Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo danych"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo danych
Kopie bezpieczeństwa Odzyskiwanie danych

2 O czym będziemy rozmawiać ?
Co to jest informatyka i czym się zajmuje ? Czym są informacje i dane, czym się różnią ? Jak zabezpieczać informacje przed utratą ? Jak zabezpieczać dane przed utratą ? Jak odzyskać utracone dane ? Jak odzyskać utracone informacje ? Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

3 Co to jest informatyka ? Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

4 Definicja w Wikipedii Informatyka – dyscyplina nauki, zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, dostarczającej informatyce podstaw teoretycznych (…) Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

5 Definicja w Onet Wiem Informatyka (ang. computer science) — zespół dyscyplin naukowych i technicznych zajmujących się przetwarzaniem informacji (danych) w warunkach stosowania technologii informatycznej. Obejmuje trzy główne obszary: a) teoretyczny — wykorzystuje m.in. metody matematyki, logiki, teorii automatów, teorii algorytmów, lingwistyki matematycznej; b) konstrukcyjny — zajmuje się budową sprzętu oraz oprogramowania komputerów; c) zastosowania — wypracowuje metody stosowania i wdrażania rozwiązań informatycznych w różnych dziedzinach ludzkiej działalności. Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

6 Definicja w Encyklopedii PWN
informatyka [łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wizerunek’, ‘pomysł’], dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów; obejmuje teorie informatyczne, budowanie systemów informatycznych (w tym programowanie), budowę i działanie sprzętu komputerowego, zastosowania metod informatycznych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej i in. Teorie informatyczne zajmują się badaniem zjawisk związanych z operowaniem informacją — jej przedstawianiem, przechowywaniem, uzyskiwaniem, porządkowaniem, przetwarzaniem(…). Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

7 Czym są informacje Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności). Można wyróżnić dwa podstawowe punkty widzenia informacji: 1. obiektywny – informacja oznacza pewną właściwość fizyczną lub strukturalną obiektów (układów, systemów), (…) 2. subiektywny – informacja istnieje jedynie względem pewnego podmiotu, najczęściej rozumianego jako umysł, gdyż jedynie umysł jest w stanie nadać elementom rzeczywistości znaczenie (sens) i wykorzystać je do własnych celów. Źródło: Wikipedia Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

8 Czym są dane Dane ((ang.) data, (łac.) datum) – w informatyce – zbiory liczb i tekstów o różnych formach[1]. W najbardziej ogólnym znaczeniu, wg metateorii TOGA[2] dane są zdefiniowane tak: wszystko co jest/może być przetwarzane umysłowo lub komputerowo. W tym sensie dane są pojęciem relatywnym, istnieją tylko razem z pojęciem przetwarzania danych i mogą przyjmować takie postaci jak: znaki, mowa, wykresy i sygnały. Różne dane mogą dostarczać tę samą informację, ale jednocześnie te same dane mogą też dostarczać różnych informacji. Z drugiej strony, np. zbiory liczb czy wyrazów mogą być danymi, ale jeśli nie wiemy, co reprezentują, to nie są informacjami. Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

9 Sposoby przekazywania informacji
Tekst mówiony Tekst pisany Obraz Alfabet Morse’a Kod 2d inne… dalej Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

10 Tekst mówiony Sposoby przekazywania informacji
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

11 Tekst pisany piłka jest czerwona Sposoby przekazywania informacji
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

12 Obraz Sposoby przekazywania informacji
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

13 Alfabet Morse’a Sposoby przekazywania informacji Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

14 Kod 2D Sposoby przekazywania informacji
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

15 Nośniki danych Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

16 Dyskietki Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki

17 Twarde dyski Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

18 Dyski optyczne Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

19 Pamięci Flash Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

20 Zabezpieczanie informacji i danych
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

21 Sposoby zabezpieczania informacji
Eliminacja ryzyka utraty informacji Eliminacja ryzyka dostania się informacji w niepowołane ręce Utrwalanie informacji: Powielanie informacji Utrwalanie informacji w sposób tradycyjny Utrwalanie informacji z wykorzystaniem urządzeń technicznych Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

22 Sposoby zabezpieczania danych
Eliminacja ryzyka utraty danych Eliminacja ryzyka utraty nośnika danych Tworzenie kopii bezpieczeństwa Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

23 Jakie informacje i dane należy zabepieczać ?
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

24 Kopie bezpieczeństwa Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

25 Jak przygotować dane do tworzenia kopii bezpieczeństwa ?
Usuwanie zbędnych danych/informacji Kompresja danych Wybór odpowiedniego nośnika danych dalej Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

26 Zdjęcie wysokiej rozdzielczości Rozdzielczość: 2816 x 2112 px, wielkość pliku: 2,9 MB
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

27 Zdjęcie średniej rozdzielczości Rozdzielczość: 1408 x 1056 px, wielkość pliku: 868 kB
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

28 Zdjęcie niskiej rozdzielczości Rozdzielczość: 929 x 697 px, wielkość pliku: 403 kB
powrót Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

29 Macierze dyskowe Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

30 Macierze RAID RAID 0 - stripping RAID 1 - lustrzany
RAID 2 - dane paskowane + kod Hamminga RAID 3 – stripping + kod parzystości RAID 4 – RAID 3, dane w większych blokach RAID 5 – RAID 4, bity parzystości rozpraszane RAID 6 – RAID 5, dodatkowe bity parzystości RAID 0+1 – macierze RAID 0 pogrupowane w RAID 1 RAID 1+0 – macierze RAID 1 pogrupowane w RAID 0 Matrix RAID – 2 dyski – część jako RAID 0 a część jako RAID 1 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

31 Stosowanie bitu parzystości
Dane 1 Dane 2 Bit parzystości 1 Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

32 Dyski sieciowe Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

33 Odzyskiwanie danych Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

34 Cel odzyskiwania danych
Celem odzyskiwania utraconych danych jest odzyskanie informacji, której te dane były nośnikiem. Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

35 Etapy odzyskiwania informacji
Odzyskanie utraconych danych Odtwarzanie utraconych informacji Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

36 Rodzaje uszkodzeń danych
Dane uszkodzone logicznie Uszkodzony nośnik danych Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

37 Podsumowanie Dane komputerowe jest to reprezentacja informacji na nośniku danych. Dane są przydatne pod warunkiem, że wiemy jak „wydobyć” z nich informacje. Kopia bezpieczeństwa powinna zostać wykonana na właściwym dla niej w zaistniałych okolicznościach nośniku danych. Są informacje, dla których nie powinno się wykonywać kopii lub powinno się ją traktować w szczególny sposób. Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki

38 Koniec Kontakt: Mariusz Terebecki www: tel. sł.: Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012 Mariusz Terebecki


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google