Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Coś o czym powinniśmy wiedzieć i co powinno nas niepokoić

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Coś o czym powinniśmy wiedzieć i co powinno nas niepokoić"— Zapis prezentacji:

1 Coś o czym powinniśmy wiedzieć i co powinno nas niepokoić
ISLAM Coś o czym powinniśmy wiedzieć i co powinno nas niepokoić

2 ¿Czy Islam jest taki jakim chcą nam go sprzedać na Zachodzie ?

3 To jest obraz rodzinnej dewocji
To jest ta sama rodzina

4 Islam nie jest tylko religią lub wiarą
Islam nie jest tylko religią lub wiarą . W swojej rozszerzonej formie jest pełnym , 100% -owym przepisem na życie. Islam posiada komponenty religijne, prawne, polityczne ,ekonomiczne, socjalne i wojskowe. Część religijna służy tylko jako pokrywka dla pozostałych części składowych . Islamizacja rozpoczyna się kiedy w jakimś kraju liczba muzułmanów staje się wystarczająca aby rozpocząć kampanie na rzecz przywilejów religijnych. Kiedy w jakimś społeczeństwie tolerancyjnym, poprawnym politycznie i zróżnicowanym kulturowo akceptuje się żądania muzułmanów na rzecz swoich wolności religijnych, pozostałe części składowe islamu zaczynają przenikać do całej reszty życia obywatelskiego .

5 Popatrzmy jak to działa: Kiedy populacja muzułmanów w jakimś kraju pozostaje około 2% lub mniej , W takim przypadku ludność miejscowa traktuje muzułmanów jako pokój miłującą mniejszość która nikomu nie zagraża .  Taki przypadek występuje w następujących krajach: Stany Zjednoczone : 0,6% muzułmanów Australia : 1,5% muzułmanów Kanada: 1,9% muzułmanów Chiny : 1,8% muzułmanów Włochy: 1,5% muzułmanów Norwegia 1,8% muzułmanów

6 Kiedy populacja islamistów osiągnie 2% do
5 % , muzułmanie rozpoczynają działalność roszczeniową pobudzając inne mniejszości etniczne lub grupy niezadowolonych z miejsca pobytu a często także wśród więźniów . Taki stan rzeczy istnieje w : Danii : 2,0% muzułmanów Niemczech: 3,7% muzułmanów Wielkiej Brytanii: 2,7% muzułmanów Hiszpanii: 4,0% muzułmanów Tailandii: 4,6% muzułmanów

7 Począwszy od 5% zaludnienia zaczynają domagać się nieograniczonych praw dla ludności islamskiej . Na przykład , żądają powszechnego dostępu do żywności <halal> ( żywność czysta, przetwarzana według receptury islamskiej ) , zapewniając sobie miejsca pracy zarezerwowane dla muzułmanów. Zaczynają wywierać naciski na sieci supermarketów aby wystawiały żywność halal na swoich pułkach grożąc konsekwencjami w razie nie zastosowania się do ich żądań . To zjawisko występuje już w : Francia: 8,0% muzułmanów Filipiny: 5,0% muzułmanów Szwecja: 5,0% muzułmanów Szwajcaria : 4,3% muzułmanów Holandia : 5,5% muzułmanów Trinidad i Tobago: 5,8% muzułmanów

8 jak «Sharia»,prawa i szkoły islamskie .
Poczynając od tego miejsca rozpoczynają wymuszać na miejscowych władzach zgodę na kierowanie się w swoich gettach, własnymi prawami jak «Sharia»,prawa i szkoły islamskie . Ostatecznym celem muzułmanów jest ustanowienie praw Sharii na całym świecie Co to jest Sharia ? Popatrzmy ...

9 To jest «sharia»

10 Kiedy muzułmanie osiągają 10% populacji rozpoczynają szerzyć powszechną anarchię którą traktują jako środek pozwalający skarżyć się na warunki w tym kraju. Widzieliśmy już taką rewolucję miejską w Paryżu z paleniem samochodów i urządzeń miejskich . W takiej sytuacji każda reakcja nie muzułmańska przeciwna rozruchom „ obraża ” islam potęgując dodatkowo rozruchy i groźby , tak jak było to w Amsterdamie po filmie na temat islamu i zakazie noszenia winiet Mahometa . Zdarzenia takie występują nagminnie w rejonach muzułmańskich w takich krajach : Guyana: 10,0% muzułmanów Indie: 13,4% muzułmanów Izrael: 16,0% muzułmanów Kenia: 10,0% muzułmanów Rosja: 15,0% muzułmanów

