Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Piotr Mucha Menu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Piotr Mucha Menu."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Piotr Mucha Menu

2 Menu Slajd główny Skróty z wykorzystaniem klawisza start Schowek
Menu Start (omówienie) Skróty z wykorzystaniem klawisza start Menu Start (wprowadzenie) Schowek Dostosowanie menu start Plik wymiany Panel Sterowania Ogólne skróty klawiszowe Skróty klawiszowe w oknach dialogowych Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows Slajd główny

3 Menu Start-Omówienie Menu Start to główna brama do programów, folderów i ustawień na komputerze. Jest określana mianem menu, ponieważ zawiera listę wyboru, podobnie jak menu w restauracji. Nazwa „Start” wskazuje, że to menu jest często miejscem, w którym można rozpoczynać operacje lub otwierać elementy. Menu Start służy najczęściej do wykonywania następujących czynności: •Uruchamianie programów •Otwieranie najczęściej używanych folderów •Wyszukiwanie plików, folderów i programów •Dostosowywanie ustawień komputera •Uzyskiwanie pomocy dotyczącej systemu operacyjnegoWindows •Wyłączanie komputera •Wylogowywanie z systemu Windows lub przełączanie do innego konta użytkownika Menu

4 Menu Start-Wprowadzenie
Aby otworzyć menu Start, kliknij przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu lub naciśnij klawisz logo Windows na klawiaturze. Zostanie wyświetlone menu Start. Przycisk Start i menu Start Menu Start jest podzielone na trzy podstawowe obszary: •W lewym okienku jest wyświetlana krótka lista programów zainstalowanych na komputerze użytkownika. Producent komputera może dostosować tę listę, więc dokładny wygląd może różnić się od przedstawionego. Po kliknięciu polecenia Wszystkie programy jest wyświetlana pełna lista programów (więcej informacji na ten temat poniżej). •W lewym dolnym rogu znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia wyszukiwanie programów i plików na komputerze użytkownika po wpisaniu terminu do wyszukania. •Prawe okienko zapewnia dostęp do najczęściej używanych folderów, plików, ustawień i funkcji. Jest to również miejsce, w którym użytkownik wylogowuje się z systemu Windows lub wyłącza komputer. Menu

5 Dostosowanie Startu Menu
Elementy wyświetlane w menu Start można kontrolować. Na przykład do menu Start można dodać ikony ulubionych programów, aby uzyskać do nich łatwy dostęp, lub usunąć programy z tej listy. Można także wybrać, które elementy mają być ukrywane lub wyświetlane w prawym okienku Menu

6 Panel Sterowania Panel sterowania zawiera zestaw specjalnych narzędzi administracyjnych, których można używać do konfigurowania systemu Windows, aplikacji i środowiska usług. Panel sterowania zawiera elementy domyślne, których można używać do wykonywania typowych zadań (na przykład aplet Ekran oraz aplet Dodaj sprzęt). Aplikacje i usługi zainstalowane przez użytkownika również mogą wstawiać ikony do Panelu sterowania. W Panelu sterowania są dwie opcje widoku: widok kategorii i widok klasyczny. W widoku kategorii wyświetlane są ikony Panelu sterowania związane z typem zadania, które użytkownik chce wykonać. W widoku klasycznym ikony Panelu sterowania są wyświetlane w sposób znany z poprzednich wersji systemu Windows. Menu

