Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoły ponadgimnazjalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoły ponadgimnazjalne"— Zapis prezentacji:

1 Szkoły ponadgimnazjalne

2 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne po reformie programowej
klasa II III I klasa II III I klasa II III IIV

3 W szkole ponadgimnazjalnej każdy uczeń będzie się uczył:
- w klasach 1-3 obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języków obcych i matematyki przedmiotów nauczanych w zakresie podstawowym oraz wychowania fizycznego w klasach 2-3: przedmiotów wybranych do realizacji w zakresie rozszerzonym w klasach 2-3 przedmiotów uzupełniających (historia i społeczeństwo lub przyroda) I klasa II III I klasa II III IIV

4 Łączna liczba godzin w zasadniczej szkole zawodowej Klasa
Liczba godzin w tygodniu - minimum I 27 II 28 III 30

5 Łączna liczba godzin w technikum Liczba godzin w tygodniu - minimum
Klasa Liczba godzin w tygodniu - minimum I 33 II 35 III 34 IV 31 Na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć co najmniej 540 godzin.

6 Liczba godzin w tygodniu - minimum
Łączna liczba godzin w LO Klasa Liczba godzin w tygodniu - minimum I 30 II 32 III 29 razem 91 Na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć co najmniej 870 godzin.

7 W liceum ogólnokształcącym uczeń wybiera z oferty szkoły dwa do czterech przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym . Jednym z tych przedmiotów musi być któryś z grupy: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka W technikum uczeń wybiera z oferty szkoły dwa przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym. matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka

8 Przedmioty nauczana w klasach 1-3 w klasie 1
j. polski – 12 (4+4+4) j. obcy – 9 (3+3+3) j. obcy – 6 (2+2+2) matematyka (3+4+3) wych. fizyczne – 9 (3+3+3) godz. z wych. 3 (1+1+1) historia – 2 podstawy przedsiębiorczości – 2 geografia – 1 biologia – 1 chemia – 1 fizyka – 1 wiedza o społeczeństwie – 1 informatyka - 1 wiedza o kulturze – 1 edukacja dla bezpieczeństwa – 1

9 Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo – 4 godziny (2+2 w klasie 2 i 3) przyroda – 4 godziny (2+2 w klasie 2 i 3) ekonomia w praktyce – 1 godzina przedmioty artystyczne – 1 godzina

10 Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
j. polski – 8 (2+3+3) razem 20 (6+7+7) j. obcy – 6 (2+2+2) razem 15 (5+5+5) matematyka - 6 (2+2+2) razem 16 (4+6+6) historia - 8 (4+4) geografia – 8 (4+4) biologia – 8 (4+4) chemia – 8 (4+4) fizyka – 8 (4+4) wiedza o społeczeństwie – 6 (3+3) informatyka - 6 (3+3) historia sztuki – 8 (4+4) historia muzyki – 8 (4+4) filozofia – 8 (4+4) język łaciński i kultura antyczna – 8 (4+4)

11 Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1.
j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza historia geografia wiedza o społeczeństwie informatyka Ekonomia w praktyce Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1. biologia chemia fizyka

12 Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1.
j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza historia przyroda Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1. geografia biologia chemia fizyka Informatyka wiedza o społeczeństwie

13 Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1.
j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza informatyka geografia historia i społeczeństwo Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1. historia biologia chemia fizyka wiedza o społeczeństwie

14 j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza geografia historia Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1. biologia chemia fizyka wiedza o społeczeństwie Informatyka

15 Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1.
j. polski j. angielski j. niemiecki matematyka wych. fizyczne lekcje wychowawcza geografia historia i społeczeństwo Przedmioty, których nauka kończy się po klasie 1. historia biologia chemia fizyka wiedza o społeczeństwie informatyka

16 Przykładowe plany nauczania Przykłady pochodzą
z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

17 Klasa turystyczna przedmiot I klasa II klasa III Klasa język polski 4 język angielski 3 język niemiecki 2 matematyka wychowanie fizyczne l. wych. 1 historia 5 podstawy przedsiębiorczości wiedza o kulturze wiedza o społeczeństwie geografia biologia chemia fizyka informatyka edukacja dla bezpieczeństwa turystyczne atrakcje Polski

18 Klasa humanistyczna z historią
przedmiot I klasa II klasa III Klasa język polski 6 7 język angielski 3 język niemiecki 2 matematyka 4 wychowanie fizyczne l. wych. 1 historia 5 historia sztuki podstawy przedsiębiorczości wiedza o kulturze wiedza o społeczeństwie geografia biologia chemia fizyka informatyka edukacja dla bezpieczeństwa przyroda

19 Klasa ekonomiczna przedmiot I klasa II klasa III Klasa język polski 3 5 4 język angielski 6 język niemiecki 2 matematyka 7 wychowanie fizyczne l. wych. 1 historia podstawy przedsiębiorczości wiedza o kulturze wiedza o społeczeństwie geografia  5 biologia chemia fizyka informatyka edukacja dla bezpieczeństwa Ekonomia w praktyce historia i społeczeństwo

20 Klasa politechniczna przedmiot I klasa II klasa III Klasa język polski 3 5 4 język angielski język niemiecki 2 matematyka 6 wychowanie fizyczne l. wych. 1 historia podstawy przedsiębiorczości wiedza o kulturze wiedza o społeczeństwie geografia biologia chemia fizyka  5 informatyka edukacja dla bezpieczeństwa Ekonomia w praktyce historia i społeczeństwo

21 Klasa biologiczno-chemiczna
przedmiot I klasa II klasa III Klasa język polski 4 język ang./niem./ros. 5 6 język niemiecki 2 matematyka 3 wychowanie fizyczne l. wych. 1 historia podstawy przedsiębiorczości wiedza o kulturze wiedza o społeczeństwie geografia biologia  5 chemia fizyka informatyka edukacja dla bezpieczeństwa historia i społeczeństwo

22 Przedmiot historia i społeczeństwo

23 Przedmiot przyroda

24 Co dalej?

25 Szkoła ponadgimnazjalna
Uczelnie wyższe Szkoły policealne

26 Warianty naboru do szkoły ponagimnazjalnej

27 W liceum ogólnokształcącym i technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające są realizowane: w oddziale, grupie oddziałowej grupie międzyoddziałowej w grupie międzyszkolnej (za zgodą organu prowadzącego)

28 Wariant I Klasy pierwsze są niesprofilowane (z wyjątkiem j. pol., j. obcych i matematyki. Dyrektor tworzy katalog przedmiotów możliwych do realizacji w zakresie rozszerzonym w danej szkole Uczeń dokonuje samodzielnego doboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

29 Wariant II Dyrektor tworzy sprofilowane klasy z gotowym zestawem przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających Uczeń dokonuje wyboru profilu przed podjęciem nauki W klasach II i III uczy się zestawu przedmiotów, na dobór których nie miał wpływu

30 Wariant III Dyrektor tworzy sprofilowane klasy z gotowym zestawem przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających Uczeń dokonuje wyboru profilu po I klasie W klasach II i III uczy się zestawu przedmiotów, na dobór których nie miał wpływu Uczniowie pozostają w dotychczasowych oddziałach – przedmiotów rozszerzonych uczą się w grupach oddziałowych

31 Wariant IV Dyrektor tworzy sprofilowane klasy z gotowym zestawem przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających Uczeń dokonuje wyboru profilu po I klasie W klasach II i III uczy się zestawu przedmiotów, na dobór których nie miał wpływu Po klasie I tworzy się na nowo sprofilowane oddziały


Pobierz ppt "Szkoły ponadgimnazjalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google