Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikatory Najbardziej znane:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikatory Najbardziej znane:"— Zapis prezentacji:

1 Komunikatory Najbardziej znane:
aMSN jest otwartym klonem komunikatora MSN Messenger z systemu Windows. Umożliwia wyświetlanie obrazków i emotikon, posiada wsparcie dla kamery internetowej, obsługuje wiele kont oraz grupy, ma wsparcie dla konferencji i wiele innych. -XChat jest rozbudowanym klientem IRC. Chat obsługuje jednoczesne połączenia do wielu serwerów, umożliwia przesyłanie plików, zapamiętuje hasła dla połączeń. Posiada bardzo elastyczną konfigurację, można zmieniać wygląd programu, przebudowywać strukturę menu i wiele innych. -KCall jest ciekawym programem, który w przyszłości ma być częścią projektu Kontact. KCall to program obsługujący i integrujący telefon i komputer za pośrednictwem KDE. Obsługuje także VoIP przez protokół SIP.

2 Komunikatory PidginDawna nazwa - Gaim. Pidgin jest modularnym komunikatorem, który umożliwia jednoczesną komunikację z następującymi sieciami: AIM, ICQ, Jabber/XMPP, MSN Messenger, Yahoo!, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell GroupWise Messenger, QQ, Lotus Sametime, SILC, SIMPLE oraz Zephyr. kPhone Telefon internetowy Ekiga Program do VoIP i wideokonferencji. Kadu Komunikator internetowy wykorzystujący protokół Gadu-Gadu. Knode Świetny czytnik grup dyskusyjnych zintegrowany ze środowiskiem KDE. Jest częścią projektu do zarządzania informacjami osobistymi - KDE PIM. KopeteKomunikator internetowy obsługujący protokoły m.in. Jabber, ICQ, Yahoo! Messenger, Gadu-Gadu, IRC

3 Praca z plikami tekstowymi
W Ubuntu Edytor vi. Aktualnie dostępne są dwa popularne klony programu vi : nvi oraz vim. W systemach linuksowych zwykle używa się wersji vim z kolei nvi jest uzywany w systemach z rodziny BSD (Open BSD) Tryby pracy: Tryb normalny – jest to tryb uruchamiany podczas pierwszego uruchomienia programu; można w nim wprowadzić polecenie służące do przemieszczania kursora oraz usuwania tekstu, nie da się natomiast wprowadzić żadnego tekstu do edycji Tryb ustawiania – w tym trybie do tekstu wprowadzane są za pomocą klawiatury standardowe znaki, cyfry i litery; właśnie tego trybu spodziewa się większość użytkowników programu. Aby przełączyć się z trybu wstawiania do trybu normalnego należy wcisnąć klawisz Esc Tryb linii poleceń – w tym trybie kursor jest umieszczany w dolnej linii interfejsu, co umożliwia użytkownikowi wprowadzanie tekstu, który będzie interpretowane jako polecenie do programu, np.: polecenie wyszukiwania

4 Praca z plikami tekstowymi
W Ubuntu Uruchamianie w wyłączanie edytora vi. Aby zacząć wprowadzać tekst (po otwarciu programu jest to nie możliwe), należy wpisać polecenie i. Po uruchomieniu programu w trybie wstawiania każdy wprowadzony znak będzie widoczny w pliku. Uzycie polecenia i spowoduje, że tekst będzie wstawiany w aktualnej pozycji kursora, jeśli tekst ma być wstawiany za kursorem, wówczas należy użyć polecenia a. Jeśli tekst ma być wprowadzany na końcu bierzącej lini, należy uzyć polecenia A Aby wyłaćzyć tryb wstawiania po użyciu powyższych poleceń, należy wcisnąć Esc.

5 Praca z plikami tekstowymi
W Ubuntu 2. Wstawianie tekstu w edytorze vi. Aby uruchomić edytor należy wpisać komendę vi w terminalu GNOME. Można tez dodać nazwę pliku, który będzie edytowany. Zostanie on wówczas automatycznie otwarty. Aby zamknąć edytor należy najpierw przejść do trybu normalnego (Esc, jeśli pojawi się sekwencja ^[, wciskamy kolejny raz Esc) a następnie: - bez zapisywania wprowadzonych zmian :q! lub ZQ. - Zapisywanie zmian w pliku oraz wyłaćzenie programu :x lub :wq. - Kreślanie nazwy pliku przed zamknięciem :w nazwa_pliku, jeśli plik jest już zapisany pod inną nazwą, należy użyć polecenia :w! nazwa_pliku

