Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co UML może zrobić dla Twojego projektu?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co UML może zrobić dla Twojego projektu?"— Zapis prezentacji:

1 Co UML może zrobić dla Twojego projektu?
Autorzy: Marcin Ostachowski Tomasz Rzędowski Michał Okulski

2 Czym jest UML? Otwarty format UML (ang. Unified Modeling Language, czyli Ujednolicony Język Modelowania), to język formalny służący do opisu świata obiektów w analizie obiektowej oraz programowaniu obiektowym. (źródło: Wikipedia) UML jest językiem do: obrazowania specyfikowania tworzenia dokumentowania

3 Obrazowanie za pomocą UML
Utrwalanie ulotnych pomysłów (rozwiązań) projektantów systemu Przedstawienie projektu w sposób czytelny dla pozostałych członków zespołu Przejrzystość projektu

4 Specyfikowanie za pomocą UML
UML wspomaga specyfikowanie wszystkich ważnych decyzji analitycznych, projektowych i implementacyjnych

5 Tworzenie za pomocą UML
Modele z języka UML można wprost powiązać ze zorientowanymi obiektowo językami programowania (np. Java, C++) Wsparcie zarówno dla inżynierii do przodu (forward engineering) jak i inżynierii wstecz (reverse engineering)

6 Dokumentowanie za pomocą UML
UML pozwala udokumentować każdy etap wytwarzania oprogramowania

7 Krótko o składni UML Rodzaje elementów w języku UML: strukturalne
czynnościowe grupujące komentujące

8 Krótko o składni UML Elementy strukturalne
najbardziej statyczne części modelu reprezentują składniki pojęciowe lub fizyczne Rodzaje elementów strukturalnych: klasa interfejs przypadek użycia klasa aktywna komponent węzeł

9 Krótko o składni UML Przykłady

10 Krótko o składni UML Elementy czynnościowe dynamiczna część modelu
wyrażone są czasownikami opisującymi zachowanie w czasie i przestrzeni Rodzaje elementów czynnościowych: interakcja maszyna stanowa

11 Krótko o składni UML Elementy grupujące rola organizacyjna
odpowiadają blokom, na które dany model może zostać rozłożony Rodzaje elementów grupujących: pakiet

12 Krótko o składni UML Przykłady

13 Związki w UML Są to podstawowe bloki konstrukcyjne UML, służące do łącznia elementów Rodzaje związków w języku UML: zależność powiązanie uogólnienie realizacja

14 Krótko o składni UML Zależność:
związek znaczeniowy między dwoma elementami (zmiany dokonane w definicji jednego z elementów mogą mieć wpływ na znaczenie drugiego)

15 Krótko o składni UML Powiązanie:
związek strukturalny, który określa zbiór wiązań między obiektami; szczególnym przypadkiem jest agregacja

16 Krótko o składni UML Uogólnienie:
związek między dwoma bytami: ogólnym (przodek) i szczegółowym (potomek)

17 Krótko o składni UML Realizacja:
związek znaczeniowy między klasyfikatorami, z których jeden określa kontrakt, a drugi zapewnia wywiązanie się z niego (najczęściej interfejs-klasa)

18 Diagramy w UML Diagramy to zbiór bytów, najczęściej przedstawiany w postaci grafu, w którym elementy to wierzchołki a związki to krawędzie. Rodzaje diagramów w UML: diagram klas diagram przypadków użycia diagram czynności (aktywności) diagram maszyny stanowej diagram interakcji (kolaboracji oraz sekwencji) diagram harmonogramowania diagram wdrożeniowy diagram struktur połączonych diagram pakietów

19 Przykłady diagramów w UML

20 Przykłady diagramów w UML

21 Przykłady diagramów w UML

22

23 Przykłady diagramów w UML

24 Przykłady diagramów w UML

25 Przykłady diagramów w UML

26 Przykłady diagramów w UML

27 Dziękujemy za uwagę Autorzy: Marcin Ostachowski Tomasz Rzędowski
Michał Okulski


Pobierz ppt "Co UML może zrobić dla Twojego projektu?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google