Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edytor tekstu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edytor tekstu."— Zapis prezentacji:

1 Edytor tekstu

2 Uzyskiwanie polskich liter
Klawiszologia PL Uzyskiwanie polskich liter Litera Kombinacja klawiszy Ą prawy ALT + SHIFT + a ą prawy ALT + a Ł prawy ALT + SHIFT + l ł prawy ALT + l Ó prawy ALT + SHIFT + o ó prawy ALT + o Ż prawy ALT + SHIFT + z ż prawy ALT + z Ź prawy ALT + SHIFT + x ź prawy ALT + x

3 Znaczenie klawiszy ESC TAB CapsLock Shift Spacja Enter
„ucieczka” - zamknięcie menu, okna itp. TAB przesunięcie kursora o określoną ilość znaków CapsLock pisanie wielkimi literami Shift uzyskiwanie „górnych” znaków z podzielonych klawiszy – np.. ?, !, „”, : Spacja przesunięcie kursora o jeden znak Klawiszologia Enter zamknięcie akapitu i przesunięcie kursora do następnego wiersza „twardy enter”

4 Backspace Delete Home End Page Up Page Down CTRL+Home CTRL+End
usunięcie znaku z lewej strony kursora Delete usunięcie znaku z prawej strony kursora Home przesunięcie kursora na początek wiersza End przesunięcie kursora na koniec wiersza Page Up przesunięcie kursora o jeden ekran w górę Page Down przesunięcie kursora o jeden ekran w dół Klawiszologia CTRL+Home przesunięcie kursora na początek dokumentu CTRL+End przesunięcie kursora na koniec dokumentu

5 Shift+Enter CTRL+Shift+Spacja F8 Shift+F8 2 LPM 3 LPM
„miękki enter” przejście kursora do następnego wiersza bez zamknięcia akapitu Klawiszologia „twarda spacja” edytor nie dzieli wyrazów oddzielonych taką spacją CTRL+Shift+Spacja zaznaczenie fragmentu tekstu (każde kolejne naciśnięcie zwiększa zaznaczony fragment) F8 cofanie zaznaczonych fragmentów po naciskaniu F8 Shift+F8 Aby zrezygnować z zaznaczania naciskamy ESC 2 LPM zaznaczenie całego wyrazu 3 LPM zaznaczenie całego akapitu (wiersza SO)

6 Formaty kartek A3 A4 A5 A4 A5 297mm x 420mm 210mm x 297mm

7 Terminologia edytorów tekstu
Orientacja strony Ustawienie dokumentu. Pionowa (dokument dłuższy niż szerszy) Pozioma (szerszy niż dłuższy) Skład komputerowy Proces umożliwiający łączenie na tej samej stronie tekstu i grafiki oraz manipulowanie nimi na ekranie monitora. Wydrukowany dokument nie może się różnić od wykonanego na monitorze. dowolny zestaw znaków różniących się od siebie wyglądem. Wielkość czcionki mierzona jest w punktach. 1pkt=0,357mm Krój czcionki Formatowanie proces modyfikacji pojedynczego znaku, akapitu lub akapitów

8 Margines górny Wcięcie prawe Wcięcie lewe Margines prawy
nagłówek Wcięcie prawe akapit Wcięcie lewe Margines prawy interlinia Wcięcie akapitowe Budowa strony Lewy margines Margines dolny stopka

9 Zasady tworzenia tekstów
Przed rozpoczęciem wpisywania tekstów ustawiamy: wymiary kartki, orientację strony i marginesy. Wyrazy oddzielamy jedną spacją Znaki przystankowe (kropkę, przecinek, wykrzyknik, znak zapytania itp.) stawiamy zawsze bezpośrednio po wyrazie. Po znakach przystankowych stawiamy zawsze spację. Znaki potęg, procentów, minut, stopni, walut itp. stawia się po liczbach bez odstępu Nawias otwierający stawiamy po spacji. Po nawiasie otwierającym nie stawiamy spacji, lecz piszemy od razu wyraz. Nie stawiamy spacji między wyrazem w nawiasie a nawiasem zamykającym. Spację stawiamy dopiero po nawiasie zamykającym.

10 Zasady tworzenia tekstów
W przypadku użycia cudzysłowu stosujemy taką samą zasadę jak przy nawiasach. Nie należy pozostawiać krótkich wyrazów, spójników (i, z, w, na) na końcu linii tekstu. Przy wyrazach łączonych należy pisać dywiz a nie spację, np. słownik polsko-niemiecki. Dywizu nie oddziela się spacjami. Dla rozmiaru kartki A4 czcionka tekstu głównego nie powinna być mniejsza niż 12 punktów. W pismach oficjalnych takich jak umowy, kontrakty czy podania interlinia tekstu głównego powinna wynosić 1,5-2 wierszy.

11 Zasady tworzenia tekstów
Podstawowy tekst dokumentu powinien być wyjustowany Nie rozpoczynamy nowego akapitu w ostatnim wierszu strony (wdowy), oraz nie kończymy akapitu w pierwszym wierszu strony (sieroty). W tytułach i podtytułach nie stawia się na końcu kropek. Edytor tekstu nie pomaga ani nie pilnuje przestrzegania wymienionych zasad i reguł. Za błędy odpowiada osoba opracowująca tekst w edytorze.

12 The End The End


Pobierz ppt "Edytor tekstu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google