Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIE INFORMACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
Wykładowca: mgr Tadeusz Ziębakowski p. 126 I piętro (naprzeciw dziekanatu)

2 Organizacja zajęć: I semestr: 1 g. wykładu i 2 g. zajęć lab. tyg. Pakiety biurowe (Arkusz kalkulacyjny, Bazy danych), Sieci komputerowe (wykład): podstawy technologii internetowych II semestr - Informatyka: 1 g. wykładu i 2 g. zajęć lab. tyg. Podstawy programowania: Programowanie w Visual Basic for Applications + (VB.NET, ASP.NET) Zaliczenie przedmiotu: w obu semestrach: zaliczenie wykładu i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

3 Informacje praktyczne:
na zajęciach laboratoryjnych należy zawsze mieć pamięć na USB !!! Należy przerabiać zadania robione na wykładzie I ćwiczeniach laboratoryjnych poza zajęciami obecność na laboratorium i wykładzie obowiązkowa

4 Technologia informacyjna.
Technologia informacyjna to zespół środków informatycznych (czyli urządzeń takich jak komputery, sieci komputerowe), narzędzi (czyli oprogramowanie) i metod, jak również innych technologii (takich, jak telekomunikacja), które służą do przetwarzania i posługiwania się informacją. Technologia informacyjna jest praktycznym wykorzystaniem zdobyczy informatyki (w tym komputerów, sieci kompute-rowych i ich oprogramowania), jest związana z posługiwa-niem się gotowymi produktami informatycznymi w pracy z informacją np.: edytor służy do komponowania tekstów, arkusz kalkulacyjny - do planowania i wykonywania obliczeń, przeglądarka - do prezentowania informacji wyszukanej w zasobach sieciowych itd.

5 Podstawowe pojęcia i wiadomości z zakresu informatyki.
INFORMATYKA – nauka o przetwarzaniu informacji za pomocą automatycznych środków technicznych. Przykładem przetwarzania informacji jest myślenie. INFORMACJA – wielkość abstrakcyjna, która może być przechowywana w pewnych obiektach, przesyłana pomiędzy obiektami, przetwarzana w pewnych obiektach i stosowana do sterowania pewnymi obiektami, przy czym przez obiekty rozumie się organizmy żywe, urządzenia techniczne oraz systemy takich obiektów.

6 Dwa podstawowe działy informatyki dotyczą:
urządzeń technicznych - sprzętu (ang. hardware) oprogramowania (ang. software)

7 URZĄDZENIA TECHNICZNE
Komputer – urządzenie elektroniczne realizujące proces przetwarzania informacji w postaci ciągu operacji arytmetyczno-logicznych.

8 Historia ... rok 1946, Eniac, 150 m. sześć. objętości. Pobór mocy 50 kW operacji na sekundę. Programowanie z konsoli w trybie binarnym. Lampowy rok 1965, pierwszy komputer tranzystorowy opracowany w MIT. rok 1976, pierwszy udany komputer osobisty Apple I, Steve Wozniak i Steve Jobs uruchamiają pierwszą serię w garażu (!). rok 1981, IBM otwiera nową erę komputerów osobistych PC. rok 1982, powstaje pierwszy „składak” (!), klon IBM PC - praojciec większości naszych komputerów. rok 1984, pierwszy przenośny komputer PC, firmy IBM. Wprowadzony na rynek zostaje Macintosh firmy Apple, w 100 dni sprzedaje się szt.

9 Typy komputerów Osobiste - stacjonarne i przenośne Stacje robocze
Serwery Minikomputery – obsługa terminali (IBM AS/400) Mainframes – komputery centralne (Intel Red: procesorów, ~1012 operacji/s) Superkomputery (IBM Blue Gene: 1 milion procesorów, ~ 1015 operacji/s) Komputery specjalne i specjalizowane

10 Budowa komputera: procesor – układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji pamięć – przechowywanie informacji: operacyjna – układy elektroniczne współpracujące bezpośrednio z procesorem (RAM i ROM) zewnętrzna – urządzenia o zapisie magnetycznym i optycznym – dyski twarde, dyskietki i stacje dyskietek, płyty i stacje CD i DVD

11 układy i urządzenia do przesyłania informacji:
magistrale porty karta sieciowa modem urządzenia do wprowadzania i wyprowadzania informacji (zmiana kodowania informacji): klawiatura karta graficzna+monitor myszka drukarka ploter karta dźwiękowa+głośnik+mikrofon

12 O P R O G R A M O W A N I E Algorytm – opis procesu przetwarzania informacji Program – zakodowany binarnie algorytm, który steruje pracą procesora System operacyjny – zbiór programów ułatwiających eksploatację komputera

13 Podstawowe funkcje systemu operacyjnego:
uruchamianie programów i kontrola nad nimi sterowanie pracą i współdziałaniem urządzeń wchodzących w skład komputera


Pobierz ppt "TECHNOLOGIE INFORMACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google