Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test z przepisów ruchu drogowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test z przepisów ruchu drogowego"— Zapis prezentacji:

1 Test z przepisów ruchu drogowego
Prezentacja multimedialna przygotowana przez Dariusza Szymańskiego Kopiowanie i modyfikacja prezentacji w całości lub we fragmentach bez zgody twórcy jest zabroniona. Kontakt: Wersja

2 Wybierz TEST: Test nr 1 Test nr 6 Test nr 2 Test nr 7 Test nr 8

3 Test nr 1

4 1) Jeżeli droga ma jezdnię i pobocze,
to kierujący rowerem: A – obowiązany jest poruszać się po poboczu, B - może poruszać się po jezdni i poboczu, C - może poruszać się po jezdni tylko wtedy, gdy pobocze nie nadaje się do jazdy. A,C

5 2) Kierujący rowerem nie może zawracać:
A – na moście lub wiadukcie, B – na zakręcie oznakowanym znakiem ostrzegawczym, C – na przejściu dla pieszych. A,B,C

6 3) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – przejeżdża pierwszy. B

7 4) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, C – przejeżdża pierwszy. A

8 5) Znak ten zabrania wjazdu:
A – wszystkim pojazdom z wyjątkiem roweru, B – rowerom, C – tylko pojazdom Wielośladowym. B

9 6) Widząc ten sygnał i mogąc bezpiecznie zatrzymać się przed skrzyżowaniem, kierujący rowerem:
A – może jechać dalej, ale bardzo wolno oraz uważając na zachowanie innych pojazdów, B – powinien przyspieszyć aby jak najszybciej opuścić skrzyżowanie, C – powinien zatrzymać się. C

10 7) Przed skręceniem z jezdni jednokie-runkowej w lewo na skrzyżowaniu, kierujący rowerem:
A – może zająć dowolny pas jezdni, B – powinien zbliżyć się jak najbardziej do lewej krawędzi jezdni, C – powinien zbliżyć się jak najbardziej do prawej krawędzi jezdni. B

11 8) Kierujący rowerem powinien jechać z prędkością:
A – zapewniającą panowanie nad pojazdem, B – dostosowaną do warunków atmosferycznych, C – nie większą niż 10km/h w strefie zamieszkania. A,B

12 9) Kierujący rowerem, dojeżdżając do przejścia dla pieszych, przed którym zatrzymał się pojazd ustępujący pierwszeństwa pieszemu: A – może ominąć pojazd ustępując pierwszeństwa pieszemu, B – powinien zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, C – powinien zwiększyć uwagę. B,C

13 10) Jadąc w kolumnie rowerowej do-puszcza się jazdę obok siebie:
A – 2 rowerzystów, B – 2 lub więcej rowerzystów pod warunkiem, że droga jest gruntowa, C – 2 lub więcej rowerzystów pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu na drodze. C

14 11) Przed rozpoczęciem dłuższej jazdy rowerem należy sprawdzić:
A – czy posiada on skutecznie działający hamulec, B – czy dzwonek jest sprawny, C – czy łańcuch nie jest zbyt luźny. A,B,C

15 Test nr 2

16 1) Kierujący rowerem powinien jechać:
A – możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, jeżeli droga nie posiada pobocza, B – po poboczu, chyba że ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych, C – po wyznaczonym na jezdni pasie dla rowerów. A,B,C

17 B – z jego prawej lub lewej strony,
2) Kierujący rowerem może wyprzedzić pojazd, który zwalnia i sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo: A – z jego lewej strony, B – z jego prawej lub lewej strony, C – z jego prawej strony. C

18 3) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, C – przejeżdża pierwszy. A

19 4) W tej sytuacji kierujący rowerem:
A – może skręcić w prawo przed pojazdem 2, B – może skręcić w prawo ustępując pierwszeństwa pojazdowi 3, C – może przejechać na wprost przez skrzyżowanie ustępując pierwszeństwa pojazdom 2 i 3. B

20 5) Kierujący rowerem widząc ten znak:
A – powinien jechać prosto przez skrzyżowanie, B – może skręcić w prawo na skrzyżowaniu, C –może zatrzymać się w obszarze zabudowanym przy lewej krawędzi jezdni, gdyż znajduje się na drodze jednokierunkowej. A

21 6) Zabrania się zawracania rowerzyście:
A – na skrzyżowaniu dróg równorzędnych, B – na moście lub wiadukcie, C –bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. B