6 Praca z plikami tekstowymi
W Ubuntu 3. Przemieszczanie kursora h lub klawisz ze strzałką w lewo – przesuwanie kursora wstecz o jeden znak l lub klawisz ze strzałką w prawo – przesunięcie kursora o jeden znak na przód (o 5 znaków w przód to 5l) j lub klawisz ze strzałką w dół – przesuniecie kursora o jedną linię w dół (o 3 linii w dół to 3j) - k lub klawisz ze strzałką w górę - przesuniecie kursora o jedną linię w dół

7 Praca z plikami tekstowymi
W Ubuntu - b wstecz o jedno słowo - w do przodu o jedno słowo - ^ przesunięcie na początek wiersza - $ przesunięcie na koniec wiersza ( poczatek zdania ) koniec zdania { noczątek akapitu } koniec akapitu 1G przesuniecie do pierwszej lini w bierzącym katalogo 0G przesuniecie do ostatniej lini w bierzącym katalogo

8 Praca z plikami tekstowymi
W Ubuntu - Ctrl+d – przesunięcie zawartości pliku o jeden ekran w dół - Ctrl+e - przesunięcie zawartości pliku o jedą linię w dół Ctrl+u - przesunięcie zawartości pliku o jeden ekran w górę - Ctrl+y - przesunięcie zawartości pliku o jedą linię w górę

9 Praca z plikami tekstowymi
W Ubuntu 4. Usuwanie i zmienianie tekstu w vi x - usuwanie znaku, w którym aktualnie znajduje się kursor 10x - usuwanie znaku, w którym aktualnie znajduje się kursor dw – usuwa całe słowo, począwszy od aktualnej pozycji kursora d} – usuwa do końca akapitu, itp. cw - usuwa całe słowo, począwszy od aktualnej pozycji kursora i daje możliwość wprowadzenia nowego tekstu c$ - usuwa do końca wiersza i daje możliwość wprowadzenia nowego tekstu Po zakończeniu wprowadzania tekstu należy przejść do trybu normalnego wciskając Esc.

10 Praca z plikami tekstowymi
W Ubuntu 5. Wycinanie, kopiowanie i wstawianie tekstu Wycinanie tekstu jest realizowane za pomocą polecenia służącego do jego usuwania, który tekst jest zapisywanie w powszechnie znanym buforze, poczym można go ponownie umieścić w pliku. Polecenie y powoduje, że możemy skopiować określony fragment do bufora. (np. y$, y}). Wklejanie tekstu odbywa się za pomoca polecenia p lub P. Aby wkleić pojedynczy wiersz z bufora, należy uzyć polecenia p, natomiast gdy do bufora została skopiowana większa ilość wierszy, należy polecenie poprzedzić liczbą, wskazującą nr wiersza, który ma być wklejony. Jeżeli uzytkowniki nie pamięta, który wiersz ma być wklejony lub tez chciałby je wkleić wszystkie należy użyć polecenia P.

11 Praca z plikami tekstowymi
W Ubuntu 6. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu / ciąg_znaków+Enter – przeszukuje tekst od aktualnej pozycji do końca tekstu ? Ciąg_znaków+Enter – przeszukiwanie tekstu do początku pliku %s/tekst1/tekst2 – wyszukuje zadany tekst1 i zmienia go na tekst2 (umieszczenie na końcu polecenia g powoduje, że zmiany zostaną dokonane w całym pliku, zaś gc to program będzie pytał uzytkownika, czy zadaną zmianę wykonać).

12 Praca z plikami tekstowymi
W Ubuntu 7. Cofanie zmian Aby cofnąć ostatnio wprowadzoną zmianę należy podać polecenie u

13 Praca z plikami tekstowymi
W Ubuntu 8. Korzystanie z wielu okien Niezbędne polecenia: :hide – zamyka bieżące okno :only – zamyka wszystkie okna :split nazwa_pliku – dzieli ekran w poziomie i wczytuje wskazany plik :sview nazwa_pliku – dziaął tak samo jak split, ale drugi plik jest tylko do odczytu :vsplit nazwa_pliku – dzieli ekran w pionie i wczytuje wskazany plik Uruchamianie edytora vi w trybie wielu okien: $ vim –o plik1.txt plik2.txt plik3.txt


Pobierz ppt "Komunikatory Najbardziej znane:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google