Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOTUS TUUS – „Cały twój”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOTUS TUUS – „Cały twój”"— Zapis prezentacji:

1 TOTUS TUUS – „Cały twój”

2 „Tryptyk rzymski” „Przecież niecały umieram.
To, co we mnie niezniszczalne, trwa…” „Tryptyk rzymski”

3 „W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.”

4 „Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”.

5 „Wy jesteście przyszłością świata. Wy jesteście nadzieją Kościoła
„Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!”

6 „Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.”

7 "Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego."

8 „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje…”

9 "Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa."

10 "Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry
"Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest... "

11 „Wiara pozostaje ta sama, ale jest źródłem wciąż nowego światła.”

12 „Jeśli czujesz się samotny, postaraj się odwiedzić kogoś,
kto jest jeszcze bardziej samotny”.

13 „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!”

14 "Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

15 „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

16 „Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych
„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”.

17 „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”

18 „Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!”

19 „Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności
„Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest ona równocześnie zadana.”

20 „Znajdujemy się wobec sytuacji międzynarodowej obarczonej napięciami, czasem zaognionymi. W niektórych miejscach planety, gdzie starcia są najsilniejsze – myślę szczególnie o umęczonej ziemi Chrystusa – widać jasno, że usiłowania polityczne na niewiele się zdają, nawet jeśli są zawsze potrzebne, skoro umysły pozostają rozpalone i niezdolne do nowego spojrzenia, sercem, aby na nowo podjąć dialog. Któż jednak może zrodzić takie uczucia, jeśli nie sam Bóg? Jest bardziej konieczne niż kiedykolwiek dotąd, żeby ku Niemu wzniosło się z całego świata wołanie o pokój…”

21 „Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem.”

22 „Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat.
On jest z Wami na zawsze.”

23 „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna
„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”.

24 „Dążenie do zysku za wszelką cenę i brak troski o dobro wspólne doprowadziły do skoncentrowania ogromnych bogactw w nielicznych rękach, podczas gdy reszta ludzkości cierpi nędzę i zaniedbanie."

25

26 „Kres jest tak niewidzialny, jak początek
„Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca. (...) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci.” Made by Magdallena


Pobierz ppt "TOTUS TUUS – „Cały twój”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google