11 Po osiągnięciu 20%, narody mogą spodziewać się przerażających wydarzeń w rodzaju tworzenia oddziałów milicji <<dżichadistów >> , sporadycznych morderstw, podpalania kościołów itp   Etiopía: 32,8% muzułmanów

12 Po osiągnięciu 40% zaludnienia muzułmanów, w kraju dzieją się masakry i ludobójstwa ciągłe ataki terrorystyczne i nieprzerwana wojna wewnętrzna . Tak jak w: Bośnia : 40,0% muzułmanów Czad: 53,1% muzułmanów Líban: 59,7% muzułmanów

13 W krajach w których liczba muzułmanów przekracza 60% mieszkańców odbywają się prześladowania bez ograniczeń niewierzących lub wyznających inne religie (z muzułmanami nieortodoksyjnymi włącznie) oczyszczania etniczne i sporadyczne masakry ludobójstwa stosowanie prawa Sharii jako broni, stosowanie specjalnych podatków dla niewiernych, tak jak to się dzieje w: Albania: 70,0% muzułmanów Malezia: 60,4% muzułmanów Qatar: 77,5% muzułmanów Sudán: 70,0% muzumanów

14 Począwszy od 80% zaczynają dziać się gwałty i zastraszanie ludności nie islamskiej czystki etnicznye sterowane przez państwo a także przypadki ludobójstwa , w celu wypędzenia resztek ludzi niewiernych którzy jeszcze pozostali. W ten sposób kraj staje się w 100% muzułmański. Tak właśnie stało się lub dzieje się teraz w następujących krajach :  Bangla Desh: 83,0% muzułmanów , Egipt : 90,0% Gaza: 98,7% , Indonezia: 86,1% ,Irán: 98,0% Irak: 97,0% Jordania: 92,0%, Maroko: 98,7% ,Pakistan: 97,0%, Palestyna 99,0%,Syria: 90,0% Taddżykistan 90,0% Turcja 99,8% , Emiraty Arabskie : 96,0% muzułmanów

15 Po osiągnięciu 100% liczby mieszkańców zaczyna się Pokój typu „Dar-es-Salaam” (Raj islamski) . (ale pokój ??? ) Zakłada się że jest już pokój bo wszyscy są muzułmanami .Wyznacznikiem całego życia jest Koran a jedyne szkoły jakie istnieją są to szkoły koraniczne. Taka sytuacja jest już w : Afganistán: 100% muzułmanów Arabia Saudyjska 100% muzułmanów Somalia 100% muzułmanów Jemen: 100% muzułmanów

16 Niestety pokoju nigdy się nie osiąga ponieważ w tych krajach w których już jest 100% muzułmanów , ci bardziej radykalni i ortodoksyjni kierując się nienawiścią, prześladują i tępią tych mniej radykalnych często , z rozmaitych powodów zaspakajają swoje żądze morderstwami . “Zanim skończyłem 9 lat poznałem podstawową doktrynę życia arabskiego: Byłem ja kontra mojemu bratu ; ja i mój bat kontra naszemu ojcu; moja rodzina kontra naszym kuzynom i naszemu klanowi; nasz klan kontra naszemu plemieniu: Nasz plemie kontra światu a wszyscy razem kontra niewiernym .”  León Uris, “El Peregrinaje (– Pielgrzymki )"

17 Należy zrozumieć że w krajach w których populacja muzułmanów jest znacznie mniejsza od 100% jak n. p. we Francji , mniejszość muzułmańska żyje w gettach. Wewnątrz tych gett tworzą 100% -e społeczeństwo muzułmańskie na podstawie prawa Sharia . Policja nie wchodzi do tych gett. Nie ma tam sądów, policji , szkół narodowych ani żadnych instytucji nie islamskich W takiej sytuacji muzułmanie nie integrują się ze społeczeństwem kraju w którym żyją. Dzieci ich uczęszczają wyłącznie do „ Madrasów „ ( szkoły muzułmańskie ) gdzie studiują wyłącznie Koran .  Ponadto wszelkie relacje z osobami „ niewiernymi „ są zakazane i często karane śmiercią .Z tego powodu w niektórych krajach , immani i pozostali ekstremiści mają na takich terenach większą władzę niż instytucje narodowe kraju ich zamieszkania.