7 Ogólne skróty klawiaturowe
Naciśnij Aby CTRL+C Skopiować. CTRL+X Wyciąć. CTRL+V Wkleić. CTRL+Z Cofnąć. DELETE Usunąć. SHIFT+DELETE Trwale usunąć zaznaczony element, bez umieszczenia go w Koszu. CTRL, przeciągając element Skopiować zaznaczony element. CTRL+SHIFT, przeciągając element Utworzyć skrót do zaznaczonego elementu. F2 Zmienić nazwę zaznaczonego elementu. CTRL+STRZAŁKA W PRAWO Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego wyrazu. CTRL+STRZAŁKA W LEWO Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu. CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego akapitu. CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego akapitu. CTRL+SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki Wyróżnić blok tekstu. SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki Zaznaczyć kilka elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczyć tekst w dokumencie. CTRL+A Zaznaczyć wszystko. F3 Wyszukać plik lub folder. ALT+ENTER Wyświetlić właściwości zaznaczonego elementu. ALT+F4 Zamknąć aktywny element lub aktywny program. ALT+Enter Wyświetlić właściwości zaznaczonego obiektu. ALT+SPACJA Otworzyć menu skrótów aktywnego okna. CTRL+F4 Zamknąć aktywny dokument w programach, które umożliwiają równoczesne otwarcie wielu dokumentów. ALT+TAB Przełączyć między otwartymi elementami. ALT+ESC Przechodzić między kolejnymi elementami w kolejności, w jakiej były otwierane. F6 Przechodzić między kolejnymi elementami okna lub pulpitu. F4 Wyświetlić listę paska adresu w oknie Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows. SHIFT+F10 Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu. ALT+SPACJA Wyświetlić menu systemowe aktywnego okna. CTRL+ESC Wyświetlić menu Start. ALT+podkreślona litera w nazwie menu Wyświetlić odpowiednie menu. Podkreślona litera w nazwie polecenia w otwartym menu Wykonać odpowiednie polecenie. F10 Uaktywnić pasek menu aktywnego programu. STRZAŁKA W PRAWO Otworzyć menu z prawej strony lub podmenu. STRZAŁKA W LEWO Otworzyć menu z lewej strony lub zamknąć podmenu. F5 Odświeżyć aktywne okno. BACKSPACE Wyświetlić folder znajdujący się o jeden poziom wyżej w folderze Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows. ESC Anulować bieżące zadanie. SHIFT podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM Zapobiec automatycznemu odtwarzaniu dysku CD. Menu

8 Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych
Naciśnij Aby CTRL+TAB Przejść do następnej karty. CTRL+SHIFT+TAB Przejść do poprzedniej karty. TAB Przejść do następnej opcji. SHIFT+TAB Przejść do poprzedniej opcji. ALT+podkreślona litera Wykonać odpowiadające literze polecenie lub zaznaczyć odpowiadającą jej opcję. ENTER Wykonać polecenie odpowiadające aktywnej opcji lub przyciskowi. SPACJA Zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru. Klawisze strzałek Zaznaczyć przycisk, jeżeli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji. F1 Wyświetlić Pomoc. F4 Wyświetlić elementy na aktywnej liście. BACKSPACE Otworzyć folder znajdujący się o jeden poziom wyżej, jeśli folder jest zaznaczony w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie. Menu

9 Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu
Naciśnij Aby Prawy klawisz SHIFT przez osiem sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeFiltru. Lewy ALT + lewy SHIFT + PRINT SCREEN Włączyć lub wyłączyć funkcję Duży kontrast. Lewy ALT + lewy SHIFT + NUM LOCK Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeMyszy. Klawisz SHIFT pięć razy Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeTrwałe. Klawisz NUM LOCK przez pięć sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszePrzełączające. +U Otworzyć program Menedżer narzędzi. Menu

10 Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows
Naciśnij Aby END Wyświetlić dolny fragment aktywnego okna. HOME Wyświetlić górny fragment aktywnego okna. NUM LOCK+GWIAZDKA na klawiaturze numerycznej (*) Wyświetlić wszystkie podfoldery w zaznaczonym folderze. NUM LOCK+ZNAK PLUS na klawiaturze numerycznej (+) Wyświetlić zawartość zaznaczonego folderu. NUM LOCK+ZNAK MINUS na klawiaturze numerycznej (-) Zwinąć zaznaczony folder. STRZAŁKA W LEWO Zwinąć zaznaczony obecnie element, jeżeli jest rozwinięty, lub zaznaczyć folder nadrzędny. STRZAŁKA W PRAWO Wyświetlić obecnie zaznaczony element, jeżeli jest zwinięty, lub zaznaczyć pierwszy podfolder. Menu