22 B 7) Znak ten oznacza: A – przejście dla pieszych,
B – miejsce przejazdu przez jezdnię dla kierujących rowerami, C – miejsce przewidziane do zawracania dla wszystkich pojazdów. B

23 8) Przed skręcaniem z jezdni dwukie-runkowej w lewo na skrzyżowaniu, kierujący rowerem:
A – powinien zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni, B – może zająć dowolny pas ruchu, C – powinien zbliżyć się do środka jezdni. C

24 9) W czasie jazdy kierujący rowerem powinien:
A – utrzymać odstęp od poprzedzającego pojazdu, niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie jego hamowania, B – hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, C – dostosować prędkość do prędkości innych pojazdów. A,B

25 10) Na drodze tylko dla kierujących rowerami:
A – może poruszać się pieszy, ale tylko w razie braku chodnika lub pobocza, B – pieszy posiada pierwszeństwo przed kierującym rowerem, jeśli droga jest w strefie zamieszkania, C – pieszy ustępuje miejsca kierującemu rowerem, jeżeli droga nie jest w strefie zamieszkania. A,B,C

26 11) Przed rozpoczęciem jazdy rowerem:
A – można nie zwracać uwagi na stan ogumienia, B – zaleca się sprawdzanie ustawiania siodełka, C –zaleca się sprawdzanie ustawienia kierownicy. B,C

27 Test nr 3

28 1) W której sytuacji kierujący rowerem powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu jadącym drogą:
A – zjeżdżając z chodnika na jezdnię, B – wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, C – wyjeżdżając z nieruchomości. A,B,C

29 2) Kierujący rowerem nie może wjechać:
A – na drogę ekspresową, B – do strefy zamieszkania, C – na autostradę. A,C

30 3) Używanie sygnału dźwiękowego przez kierującego pojazdem na terenie zabudowanym jest:
A – dozwolone, ale tylko w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla uczestników ruchu, B – zawsze zabronione, C – zawsze dozwolone. A,

31 4) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, C – przejeżdża pierwszy. A

32 5) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – przejeżdża pierwszy, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2. A

33 6) Znaki te zabraniają wjazdu:
A – tylko motorowerom – nr 2, B – tylko rowerom wielośladowym – nr 3, C – wszystkim rowerom – nr 1. 1 2 3 A,B,C

34 7) Sygnał ten zezwala na:
A – skręcanie na skrzyżowaniu w prawo lub lewo, B – przejazd przez skrzyżowanie na wprost, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, C – skręcanie w prawo, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym i pojazdom dla których ruch jest otwarty. C

35 8) Kierujący rowerem powinien sygnalizować:
A – zamiar zmiany kierunku jazdy, B – tylko zmianę pasa ruchu lub kierunku jazdy, C – zamiar zmiany pasa ruchu. A,C

36 9) W czasie jazdy kierujący rowerem:
A – powinien zwracać uwagę na pojazdy jadące przed i za nim, B – powinien dostosować prędkość do stanu widoczności drogi, C – może utrzymywać nieznaczny odstęp od poprzedniego pojazdu, co zmniejszy opory powietrza i umożliwi jazdę z większą prędkością. A,B

37 10) Skręcając w drogę poprzeczną, kie-rujący rowerem powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym:
A – tylko przekraczającym drogę poprzeczną od strony prawej, B – przekraczającym drogę poprzeczną od strony prawej i lewej, C – tylko wtedy, gdy poruszają się po przejściu dla pieszych. B

38 11) Przed rozpoczęciem jazdy ro- werem po zmierzchu:
A – należy sprawdzić działanie światła przedniego i tylniego, B – należy sprawdzić czystość powierzchni tylniego światła odblaskowego, C – wystarczy zaopatrzyć się w latarkę, jeżeli światła roweru są niesprawne. A,B

39 Test nr 4

40 1) W której sytuacji kierujący rowerem powinien ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom jadącym drogą:
A – wyjeżdżając z zatoki postojowej B – wjeżdżając na jezdnie z drogi dla rowerów C –wjeżdżając na drogę twardą z drogi gruntownej A,B,C

41 2) Kierujący rowerem nie powinien stać na jezdni przy chodniku:
A – na zakręcie oznakowanym znakiem ostrzegawczym, B – tuż za wierzchołkiem wzniesienia, C – w miejscu, gdzie nie jest zabroniony postój, ale zajmuje on jezdnie przez ponad 30 minut. A,B

