozpowszechnienia procedur związanych z wykorzystaniem danych osobowych jest dzisiaj duży. Możemy mieć w nimi do czynienia w każdej sytuacji np.: osób zamawiających w sklepie internetowym, gdzie konieczne jest podanie adresu zamieszkania oraz danych osobowych aplikacji o prace przez sieć, gdzie przesyłane pracodawcy CV powinno zawierać klauzurę czyli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

7 Przetwarzanie danych osobowych
Specjalnością różnych przedsiębiorstw jest profesjonalna ochrona danych osobowych. Dysponują w tym zakresie bogatym doświadczeniem. Zgodnie z prawem polskim, przetwarzanie danych osobowych, do dowolnych celów, niesie ze sobą obowiązek podjęcia działań ochronnych. Warto wiedzieć, że już samo przechowywanie tego typu informacji uznawane jest za przetwarzanie. Z tego powodu tak ważne jest bezpieczeństwo danych osobowych.

8 Możliwość gromadzenia danych osobowych pracowników przez pracodawcę
Pracodawca ma prawo zarówno zbierać jak i przetwarzać dane osobowe swoich pracowników. Powyższe uprawnienie wynika bezpośrednio z dwóch aktów prawnych, tj. ustawy z  ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. z 2002, Nr 101, poz 926 ze zm.), oraz z Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 95 ze zm.) Jednakże, ww. akty prawne nie dają pełnej dowolności do zakresu informacji, jakie pracodawca może pozyskać, jak też co do możliwości ich późniejszego wykorzystania.

9 Ochrona danych osobowych w firmie
Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na dany szereg obowiązków dotyczących zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osób fizycznych. W praktyce każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży czy charakteru działalności, zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych. Przykładem mogą być informacje o pracownikach czy osobach ubiegających się o pracę Może być ona realizowana na trzech płaszczyznach: formalno-prawnej, organizacyjnej i technicznej.

10 Co musi szef, co może pracownik Zgodnie z art. 36 ust
Co musi szef, co może pracownik Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy w gestii szefa leży zastosowanie środków technicznych , które gwarantują ochronę przetwarzanych danych osobowych. W szczególności chodzi tu o ochrone przed: -dostaniem się w niepowołane ręce, -kradzieżą, -zmianą, -uszkodzeniem, -przetwarzaniem z naruszeniem przepisów + Pracodawca musi zapewnić pracownikowi wgląd do jego akt osobowych przez cały czas pracy na danym stanowisku. Należy przy tym pamiętać, że w razie ewentualnej odmowy pracownik może zwrócić się ze skargą do Państwowej Inspekcji Pracy .

11 Każdy pracownik wie, że pracodawca prowadzi różnego rodzaju dokumenty dotyczące tego, co się dzieje w zakładzie pracy. Niektóre z nich dotyczą również pracowników i ich pracy. Najważniejsze z nich są przechowywane w aktach osobowych pracownika.

12 W świecie wirtualnym też musimy dbać o bezpieczeństwo
W świecie wirtualnym też musimy dbać o bezpieczeństwo. Jeśli nie będziemy tego przestrzegać to tak jakbyśmy wychodzili z domu, zostawiając drzwi otwarte. W sieci zostawiamy wiele informacji na swój temat. Jednak udostępniając je, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że w ten sposób pozbywamy się części prywatności i powinniśmy mieć świadomość, jak, gdzie i przez kogo nasze dane osobowe będą wykorzystywane. Zanim skorzystamy z dostępnych w sieci usług, powinniśmy czytać dokładnie regulaminy.

13 GIODO zaprasza nauczycieli zainteresowanych podniesieniem
swoich kompetencji związanych z nauczaniem ochrony danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na wiedzę o prawach człowieka .Pomoc , w przekazaniu tej wiedzy na temat praw człowieka stanowi podstawową wartość.

14 Każdy może wiedzieć o swoich prawach i obowiązkach jakich musi przestrzegać .

15 KONIEC


Pobierz ppt "Dane Osobowe - prezentacja zrealizowana przez Katarzynę Malinowską w ramach projektu „Twoje Dane – Twoja sprawa”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google