Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Migracja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Migracja."— Zapis prezentacji:

1 Migracja

2 Co to jest? Wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne).

3 Podział migracji ze względu na:
Zasięg Czas trwania Cel Formy migracji

4 Migracja ze względu na zasięg:
migracje wewnętrzne – przemieszczanie się ludności w granicach danej jednostki administracyjnej (miasto, gmina, województwo, itp.) lub politycznej (państwo) migracje zewnętrzne – przemieszczanie się ludności z jednej jednostki administracyjnej lub politycznej do innej migracje wewnętrzne – przemieszczanie się ludności w granicach danej jednostki administracyjnej (miasto, gmina, województwo, itp.) lub politycznej (państwo), migracje zewnętrzne – przemieszczanie się ludności z jednej jednostki administracyjnej lub politycznej do innej.

5 Migracja ze względu na czas trwania:
czasowe, w tym sezonowe i wahadłowe trwałe

6 Migracja ze względu na cel:
turystyka lecznictwo pielgrzymki zarobki

7 Migracja ze względu na formy migracji:
Emigracja Imigracja Reemigracja  Uchodźstwo Ewakuacja  Repatriacja  Przesiedlenie (transfer)   Deportacja

8 Jest to dobrowolny wyjazd.
Emigracja Jest to dobrowolny wyjazd.

9 Jest to dobrowolny przyjazd.
Imigracja Jest to dobrowolny przyjazd.

10 Jest to powrót z emigracji czasowej
Reemigracja Jest to powrót z emigracji czasowej

11 Jest to ucieczka przed trudnymi warunkami życia
Uchodźstwo Jest to ucieczka przed trudnymi warunkami życia

12 Ewakuacja Jest zorganizowana przez państwo w celu uniknięcia spodziewanego zagrożenia

13 Powrót obywateli z obcego terytorium zorganizowany przez ich państwo
Repatriacja Powrót obywateli z obcego terytorium zorganizowany przez ich państwo

14 Przesiedlenie (transfer)
Jest to przesiedlenie obywateli danego państwa w ramach jego granicy

15 Deportacja Jest to przymusowe przesiedlenie danej osoby lub grupy osób na peryferie danego państwa lub poza jego granice

16 Czynniki wpływające na migrację
wypychające – wywołują chęć opuszczenia danego miejsca, przyciągające – dają jakąś alternatywę i skłaniają do przyjazdu do danego miejsca.

17 Przeszkody migracji polityczne – prawdopodobnie główna przyczyna niskiej mobilności ludności w skali świata, językowe – jedna z głównych przyczyn niskiego poziomu migracji międzynarodowej w Unii Europejskiej i na innych obszarach bez barier politycznych, kulturowe, infrastrukturalne – np. słaby rozwój mieszkalnictwa (ważne w Polsce).

18 Modele migracji Klasyczny model migracji – pomimo pewnych limitów ilościowych, migrantów generalnie zachęca się do przyjazdu, gwarantuje się im obywatelstwo. Ta kategoria dotyczy tak zwanych "narodów imigrantów", a więc USA, Kanady, Australii. Kolonialny model migracji – dotyczy dawnych imperiów kolonialnych, głównie Wielkiej Brytanii i Francji. Zakłada on faworyzowanie imigrantów z dawnych kolonii kosztem tych z innych krajów. Model gastarbeiterów – zakłada politykę przyjmowania imigrantów jako pracowników na określony czas, bez udzielania im obywatelstwa (nawet pomimo długotrwałego pobytu w kraju). Przykładem są tu Niemcy, Szwajcaria i Belgia. Imigracja nielegalna – samowolne przekraczanie granicy bądź też pozostawanie w kraju przyjazdu po upływie terminu, np. wizy turystycznej. Nielegalni imigranci automatycznie stają się marginesem społecznym.

19 Nowe tendencje w migracji
Na podstawie analiz tendencji migracyjnych, Stephen Castels wyróżnił cztery tendencje, które będą kształtowały wzory migracji w najbliższym czasie: nasilenie – migracje będą liczniejsze niż kiedykolwiek przedtem; zróżnicowanie – brak możliwości określenia konkretnych fal migracji (np. emigracja zarobkowa), imigranci będą należeć do bardzo różnych grup społecznych i etnicznych; globalizacja – migracje stopniowo obejmą cały świat, wiele krajów będzie źródłem i celem migrantów; feminizacja – większość migrantów będą stanowiły kobiety.

20

21

22 Dziękujemy za uwagę! PRZYGOTOWALI Łukasz Lasota Kamil Świderski
Łukasz Wielechowski Kamil Zalewski Paweł Tarasiewicz


Pobierz ppt "Migracja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google