42 3) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – przejeżdża pierwszy. B

43 4) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – nr 1 może skręcić w prawo, B – nr 2 może zjechać ze skrzyżowania, C – nr 3 może podjechać tylko do środka skrzyżowania. C

44 5) Które znaki zabraniają wjazdu rowerom:
A – nr 1, B – nr 2, C – nr 3. 1 2 3 A

45 6) Widząc ten znak kierujący rowerem:
A – może bardzo wolno wjeżdżać na skrzyżowanie, B – powinien zatrzymać się w miejscu wyznaczonym w tym celu na jezdni, C – powinien zatrzymać się w takim miejscu, w którym możliwe jest upewnianie się, że wjazd na drogę poprzeczną nie spowoduje utrudnienia ruchu. B,C

46 7) Po skręceniu w lewo na skrzyżowaniu, kierujący rowerem:
A – może zająć dowolny pas ruchu na prawej połowie jezdni dwukierunkowej, B – najlepiej gdyby zajął prawy pas, gdyż będzie poruszał się wolniej od pozostałych pojazdów, C – powinien zbliżyć się do środka jezdni dwukierunkowej. A,B

47 8) Rowerzysta obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszemu:
A – na przejściu dla pieszych, B – na drodze dla rowerów, C – na obszarze zabudowanym. A

48 9) W czasie jazdy, kierujący rowerem:
A – może nie zwracać uwagi na wyprzedzające go pojazdy, B – powinien obserwować wszystkie znaki drogowe, C – powinien zachować odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie zatrzymania poprzedzającego pojazdu. B,C

49 10) Przejeżdżając przez chodnik, kierujący rowerem:
A – powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu, B – może poruszać się z dowolną prędkością, C – powinien ustąpić pierwszeństwa tylko osobom upośledzonym. A

50 11) Kierujący rowerem powinien używać dzwonka:
A – przejeżdżając obok pieszych, B – w obszarze zabudowanym tylko w sytuacjach bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu ruchu, C – poza obszarem zabudowanym, gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. B,C

51 Test nr 5

52 1) Wyjeżdżając z parkingu na drogę, kierujący rowerem powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu:
A – tylko pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, B – pojazdom nadjeżdżającym z obu stron, C – kierującemu rowerem nadjeżdżającemu z lewej strony. B,C

53 2) Przy wymijaniu kierujący rowerem powinien:
A – w razie potrzeby – zjechać jak najbardziej w prawo, B – w razie potrzeby – zatrzymać się, C – zmniejszyć prędkość. A,B

54 3) Odległość między rowerami w kolumnie wynosi:
A – nie więcej niż 5 metrów, B – nie jest określona, C – co najmniej 5 metrów. A,

55 4) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2 , B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – przejeżdża pierwszy. A,B

56 5) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – nr 2 ma pierwszeństwo przed tramwajem, C – nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, jeżeli skręca w prawo. A

57 6) Widząc ten znak, kierujący rowerem:
A – może skręcić w prawo na skrzyżowaniu, B – może zawrócić na skrzyżowaniu, C – nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu. A,C

58 A 7) Sygnał ten: A – dotyczy tylko jadących prosto,
B – pozwala na wjazd na skrzyżowanie, C – oznacza, że za chwilę zapali się sygnał zielony. A

59 C – może zająć dowolny pas ruchu.
8) Przed zawróceniem na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, kierujący rowerem: A – powinien zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni, jeżeli porusza się po jezdni jednokierunkowej, B – powinien zbliżyć się do środka jezdni, jeżeli porusza się po jezdni dwukierunkowej, C – może zająć dowolny pas ruchu. A,B

60 9) Jeżeli ruch pieszych i pojazdów odby-wa się na placu, który nie ma wyod-rębnionych z jezdni chodników, to: A – pieszy ma pierwszeństwo przed kierującymi pojazdami, B – kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed pieszymi, C – kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed kierującymi innymi pojazdami. A

61 10) Jeżeli po torowisku tramwajowym porusza się kierujący rowerem, to:
A – powinien on szczególnie uważać podczas przejazdów przez szyny, B – powinien on ustąpić miejsca zbliżającemu się tramwajowi, C – może nie ustępować miejsca zbliżającemu się tramwajowi, jeżeli wymaga to oddalenia się od prawej krawędzi jezdni. A,B

