Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”
Comenius Regio Partnerskie Projekty „Promocja Zdrowia Źródłem Rozwoju Szkoły”

2 Projekt Szkoły Promujące Zdrowie ma m. in
Projekt Szkoły Promujące Zdrowie ma m.in. na celu wzmocnienie potencjału rozwojowego regionalnych władz oświatowych na rzecz tworzenia sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, a także wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania projektami edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia między regionami partnerskimi. Efektami projektu mają być: platforma internetowa służąca wymianie doświadczeń oraz integracji między regionami (docelowo ma być platformą europejską). Dzięki wypracowanym materiałów w Europie zostaną upowszechnione wnioski z Projektu - standardy współpracy między regionalnymi partnerami z obu krajów na rzecz edukacji zdrowotnej, a także przykłady dobrych praktyk. COMENIUS REGIO

3 Nazwa koordynującej instytucji wnioskującej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Polska Nazwa partnerskiej instytucji wnioskującej Ministerstwo Edukacji Młodzieży i Sportu Brandenburgii, Niemcy COMENIUS REGIO

4 PARTNERZY PROJEKTU COMENIUS REGIO

5 W ramach Projektu Comenius Regio Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie koordynować i ewaluować procesy rozwoju szkół biorących udział w projekcie. Kuratorium będzie nadzorować wewnętrzne działania szkoły, wspierać przy definiowaniu celów oraz pomagać w realizacji dzięki systemowi wspierania szkół przez Kuratorium Oświaty i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W wymianie partnerskiej z Brandenburgią poszczególne kroki i działania oraz proces rozwoju szkoły mają zostać porównywane. Kuratorium Oświaty stworzy wraz z MBJS (Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu) z Brandenburgii grupę sterującą, która będzie koordynować całość projektu. COMENIUS REGIO

6 Następnie zostanie utworzona regionalna grupa sterująca, która będzie koordynować prace polskich partnerów projektu. Kuratorium Oświaty będzie sterować i wspierać po polskiej stronie procesy na zróżnicowanych poziomach. Kuratorium jest zainteresowane, aby wyniki współpracy z partnerami z Brandenburgii przekazać do działań rozwojowych innym szkołom. Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie poza tym na bazie współpracy pomiędzy regionalnymi partnerami tworzyć i upowszechniać materiały, a potem stosować je w edukacji prozdrowotnej w szkołach we współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi z różnych krajów oraz przedstawiać przykłady z „good praxis”. COMENIUS REGIO

7 Zespól Szkól Gastronomicznych
Szkoła będzie realizowała projekt zarówno podczas praktycznych zajęć w warsztatach gastronomicznych jak również poprzez kształcenie prozdrowotne, przeprowadzi cykl konferencji na temat „Żywienie a choroby cywilizacyjne” oraz warsztaty przygotowania zdrowej żywności. Szkoła dla przeprowadzenia procesu rozwojowego utworzy grupę sterującą, która będzie współpracowała z partnerami projektu z Wielkopolski i Brandenburgii. Szkoła będzie współpracować w regionalnej grupie sterującej. COMENIUS REGIO

8 Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków
Szkoła Podstawowa nr 88 jest szkołą osiedlową. Środowisko życia naszych uczniów jest zróżnicowane. Wśród nich są uczniowie z rodzin o niskim statusie materialnym i niewydolnych wychowawczo. Dzięki udziałowi w projekcie pragniemy propagować zdrowy styl życia wśród uczniów, pracowników oraz rodziców, umożliwić uczniom lepsze rozwijanie ich potencjału fizycznego, psychicznego, społecznego. Wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania słusznych wyborów dla poprawy i zachowania zdrowia. COMENIUS REGIO

9 Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków
Szkoła należy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Współdziała z innymi placówkami w tym zakresie. Pragnie w ramach projektu w większym stopniu wymieniać się informacjami i doświadczeniami dotyczącymi działań prozdrowotnych. Pragnie zintegrować środowisko lokalne poprzez wspólne warsztaty, propagowanie przykładów dobrej praktyki. COMENIUS REGIO

10 Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wlkp.
Do szkoły uczęszcza 561 uczniów z miasta i środowiska wiejskiego. Od 2003 roku szkoła należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Każdego roku szkoła opracowuje i realizuje program promocji zdrowia obejmujący zagadnienia z zakresu: zdrowego odżywiania, higieny, bezpieczeństwa, aktywności fizycznej, profilaktyki i ekologii. W realizacji zadań szkoła współpracuje z różnorodnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Działaniami obejmuje całe środowisko szkolne, a także społeczność lokalną i ponadlokalną. COMENIUS REGIO