18 Półtora miliarda muzułmanów stanowi dzisiaj 22% ludności świata
Półtora miliarda muzułmanów stanowi dzisiaj 22% ludności świata . Jednakże ich przyrost naturalny przewyższa przyrosty chrześcijan, hinduistów buddystów , Żydów i wszystkich innych pozostałych wierzących. Muzułmanie przekroczą 50 % populacji świata przy końcu bieżącego wieku.. Taka jest przyszłość świata o ile nie podjęte zostaną żadne działania i nie pozostawi się ich aby żyli pomiędzy sobą w krajach które już opanowali korzystając ze swojej „kultury”. W ciągu ostatnich 100 lat nie wnieśli oni żadnej nowej wartości na rzecz ludzkości świata i nie można oczekiwać aby teraz to się mogło zmienić .

19 Tutaj jest odpowiedź rządu Australijskiego
Kevin Rudd, Premier Australii wypowiedział się w sprawie prawa islamskiego Sharia. Muzułmanom którzy chcą żyć na warunkach prawa islamskiego Sharia, powiedział żeby wyjechali z Australii . Rząd australijski rozpoczął kampanię przeciwko ekstremistom po to aby zapobiegać atakom terrorystycznym. 

20 Premier Rudd obraził niektórych
muzułmanów australijskich kiedy powiedział że zgadza się żeby policja monitorowała muzułmanów . Cytujmy: „ONI SĄ IMIGRANTAMI TO ONI MUSZĄ SIĘ ZAADOPTOWAĆ DO NAS A NIE AUSTALIJCZYCY DO NICH . Jestem już zmęczony tym że mamy się martwić czy przypadkiem nie obrażamy kogoś lub czyjejś kultury. Od czasu ataków terrorystycznych na Bali , zauważamy odradzanie się patryjotyzmu wśród większości Australikczyków ." 

21 „Nasz kulutra rozwijała się przez dwa wieki w walkach cierpieniach i zwycięstwach wielu milionów kobiet i mężczyzn którzy poszukiwali wolności „Mówimy po Angielsku nie po Hiszpańsku , Arabsku ,Chińsku Japońsku , Rosyjsku lub w jakimkolwiek innym języku, co oznacza że jeżeli ktoś chce być częścią naszego społeczeństwa , powinien opanować nasz język

22 „Większość Australijczyków wierzy w Boga
„Większość Australijczyków wierzy w Boga nie jest to wyrazem chrześcijaństwa, ekstremy prawicowej lub stanowiskiem politycznym. Jest tak bo kobiety i mężczyźni którzy zbudowali ten naród byli głównie chrześcijanami .

23 Jest to naturalne aby symbole naszej wiary były to widoczne na ścianach naszych szkół . Jeżeli nasz Bóg was obraża proponuję abyście przenieśli się do innej części świata ponieważ Bóg jest częścią naszej kultury ." . My nie zmuszaliśmy was do przyjazdu tutaj Przyjechaliście tutaj i zaakceptowaliście ten kraj dobrowolnie ."

24 „Akceptujemy wasze wierzenia i o nic nie pytamy
„Akceptujemy wasze wierzenia i o nic nie pytamy Wszystko o co prosimy to zaakceptujcie nasze wierzenia, i żyjcie z nami w pokoju i harmonii “ „To jest NASZ KRAJ NASZA ZIEMIA I NASZ STYL ŻYCIA , dajemy wam wiele ułatwień abyście z tego mogli korzystać Kiedy jednak pojawiają się narzekania , roszczenia i krytyka naszej flagi , naszego sądownictwa, naszej wiary chrześcijańskiej , naszego stylu życia ,proponujemy abyście skorzystali z innego naszego prawa wolności australijskiej PRAWA DO WYJAZDU.“ „Jeżeli ktoś nie jest zadowolony z pobytu tutaj , proszę WYJECHAĆ ” !

25 Potrzebujemy wielkich przywódców .
Podobnie jak wiele musimy zrobić z powodu globalnego ocieplenia , z powodu niedostatku wody pitnej i t.p. Musimy także zająć się tym aby naszym dzieciom i wnukom zapewnić większe bezpieczeństwo na świecie . Jeszcze nie jest za późno Być może jeżeli roześlemy te myśli pomiędzy sobą , znajdą się ludzie którzy zechcą tą prawdę głosić . Jeżeli zgadzasz się ze mną roześlij to dalej tak szeroko jak tylko jest to możliwe.


Pobierz ppt "Coś o czym powinniśmy wiedzieć i co powinno nas niepokoić"

Podobne prezentacje


Reklamy Google