Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK EFEKTYWNIE OBNIŻYĆ VAT W FIRMIE?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK EFEKTYWNIE OBNIŻYĆ VAT W FIRMIE?"— Zapis prezentacji:

1 JAK EFEKTYWNIE OBNIŻYĆ VAT W FIRMIE?
KONFERENCJA GOSPODARCZA Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego JAK EFEKTYWNIE OBNIŻYĆ VAT W FIRMIE? Sławomir Zieleń, Prezes Zarządu Spółki Doradztwa Podatkowego „Sławomir Zieleń i Wspólnicy” Wałbrzych, 15 grudnia 2011 roku Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm z sektora MŚP”

2 KIEDY PODMIOT NIE DZIAŁA JAKO PODATNIK VAT ?
Zwolniony podmiotowo ( art. 113 – wartość sprzedaży do 150 000 zł) Niewykonujący samodzielnie działalności gospodarczej ( art. 15).

3 NIEPODATNIK (BRAK PRAWA DO ODLICZENIA)
Podmiot, zbywający majątek prywatny - niezwiązany z działalnością gospodarczą; Podmiot jedynie administrujący środkami zgromadzonymi w ZFŚS – Izba Skarbowa w Łodzi, interpretacja IPTPP2/ /11-2/AW; Konsorcjum firm - wyrok WSA Rzeszów I SA/RZ 760/10; Przychody pracowników, twórców, osób wykonujących działalność osobiście (art. 15 ust. 3-3a); Usługi podatnika na rzecz oddziału zagranicznego który nie jest podatnikiem - wyrok ETS C-210/04.

4 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /1/
Zbycie przedsiębiorstwa (art. 551 kc) lub jego zorganizowanej części (art. 6).

5 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /2/
Ulotki reklamowe przekazywane nieodpłatnie nie są towarem, gdyż nie posiadają wartości konsumpcyjnej wyrok NSA I FSK 1201/10.

6 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /3/ wyrok WSA Warszawa III SA/Wa 1345/10.
Premia od obrotu (nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usługi) wyrok WSA Warszawa III SA/Wa 1345/10.

7 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /4/
Kaucja - jest gwarancją dotrzymania zobowiązania, a nie świadczeniem usług - IS Warszawa IPPP3/ /09-3/MN.

8 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /5/
Zadatek (otrzymanie i zwrot np. w podwójnej wysokości) jest wypłaconym odszkodowaniem ETS C- 277/05.

9 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /6/ wyrok WSA Warszawa III SA/Wa 305/10.
Odszkodowanie z tytułu niewykonania - (nienależytego wykonania) umowy - nie jest usługą; również kara umowna, opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy wyrok WSA Warszawa III SA/Wa 305/10.

10 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /7/
Zbycie (sprzedaż - aport - darowizna) zorganizowanej części majątku, w rozumieniu art. 2 ust. 27e - wyłączone ustawą.

11 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /8/ WSA w Warszawie III SA/Wa 1148/09.
Naprawa gwarancyjna (brak dostawy - usługi) - IS w Bydgoszczy ITPP2/ /08/EŁ WSA w Warszawie III SA/Wa 1148/09.

12 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /9/
Zwrot kosztów napraw gwarancyjnych, gdy dokonuje ich producent ( jest to wyłącznie rekompensata producenta) Uwaga! Przejęcie obowiązków gwaranta np. przez sprzedawcę – skutkuje uznaniem jego usług za opodatkowane!

13 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /10/
Roaming (udostępnienie usług innego operatora zagranicznego) – III SA/Wa 978/09 – IS Warszawa IPPP2/ /08-4/AS.

14 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /11/
Przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa nieodpłatnie na cele osobiste lub inna darowizna - jeżeli przekazującemu nie przysługiwało prawo do odliczenia całości (części) podatku ( art. 7 ust. 2) od roku

15 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /12/
Anulowanie błędnej faktury, niewprowadzonej do obrotu (posiadanie oryginału i kopii) - IS w Warszawie IPPP1/ /08 - 4/PR.

16 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /13/
Partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych na podstawie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego US Wyszków 1443/ZPO/ /MŁ.

17 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /14/ wyrok WSA Gliwice III SA/Gl 273/10.
Wydanie deputatów na podstawie Kp wyrok WSA Gliwice III SA/Gl 273/10.

18 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /15/
Kara za nielegalny pobór (np. wody, prądu) wyrok NSA I FSK 763/09.

19 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /16/
Podarowanie kuponów ( środków płatniczych ) do realizacji przez pracowników ( nie jest dostawą ani świadczeniem usług) - IS w Poznaniu ILPP1/ /09- 4/BP.

20 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /17/
Napiwek – dobrowolna gratyfikacja wyrok NSA I FSK 1914/09.

21 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /18/
VAT błędnie wykazany w fakturze wewnętrznej – wyrok NSA I FSK1203/09.

22 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /19/
Wspólne działania marketingowe (promocja towarów innego podatnika) wyrok NSA I FSK 1452/10.

23 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /20/
Aport własnej wierzytelności do spółki (nie jest ten obrót usługą – towarem) - interpretacja IS w Bydgoszczy ITPP1/443 – 1085a/09/DM.

24 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /21/
Złomowanie, kasacja towarów ( nie jest to towar ani usługa).

25 Dziękuję Państwu za uwagę !
Sławomir Zieleń „Sławomir Zieleń i Wspólnicy” Wałbrzych, ul. Rynek 18/2 tel./fax.:


Pobierz ppt "JAK EFEKTYWNIE OBNIŻYĆ VAT W FIRMIE?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google