11 W trakcie realizacji projektu chcemy przedstawić, a także poznać sposoby realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia. Szczególnie interesuje nas zdrowy styl życia, ochrona środowiska, sposoby spędzania czasu wolnego, miejsce tematyki prozdrowotnej w ofercie programowej szkoły. W projekcie wezmą udział uczniowie różnych grup wiekowych. Nauczyciele będą mieli możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych. Udział szkoły w projekcie umożliwi zbliżenie się uczestników w jednej kulturze europejskiej. COMENIUS REGIO

12 Zespół Szkół w Klęce Szkoła znajduje się w małej miejscowości Klęka, znanej z przetwórstwa zielarskiego. Do zespołu uczęszcza 324 uczniów dojeżdżających z dziewięciu okolicznych wsi. Około 20% dzieci szkolnych pochodzi ze środowiska popegeerowskiego, te dzieci szczególnie wymagają edukacji zdrowotnej, która niezbędna jest w wyrabianiu nawyków, które są podstawą utrzymania zdrowia. Szkoła, jako instytucja oświatowa odgrywa ważną rolę w upowszechnianiu profilaktyki zdrowotnej szczególnie wśród dzieci pochodzących z terenów wiejskich. Projekt pozwoli na wymianę doświadczeń z innymi szkołami i instytucjami w zakresie propagowania prozdrowotnych zachowań w społeczeństwie polskim. COMENIUS REGIO

13 Szkoła będzie realizowała projekt wspólnie ze szkołami i instytucjami, które pozwolą na wymianę doświadczeń w upowszechnianiu wiedzy z zakresu zdrowia człowieka. Wyrabianie nawyków dbałości o własne zdrowie i rozwijanie zainteresowań dzieci zdrowiem jako największego dobra człowieka. W zdrowym „ciele zdrowy duch” to zasada, którą będziemy eksponować w projekcie. COMENIUS REGIO

14 Wielkopolskie Centrum Onkologii
Wielkopolskie Centrum Onkologii prowadzi działania związane z profilaktyką pierwotną i wtórną nowotworów złośliwych, poprzez realizację 2 programów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych tj.: Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów dla Wielkopolski oraz Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (Wojewódzki Ośrodek Koordynujący). W związku z powyższym Centrum posiada doświadczenie oraz odpowiednią kadrę do prowadzenia działań profilaktycznych. COMENIUS REGIO

15 Centrum będzie współpracowania w polskiej grupie projektowej.
Wielkopolskie Centrum Onkologii może zapewnić kadrę do szkoleń oraz przyjąć gości w ramach wymiany międzynarodowej. Centrum będzie współpracowania w polskiej grupie projektowej. COMENIUS REGIO

16 Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu
Zadaniem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest poprawa stanu zdrowia ludności. Jej celem jest identyfikacja zagrożeń zdrowia i rozwój narzędzi do prewencji stanu zdrowia, jak również ochrona prze zagrożeniami środowiska i zapobieganie rozpowszechnianiu się chorób. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej posiada wydział prewencji i poradnictwa dla szkół. Współpraca w zakresie organizacji konferencji, szkoleń i wymiany doświadczeń, sposobów działania w obszarze prewencji zdrowia w szkołach. Przedstawiciele tej organizacji będą zaangażowani w pracę zespołu sterującego – koordynującego. COMENIUS REGIO

17 PHYTOPHARM KLĘKA S.A. Zakład zajmuje się ekstrakcją roślin leczniczych i produkcją leku roślinnego od 60 lat. Uprawia rośliny i zioła w szklarni i na polu na potrzeby zakładu. Współpraca pomiędzy firmą i ZS w Klęce trwa już od wielu lat. Opracowuje się wspólne działania profilaktyczne prowadzące do wspomagania osiągnięć uczniów. Zakład udzieli pomocy przy wspomaganiu działań prewencyjnych w szkołach. Informować będzie o tematach związanych ze zdrowiem. Przedstawi nauczycielom ofertę dotyczących zdrowia. Przedstawiciele tej organizacji będą zaangażowani w pracę zespołu sterującego – koordynującego. COMENIUS REGIO

18 Dziękuję COMENIUS REGIO


Pobierz ppt "PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google