62 11) Karta rowerowa jest dokumentem uprawniającym do kierowania:
A – motorowerem, B – rowerem, C – wózkiem rowerowym. B,C

63 Test nr 6

64 1) Włączając się do ruchu, kierujący rowerem powinien:
A – zwiększyć uwagę, B – dostosować zachowanie do warunków na drodze, C – być przygotowany do szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje na drodze. A,B,C

65 2) Kierujący rowerem nie może stać na drodze:
A – w tunelu, B – 15 m przed znakiem drogowym, C – na przejeździe kolejowym i tramwajowym. A,C

66 3) W tej sytuacji kierujący rowerem:
A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, B – nie powinien zmieniać pasa ruchu, C – może wjechać miedzy pojazdy 2 i 3. B

67 4) Na tym skrzyżowaniu kierujący
A – nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, B – nr 2 ma pierwszeństwo przed tramwajem, C – nr 2 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4. A,C

68 5) Które ze znaków zezwalają na poruszanie się kierującemu rowerem:
A – nr 1 , B – nr 2, C – nr 3. 1 2 3 A

69 6) Sygnał ten: A – dotyczy tylko jadących na wprost przez skrzyżowanie, B – zezwala na przejechanie przez skrzyżowanie w dowolnym kierunku, C – zezwala na skręt w prawo na skrzyżowaniu. A

70 7) Przed skręceniem w prawo na skrzyżowaniu, kierujący rowerem:
A – może zająć dowolny pas ruchu, B – powinien zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni, C – powinien sygnalizować zamiar skrętu w prawo, B,C

71 8) Liczba rowerów jednośladowych nie wyposażonych w silnik, jadących zorganizowanej kolumnie, nie może przekraczać: A – 10, B – 15, C – 5. B

72 9) W czasie jazdy w warunkach nie-dostatecznej widoczności, kierujący rowerem powinien używać:
A – tylko przedniego światła pozycyjnego, B – tylko tylnego światła pozycyjnego, C – przedniego i tylnego światła pozycyjnego. C

73 10) Policjant zatrzyma kartę rowerową, jeżeli:
A – jest ona nieczytelna, B – jest ona przerobiona, C – rowerzysta uczestniczy w wypadku drogowym. A,B

74 11) Wynikający z przepisów ogólnych zakaz rozwijania przez rowerzystów prędkości powyżej 20 km/h dotyczy: A – chodnika, B – przejazdów kolejowych, C – strefy zamieszkania. C

75 Test nr 7

76 1) Kierujący rowerem, omijając pojazd zaparkowany na poboczu, powinien:
A – upewnić się, czy wjazd na jezdnię nie nastąpi bezpośrednio przed jadącym po niej pojazdem, B – ustąpić pierwszeństwa poruszającym się po jezdni pojazdom, C – sygnalizować zamiar wjechania na jezdnię. A,B,C

77 2) Kierujący rowerem może stać na jezdni przy chodniku:
A – w odległości 16 metrów od słupka oznaczającego przystanek autobusowy, B – na moście lub wiadukcie, C – do 1 minuty w strefie zamieszkania, w miejscu innym niż wyznaczone do parkowania. A,C

78 3) W tej sytuacji, kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa tramwajowi nr 3, B – ustępuje pierwszeństwa tramwajowi nr 2, C – przejeżdża pierwszy. A,B

79 4) Na tym skrzyżowaniu, kierujący rowerem:
A – może skręcić w prawo ustępując pierwszeństwa pojazdowi 2, B – może przejechać na wprost ustępując pierwszeństwa pojazdowi 2, C – powinien czekać na zmianę pozycji kierującego ruchem. C

80 B 5) Znak ten: A – nakazuje skręcanie w prawo na skrzyżowaniu,
B – zabrania skręcania w prawo na skrzyżowaniu, C – zabrania skręcania w prawo na parking położony tuż za znakiem. B

81 A,B,C 6) Sygnał ten: A – dotyczy tylko rowerzystów,
B – jeżeli jest sygnałem migającym, to kierujący rowerem powinien jak najszybciej opuścić jezdnie, C – zezwala na przejazd przez skrzyżowanie w dowolnym kierunku. A,B,C

