Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PHP wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PHP wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 PHP wprowadzenie

2 Co to jest php? Co to jest PHP
PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest bardzo podobna do popularnych języków programowania C/C. Wbudowana obsługa wielu baz danych ułatwia twórcy operacje na tych bazach. Dzięki połączeniu z biblioteką GD możliwe jest także dynamiczne tworzenie obrazków GIF (starsze wersje GD) lub PNG (nowsze wersje).

3 Osadzanie skryptów Aby plik był rozpoznany przez serwer WWW jako skrypt PHP musi on mieć odpowiednie rozszerzenie. Rozszerzenia te można zdefiniować w konfiguracji serwera WWW, ale zazwyczaj jest to .php3 (dla PHP w wersji 3), .php lub php4 (dla PHP w wersji 4) i .phtml (dla PHP w wersji starszej niż 3). Po nadaniu plikowi takiego rozszerzenia serwer będzie wiedział, że plik ten nie jest przeznaczony do bezpośredniego wyświetlenia (jak w przypadku plików HTML), ale że najpierw trzeba go przepuścić przez parser PHP.

4 HTML a PHP - przetwarzanie
Jeśli zwykłemu plikowi HTML nadamy rozszerzenie .php, to zostanie on prawidłowo wyświetlony, mimo że nie jest to skrypt PHP. Dzieje się tak dlatego, że parser PHP przetwarzając stronę ma 2 tryby pracy: HTML, gdzie cała treść jest wyświetlana, bez przetwarzania, i PHP, gdzie treść jest traktowana jako skrypt do przetworzenia. Do określenia w pliku co jest kodem HTML a co PHP służą specjalne znaczniki. Początkowo parser jest w trybie HTML.

5 Tryb php Aby przejść do trybu PHP można użyć jednego z czterech znaczników: <? echo „Pierwszy sposób”; ?> <?php echo „Drugi sposób”; ?> <script type="text/php”>echo „Trzeci sposób”</script> <% echo „Czwarty sposób”; %>

6 Pierwszy skrypt <?php echo „Witaj na mojej stronie!"; ?>
Plik zapisujemy jako pierwszy.php i umieszczamy na naszym koncie WWW (koniecznie z obsługą PHP). Otwierając go w przeglądarce, zobaczymy tylko tekst Witaj na mojej stronie!. elementy <?php oraz ?> to odpowiednio otwarcie i zakończenie bloku kodu PHP, element echo „Witaj na mojej stronie!”; to niby-funkcja zwracająca do przeglądarki podany w cudzysłowie tekst.

7 Procedura echo Procedury echo można użyć na dwa sposoby: echo ("tekst”); oraz echo "tekst”;, przy czym różnią się one tylko sposobem wyświetlania tekstu pochodzących z wielu źródeł. W wypadku echo („tekst”); treści można wstawić, oddzielając je przecinkiem, np. echo („tekst1”, „tekst2”, „tekst3”);, a w echo „tekst”;, łącząc je kropkami, np. echo „tekst1”.”tekst2”.”tekst3”;. Oba te sposoby dają taki sam wynik, czyli:tekst1tekst2tekst3.

8 Kończenie instrukcji Każdą instrukcję w PHP (tak jak w wielu innych językach) należy zakończyć znakiem ; (średnik). Każde zakończenie instrukcji bez średnika spowoduje, że skrypt nawet nie zacznie być interpretowany przez parser. Od tej reguły jest tylko jeden wyjątek – średnikiem nie trzeba kończyć ostatniej instrukcji w bloku kodu PHP: <? echo "Tekst pierwszy"; echo "tekst drugi"; echo "tekst trzeci i ostatni" ?>

9 Komentarze Komentarze to specjalnie oznaczone fragmenty kodu, które są omijane przez parser. Służą do różnych celów – można w nich umieszczać np. uwagi do danego fragmentu skryptu, znaki copyright czy uwagi do innych członków grupy roboczej. Istnieją trzy sposoby oznaczania komentarzy: // komentarz jednoliniowy, tylko do końca linii, # komentarz jednoliniowy, sposób znany z shella, /* komentarz wieloliniowy – można oznaczyć nim np. całe fragmenty kodu, aby tymczasowo wyłączyć je z wykonywania */ .


Pobierz ppt "PHP wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google