Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4 maja- 3 września 2009 Gmina Szczawin Kościelny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4 maja- 3 września 2009 Gmina Szczawin Kościelny."— Zapis prezentacji:

1 4 maja- 3 września 2009 Gmina Szczawin Kościelny

2 CEL OGÓLNY: Pobudzenie mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny do aktywności samoorganizacji oraz ustawicznej edukacji poprzez szkolenie 20 osób oraz prowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej. CELE SZCZEGÓŁOWE Zapoznanie z planem działania POKL ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu IX, zasadami tworzenia projektu, zarządzania projektem, przykładami dobrych praktyk; Zapoznanie z możliwościami rozwoju terenów wiejskich w ramach działania 9.5; Zapoznanie z możliwościami jakie daje rozwój technologii informacyjnej w krzewieniu edukacji ustawicznej Zapoznanie z zasadami tworzenia i możliwościami działań organizacji pozarządowych na terenie gminy; Wskazanie korzyści płynących z pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz rozwoju potencjału edukacyjnego i intelektualnego mieszkańców gmiy

3 ZADANIA Szkolenia dla 20 mieszkańców gminy Szczawin Kościelny Akcja informacyjno- promocyjna- EDUKACYJNO – INFORMACYJNY PIKNIK RODZINNY

4 SZKOLENIA Ogólne założenia POKL ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu IX, działania 9.5 – trener Marzena Kapuścińska Zasady tworzenia projektu, zarządzanie projektem przykłady dobrych praktyk- trener Zdzisława Barankiewicz

5 SZKOLENIA Formy aktywności, zasady tworzenia organizacji pozarządowych i wolontariatu- trener Marzena Kapuścińska Uświadomienie potrzeby kształcenia ustawicznego i wykorzystania komputera i Internetu w procesie edukacji – trener Zdzisława Barankiewicz

6 WYJAZD STUDYJNY Zielona szkoła- Sendeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Słupno Wioska internetowa- Liszyno Stowarzyszenie Ziarno - Grzybów

7 EDUKACYJNO - INFORMACYJNY PIKNIK RODZINNY

8 REZULTATY U 95% uczestników szkoleń nastąpił wzrost wiedzy w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych w ramach POKL; U 100% uczestników szkoleń nastąpił wzrost świadomości i chęci do angażowania się w życie społeczne gminy i tworzenia organizacji pozarządowych; U 100% uczestników szkoleń nastąpił wzrost świadomości w zakresie korzyści płynących z kształcenia w tym z wykorzystania technologii informatycznej;

9 REZULTATY c.d. U 95% uczestników szkoleń nastąpiła zmiana postawy wobec edukacji ustawicznej; U 100% uczestników szkoleń nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji ustawicznej;

10 REZULTATY Uczestnicy deklarują, że poznali możliwości jakie daje internet jako podstawowe źródło informacji.

11 REZULTATY 85% uczestników szkoleń zdeklarowało, że chce podjąć działania związane z własną edukacją ustawiczną.

12 REZULTATY Spośród wszystkich uczestników 95% chce angażować się w działania na rzecz edukacji ustawicznej na terenie gminy.

13 WARTOŚĆ DODANA Integracja wokół potrzeb środowiska lokalnego

14 Obudź w sobie lidera 4 maja- 3 września Gmina Szczawin Kościelny Ul. Jana Pawła II 10 09-550 Szczawin Kościelny www.szczawin.pl www.bip.szczawin.pl


Pobierz ppt "4 maja- 3 września 2009 Gmina Szczawin Kościelny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google