82 7) Ten znak stojący przed skrzy-żowaniem oznacza, że:
A – należy zatrzymać się w miejscu, w którym widoczność na jezdnię, przez którą przejeżdża pojazd jest najlepsza, B – należy zatrzymać się przed znakiem STOP, C – należy zatrzymać się za znakiem STOP. A

83 8) Kierujący rowerem powinien sygnalizować zmianę kierunku jazdy:
A – tylko w czasie dokonywania zmiany, B – przed i w czasie dokonywania zmiany, C – przed i po dokonaniu zmiany. B

84 9) Odległość między kolumnami rowerów jednośladowych nie wyposażonych w silnik nie może być mniejsza niż: A – 500 metrów, B – 200 metrów, C – 100 metrów. B

85 10) Jeżeli na przystanku tramwajowym nie wyposażonym w wysepkę dla pasażerów stoi tramwaj, to kierujący rowerem: A – powinien zachować szczególną ostrożność, B – ma pierwszeństwo przed pieszymi wysiadającymi z tramwaju, C – powinien umożliwić pieszym swobodny dostęp do tramwaju i chodnika. A,C

86 B – na śliskiej nawierzchni,
11) Gwałtowne hamowanie roweru jest szczególnie niebezpieczne podczas jazdy: A – na dużym spadku , B – na śliskiej nawierzchni, C – na ostrym zakręcie. A,B,C

87 Test nr 8

88 1) Kierujący rowerem, omijając za-parkowany na jezdni przy chodniku pojazd, powinien:
A – upewnić się, czy ma odpowiednią widoczność i miejsce do wykonania tego manewru bez utrudnienia komukolwiek ruchu, B – zmienić pas ruchu po wcześniejszym sygnalizowaniu zamiaru wykonania tego manewru, C – zmienić pas ruchu bez ustąpienia pierwszeństwa jadącym tym pasem pojazdom. A,B

89 2) Kierujący rowerem nie może stać na jezdni przy chodniku:
A – w odległości 6 m od skrzyżowania, B – w odległości 6 m od przejścia dla pieszych, C – poza obszarem zabudowanym, przy lewej krawędzi jezdni. A,B,C

90 3) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, C – przejeżdża pierwszy. A,B

91 4) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 2, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – przejeżdża pierwszy. A

92 5) Widząc ten znak, kierujący rowerem:
A – może skręcić w lewo na skrzyżowaniu, B – może skręcić w prawo skrzyżowaniu, C – powinien zawrócić na skrzyżowaniu. A,B

93 6) Widząc ten znak, kierujący rowerem:
A – może przejechać na wprost przez skrzyżowanie, B – nie może skręcić w prawo lub w lewo na skrzyżowaniu, C – powinien skręcić w prawo lub w lewo na skrzyżowaniu. C

94 7) Zmieniając pas ruchu, kierujący rowerem:
A – powinien odpowiednio wcześniej manewr ten sygnalizować , B – może manewr ten sygnalizować tylko w trakcie dokonywania zmiany, C – nie musi sygnalizować wykonania tego manewru. A

95 8) Zbliżając się do przejazdu kolejo-wego, kierujący rowerem:
A – powinien prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pociąg, B – nie powinien objeżdżać opuszczonych zapór, C – może przejechać pod zaporami, których opuszczanie zostało rozpoczęte. A,B

96 9) Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący rowerem:
A – powinien zachować szczególną ostrożność, B – zawsze może ominąć pojazd, który zatrzymał się przed przejściem, C – powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu, A, C

97 10) Kierującemu rowerem zabrania się:
A – doczepiania się za pomocą linki do pojazdów, B – jazdy rowerem za złym ustawieniem kół, C –przewożenia na ramie roweru innych osób. A,B,C

98 Test nr 9

99 1) Zbliżając się do autobusu, który stoi na przystanku i sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu, kierujący rowerem powinien: A – w obszarze zabudowanym - zmniejszyć prędkość i w razie potrzeby zatrzymać się, B – poza obszarem zabudowanym – ustąpić pierwszeństwa autobusowi, jeżeli wyjeżdża on z zatoki, C – ułatwić autobusowi zmianę pasa ruchu, bez względu na rodzaj obszaru. A

