Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyste środowisko - efektywne wykorzystanie energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyste środowisko - efektywne wykorzystanie energii"— Zapis prezentacji:

1 Czyste środowisko - efektywne wykorzystanie energii
Instytut Techniki Budowlanej Czyste środowisko - efektywne wykorzystanie energii dr inż. Robert Geryło BUDMA 2009

2 Przyczyny ograniczania zużycia energii w budynkach
Realne, rosnące zagrożenie globalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz niestabilność rynku paliw i energii

3 Przyczyny ograniczania zużycia energii w budynkach
Rosnąca świadomość społeczna konieczności przeciwdziałania degradacji środowiska Znaczący potencjał oszczędności 3

4 Wymagania energetyczne wg dyrektyw UE
Dyrektywa 89/106/EEC (CPD) - wymaganie podstawowe oszczędności energii - obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, wentylacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii niezbędnej do ich użytkowania z uwzględnieniem warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników Dyrektywa 2002/91/EC (EPBD) - obowiązek ustanowienia wymagań w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków oraz jej obowiązkowej certyfikacji Dyrektywa 2006/32/WE - poprawa efektywności wykorzystania energii 4

5 Zbiór norm wspierających dyrektywy UE
Ponad 40 nowych wydań norm projektowania, oceny charakterystyki i efektywności energetycznej budynków - wspierających dyrektywę EPBD 350 europejskich zharmonizowanych norm wyrobów budowlanych - ustanowionych w dyrektywie CPD Europejskie normy badań laboratoryjnych cech wyrobów budowlanych mających wpływ na charakterystykę energetyczną (akredytowane w Zespole Laboratoriów Badawczych ITB) 5

6 Ewolucja sposobu stawiania wymagań energetycznych
Wymagania cząstkowe odniesione do cech wyrobów budowlanych, właściwości użytkowych obudowy i instalacji Wymagania odniesione do zapotrzebowania budynku na energię (netto, dostarczoną, pierwotną ze źródeł nieodnawialnych) XX wiek XXI wiek 6

7 Wymagania odniesione do charakterystyki energetycznej budynku
Wskaźnik EP charakterystyki energetycznej budynku w kWh/(m2·a) kgCO2/(m2·a) lub €/(m2·a) Ei - wskaźniki zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej, energii pomocniczej w tych instalacjach wi - wagi do konwersji na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych

8 Uwarunkowania w projektowaniu charakterystyki energetycznej budynku
Lokalne warunki klimatyczne, dostępne źródła energii, warunki zabudowy, preferowane rozwiązania architektoniczne Zapewnienie komfortu użytkowania budynku w zakresie: komfortu cieplnego odpowiedniej wentylacji pomieszczeń - jakości powietrza właściwego oświetlenia pomieszczeń niezbędnej ilości ciepłej wody do celów sanitarnych 8

9 Dobór wyrobów budowlanych z uwagi na projektowaną charakterystykę energetyczną
Projektowa wartość wskaźnika EP Ilość energii na poszczególne cele Właściwości użytkowe całej obudowy i instalacji Właściwości użytkowe poszczególnych części jw. Wymagane poziomy lub klasy cech wyrobów 9

10 Efektywne wykorzystanie energii - Zadania
Monitorowanie charakterystyki energetycznej i reagowanie na rzeczywiste zachowanie się budynku – aktywny budynek „inteligentny” Wykorzystanie energii słonecznej, odnawialnych źródeł energii – produkcja energii w budynku Redukcja strat energii w obudowie i instalacjach 10

11 Zapewnienie ciągłości izolacji cieplnej
zdj. SCHÖCK Sp. z o.o. zdj. SCHÖCK Sp. z o.o. zdj. SCHÖCK Sp. z o.o. 11

12 Zapewnienie szczelności powietrznej
12

13 Produkcja energii w budynkach
zdj. Monika Waas 13

14 Budynek inteligentny - zintegrowany system zarządzania
Monitorowanie charakterystyki energetycznej reagowanie na rzeczywiste zachowanie się budynku Budynek inteligentny - zintegrowany system zarządzania Nadzór nad zużyciem energii i komfortem użytkowania: - ogrzewanie - chłodzenie - wentylacja - energia pomocnicza - woda - oświetlenie 14

15 Badania i opinie Charakterystyki energetyczne budynków
Cechy wyrobów budowlanych Badania laboratoryjne: innowacyjnych wyrobów budowlanych wstępne badania typu lub w ramach kontroli produkcji programy badań kontrolnych wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Rekomendacje ITB Opinie dotyczące rozwiązań projektowych budynków, indywidualnych zastosowań wyrobów budowlanych Ekspertyzy rzeczywistego zachowania się budynków oraz wyrobów po ich wbudowaniu 15

16 Rekomendacje Techniczne i Jakości RTQ ITB
Potwierdzają wykonanie wstępnego badania typu Określają właściwości techniczno-użytkowe wyrobu (zestawu wyrobów) Mogą określać warunki stosowania wyrobu (zestawu wyrobów) oraz warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych wykonywanych z jego zastosowaniem Potwierdzają jakość wyrobu – zgodność właściwości techniczno-użytkowych wyrobu z deklarowanymi przez Producenta 16

17 UMOWY O PROWADZENIU NADZORU NAD REKOMENDACJĄ
RTQ ITB Uzyskanie RTQ ITB wiąże się z zawarciem z Instytutem UMOWY O PROWADZENIU NADZORU NAD REKOMENDACJĄ W ramach tej umowy Instytut prowadzi badania kontrolne wyrobów objętych RTQ ITB na próbkach pobieranych przez ITB z rynku 17

18 RTQ ITB Jeżeli wynik badania kontrolnego jest negatywny, badanie zostaje powtórzone W przypadku powtórnego negatywnego wyniku badania kontrolnego rozpoczęta zostaje procedura uchylenia RTQ 18

19 RTQ ITB Wyroby objęte RTQ ITB mogą być oznaczane poniższym znakiem:
Logo ITB może mieć kolor niebieski lub czarny Rekomendacja Techniczna i Jakości RTQ ITB - XXXX/200X 19

20 „…Przy poprawie efektywności energetycznej, dzięki zmianom na poziomie technologicznym, zachowań ludności lub gospodarczym, należy unikać istotnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i działać z poszanowaniem priorytetów społecznych…” Dyrektywa 2006/32/WE


Pobierz ppt "Czyste środowisko - efektywne wykorzystanie energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google