11 Skróty z wykorzystaniem klawisza start
Naciśnij Aby Wyświetlić lub ukryć menu Start. start+BREAK Wyświetlić okno dialogowe Właściwości systemu. start+D Wyświetlić pulpit. start+M Zminimalizować wszystkie okna. start+Shift+M Przywrócić zminimalizowane okna. start+E Otworzyć okno Mój komputer. start+F Wyszukać plik lub folder. CTRL+ start+F Wyszukać komputery. start+F1 Wyświetlić Pomoc systemu Windows. start+L Zablokować komputer, jeśli jest podłączony do domeny sieciowej, lub przełączyć użytkowników, jeśli komputer nie jest podłączony do domeny sieciowej. Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu. start+U Otworzyć program Menedżer narzędzi Naciśnij Aby Prawy klawisz SHIFT przez osiem sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeFiltru. Lewy ALT + lewy SHIFT + PRINT SCREEN Włączyć lub wyłączyć funkcję Duży kontrast. Lewy ALT + lewy SHIFT + NUM LOCK Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeMyszy. Klawisz SHIFT pięć razy Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeTrwałe. Klawisz NUM LOCK przez pięć sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszePrzełączające. +U Otworzyć program Menedżer narzędzi. Menu

12 Schowek Schowek - część pamięci komputera (specjalnie wydzielona), zarezerwowana w systemach operacyjnych na zapisywanie wskazanych przez użytkownika danych. Do pamięci ze schowka może odwoływać się użytkownik. Typowym zastosowaniem schowka jest skopiowanie fragmentu tekstu lub grafiki z jednego programu do drugiego. Zwykle kopiowanie danych do schowka polega na zaznaczeniu jakiegoś fragmentu tekstu, grafiki, pliku lub innego obiektu i naciśnięciu kombinacji klawiszy CTRL + C (lub CTRL + X, aby dane kopiowane do schowka usunąć z pierwotnej lokalizacji). Wywołanie informacji umieszczonych w schowku uzyskuje się poprzez wciśnięcie CTRL + V. Podgląd Schowka w Microsoft Windows można otworzyć za pomocą programu clipbrd. W systemie tym Schowek będący w pamięci RAM nie jest przechowywany po wyłączeniu komputera. Inaczej jest w przypadku zapisanych plików Schowka, które nie giną po wyłączeniu komputera. W systemie Windows umożliwia on przenoszenie różnego rodzaju danych (najczęściej tekst, grafika oraz pliki). Jeśli skopiujemy tekst formatowany do programu oferującego formatowanie formatowanie zostanie zachowane, lecz jeśli kopiujemy tekst sformatowany do programu nie obsługującego formatowania kopiowany zostaje tekst niesformatowany, nie powodując żadnych problemów. Menu

13 Plik wymiany Plik wymiany - plik wykorzystywany przez Windows jako pamięć wirtualna. Ten plik ma zwykle rozszerzenie .swp. Plik jest wykorzystywany wówczas, gdy informacje nie mieszczą się w pamięci fizycznej RAM i wtedy informacje są do pliku wymiany przesyłane. Plik wymiany jest niezbędny w sytuacji, gdy uruchomiony program potrzebuje więcej pamięci niż zainstalowano w komputerze. Częste używanie pliku wymiany doprowadza do pogorszenia wydajności komputera. Obszar wymiany (ang.swap area) — ściśle określony fragment obszaru danego dysku, który jest przeznaczony na zapamiętanie danych stron usuwanych z określonej pamięci operacyjnej. Menu


Pobierz ppt "Prezentacja Piotr Mucha Menu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google