Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZE WZGLĘDU NA MIŁOŚĆ BOGA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZE WZGLĘDU NA MIŁOŚĆ BOGA"— Zapis prezentacji:

1 ZE WZGLĘDU NA MIŁOŚĆ BOGA
ŚWIĘTA OBOJĘTNOŚĆ POLEGA NA GOTOWOŚCI ZŁOŻENIA SIEBIE W OFIERZE, WYDANIA WSZYSTKIEGO CO DLA NAS JEST NAJDROŻSZE I TEGO KIM JESTEŚMY ZE WZGLĘDU NA MIŁOŚĆ BOGA

2 Błogosławić Boga to uznać siebie przed Bogiem, tak jak On mnie uznaje
zgodzić się na siebie i na swoje życie, które jest Jego darem

3 którą Duch Boży kształtuje w nas
Nasza mowa nie może zakłócać tej, którą Duch Boży kształtuje w nas Ma współbrzmieć z nią i wyrażać głębię naszego człowieczeństwa

4 JEZUSA PRZEZ ŻE JESTEŚMY UMIŁOWANI I POSŁANI POŚRÓD
PUSTYNI TEGO ŚWIATA POTRZEBA NAM WIELKIEGO PRZEKONANIA, ŻE JESTEŚMY UMIŁOWANI I POSŁANI PRZEZ JEZUSA

5 że w danym czasie pełnimy wolę Bożą
POKÓJ DUCHA JEST POTWIERDZENIEM że w danym czasie pełnimy wolę Bożą

6 Pójście za Jezusem Chrystusem całym sercem jest możliwe o tyle, o ile zgadzamy się na współpracę z Duchem Świętym, który udziela się duszy ludzkiej i przekonuje nas o prawdzie

7 CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO STARAĆ SIĘ
ABY LUDZIE RZECZY MATERIALNE ZDARZENIA I CODZIENNE SYTUACJE NIE SPARALIŻOWAŁY NAS I NIE OGRANICZYŁY W SŁUŻBIE BOGU

8 Jednak, gdy pozostaniemy z Chrystusem i w Chrystusie,
NIEPRZYJACIEL NATURY LUDZKIEJ WYKORZYSTA KAŻDĄ SYTUACJĘ, ABY NAS PRZESTRASZYĆ I PODDAĆ W WĄTPLIWOŚĆ SENS NASZEGO ŻYCIA I POSŁUGIWANIA Jednak, gdy pozostaniemy z Chrystusem i w Chrystusie, zło musi ustąpić a jego fale uciszyć się w naszej obecności

9 B Ó G JEST PANEM CZASU MY TYLKO Z NIEGO KORZYSTAMY W PODAROWANEJ NAM
WOLNOŚCI

10 JESTEŚMY POWOŁANI DO DIALOGU Z BOGIEM W CZASIE ABY TRWAĆ W JEGO OBECNOŚCI POZA CZASEM

11 PRZYLGNIĘCIE DO STWORZENIA KOSZTEM RELACJI ZE STWÓRCĄ JEST ZŁUDZENIEM I ZDANIEM SIĘ NA PRZEMIJALNOŚĆ TEGO ŚWIATA

12 DUCH ŚWIĘTY JEST GŁÓWNYM INSPIRATOREM DOBRYCH SPOTKAŃ MIĘDZY LUDŹMI

13 Zgoda na siebie i dar swojego życia daje Bogu możliwość posługiwania się nami według Jego planu dla zbawienia człowieka i uwielbienia Jego chwały

14 Jest to fenomen jedyny w swoim rodzaju WOBEC JEZUSA NIE CZUJEMY SIĘ
POMNIEJSZENI I ODRZUCENI NAWET WTEDY, KIEDY GRZECHY PRZYBIJAJĄ NAS DO ZIEMI Jest to fenomen jedyny w swoim rodzaju

15 Z JEZUSEM CHRYSTUSEM W SYTUACJACH UTRAPIEŃ CZY PRZECIWNOŚCI TRZEBA
ZAWSZE WRÓCIĆ DO FUNDAMENTU SPOTKANIA Z JEZUSEM CHRYSTUSEM

16 WOBEC JEZUSA CHRYSTUSA
BRAK MIŁOŚCI WOBEC JEZUSA CHRYSTUSA JEST SZCZELINĄ KTÓRA DAJE OKAZJĘ DZIAŁANIU DUCHA ZŁA I WYSTAWIA NAS NA PRÓBĘ

17 MIŁOŚĆ chociaż nie ubywa trudności i trzeba znosić cierpienie TAM
GDZIE JEST MIŁOŚĆ ŁAGODNIEJĄ OBYCZAJE I WSZYSTKO STAJE SIĘ LEKKIE chociaż nie ubywa trudności i trzeba znosić cierpienie

18 W sytuacjach duchowych burz
Jezus oczekuje od nas całkowitego zawierzenia Jego Słowu i zdania się na Jego działanie On nie chce, abyśmy sami pokonywali zło, które jak potężna fala może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie

19 ŻYCIE W PRAWDZIE PRZED BOGIEM ZAUFANIE DO KOŃCA I WIERNOŚĆ WOBEC JEGO POWOŁANIA I OBDAROWANIA JEST TWIERDZĄ WAROWNĄ PRZED ATAKIEM DUCHA ZŁA

20 PRAGNIE NASZEGO SERCA BÓG NIE WYMAGA OD NAS CZCZYCH OFIAR,
POBOŻNYCH WZLOTÓW CZY ZEWNĘTRZNYCH GESTÓW PRAGNIE NASZEGO SERCA

21 KIEDY PRZEŻYWAMY JE JAKO DAR TYLKO WTEDY MOŻEMY WYDAĆ SWOJEJ ŻYCIE
JEZUSOWI KIEDY PRZEŻYWAMY JE JAKO DAR

22 Codzienna modlitwa i rozważanie słów Pana są konieczne,
abyśmy na zakręcie dziejowym nie wypadli za barierkę, tylko wzięli mądry i roztropny zakręt ku Chrystusowi i w Chrystusie

23 Trzeba nam nieustannie pytać
o zamysł Boga względem nas tu i teraz i słuchać jaką On daje nam odpowiedź

24 Troska o Królestwo Boże niech będzie naszą podstawową troską!
Czas powstać ze snu! Czas przestać zajmować się sobą! Troska o Królestwo Boże niech będzie naszą podstawową troską!

25 JEZUS POSYŁA NAS DO SYTUACJI TRUDNYCH na miarę naszego obdarowania i łaski w którą nas wyposażył

26 W im większym dziele Bożym uczestniczymy,
tym bardziej musimy być przygotowani nie tylko na utrapienia, ale również doświadczenia ataku ducha zła, który działa w tym kierunku, aby pomniejszyć dzieło Boga


Pobierz ppt "ZE WZGLĘDU NA MIŁOŚĆ BOGA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google