100 A – pozostać na miejscu wypadku do czasu przyjazdu Policji,
2) W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami, kierujący rowerem powinien: A – pozostać na miejscu wypadku do czasu przyjazdu Policji, B – usunąć rower z miejsca wypadku, aby nie spowodował zagrożenia lub nie tamował ruchu, C – na żądanie osób uczestniczących w wypadku okazać kartę rowerową, celem spisania danych personalnych. A,C

101 3) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 2, C – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3. A,B

102 4) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4, C – ma pierwszeństwo przed pojazdami 2 i 4. C

103 5) Widząc ten znak kierujący rowerem:
A – może skręcić w prawo, B – powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony skrzyżowania, C – powinien zachować szczególną ostrożność. C

104 6) Widząc ten sygnał, kierujący rowerem:
A – może skręcić w prawo na skrzyżowaniu, B – może zawrócić na skrzyżowaniu, C – powinien zatrzymać się. C

105 7) Skręt na skrzyżowaniu w lewo z pasa ruchu innego niż najbliższy środka jezdni dwukierunkowej, jest: A – możliwy, jeżeli na tym pasie są strzałki kierunkowe w lewo, B – dozwolony, jeżeli jazda w lewo jest dopuszczalna tylko w tym kierunku, C – dozwolony w każdej sytuacji. A,B

106 8) Kierujący rowerem powinien uzależniać prędkość
jazdy od: A – siły bocznego wiatru, B – stanu nawierzchni, C – widoczności drogi. A,B,C

107 9) Kierujący rowerem powinien ograniczyć zaufanie do:
A – nieprawidłowo zachowującego się na drodze pieszego, B – każdego uczestnika ruchu, C – nieprawidłowo jadącego pojazdu. A,B,C

108 10) Kierującemu rowerem zabrania się:
A – czepiania się pojazdów, B – jazdy po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych, C – jazdy bez trzymania nóg na pedałach. A,B,C

109 Test nr 10

110 1) Jadąc pasem ruchu dla pojazdów powolnych i zbliżając się do jego końca kierujący rowerem:
A – powinien zmienić pas ruchu, zachowując szczególną ostrożność, B – powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się sąsiednim pasem ruchu, C – powinien sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu. A,B,C

111 2) W razie uczestniczenia w wypadku drogowym bez ofiar, kierujący
rowerem: A – powinien zatrzymać się, B – nie powinien zmieniać położenia rozbitego roweru, C – może żądać od osób uczestniczących w wypadku podania danych personalnych. A,C

112 3) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, C – przejeżdża pierwszy. A

113 4) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:
A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – przejeżdża pierwszy. A,B

114 5) Widząc ten znak, kierujący rowerem powinien:
A – skręcić w prawo na skrzyżowaniu, B – ominąć znak a prawej strony, C – stosować się do przepisów obowiązujących na jezdni jednokierunkowej. B,C

115 C – również po jezdni poza częścią wydzielona dla rowerów.
6) Oznaczenie tym znakiem drogi pozwala kierującemu ro werem na jazdę: A – po drodze tylko dla rowerów, jeżeli porusza się pojazdem jednośladowym, B – po wydzielonej z jezdni części powierzchni dla ruchu rowerów jednośladowych, C – również po jezdni poza częścią wydzielona dla rowerów. A,B

116 7) Jeżeli znaki drogowe nie wskazują inaczej, to przejazd przez skrzyżowanie na wprost jest dozwolony: A – tylko ze środkowego pasa na jezdni jednokierunkowej, B – z każdego pasa ruchu na prawej części jezdni dwukierunkowej, C – z każdego pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej. B,C

117 8) Zbliżając się do przejazdu kolejowego kierujący rowerem:
A – powinien zachować szczególną ostrożność, tylko przed przejazdem bez zapór, B – powinien prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy urządzenia zabezpieczające zabraniają wjazdu na przejazd, C – obserwować teren po obu stronach drogi. B,C

118 9) Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący
rowerem: A – powinien ustąpić pierwszeństwa tylko pieszym idącym z prawej strony, B – powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym idącym z prawej i lewej strony, C – być przygotowanym do zatrzymania, gdyż pieszy może wtargnąć na jezdnię. B,C

119 10) Kierującemu rowerem zabrania się jazdy:
A – obok innego uczestnika ruchu na jezdni, B – bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, C – z inną osobą, jeżeli rower nie posiada dodatkowego siodełka. A,B,C

120 KONIEC


Pobierz ppt "Test z przepisów ruchu drogowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google