Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu w roku 2008 Poznań, styczeń 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu w roku 2008 Poznań, styczeń 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu w roku 2008
Poznań, styczeń 2009 r.

2 INFORMACJE O SZKOLE: Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu powstała w 1964 r. w dzielnicy Grunwald; w 1999 r. nadano szkole imię Poznańskich Koziołków; od wielu lat aktywnie uczestniczymy w wielu różnorodnych przedsięwzięciach związanych z promocją zdrowia i ekologią; ● naszym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia uczniów, rodziców, naszych pracowników i całej społeczności lokalnej;

3 Realizacja wybranych zadań w roku 2008:
właściwy dobór ławek i krzeseł do wzrostu uczniów:

4 Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej:

5 Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych:

6 Prezentacja gazetek o tematyce prozdrowotnej:

7 Realizacja ścieżek edukacyjnych-edukacja prozdrowotna i ekologiczna:
program własny realizowany w klasach czwartych

8 Edukacja prozdrowotna na lekcjach wychowania fizycznego:

9 Edukacja prozdrowotna na zajęciach sportowo-rekreacyjnych:
udział uczniów w turniejach i rozgrywkach międzyszkolnych

10 uczniowie naszej szkoły uczęszczają na basen
Edukacja prozdrowotna na zajęciach pozalekcyjnych: uczniowie naszej szkoły uczęszczają na basen

11 Realizacja działań w ramach Miesiąca Zdrowia:

12 udział w programie „Wolność oddechu”
przeprowadzenie konkursu o tematyce prozdrowotnej dla uczniów klas IV-VI pt. „Turniej Wiedzy o Zdrowiu” 18 kwietnia 2008 r. na sali gimnastycznej odbyła się „Olimpiada Sportowa dla klas IV-VI” w ramach lekcji wychowawczych odbyły się zajęcia pt. „Dbajmy o higienę” odbył się konkurs na plakietkę „Kwiecień miesiącem zdrowia” zebrane zostały dane dotyczące stylu życia i postaw zdrowotnych uczniów, a wyniki zostały opracowane w formie diagramów słupkowych i zaprezentowane na gazetce promocji zdrowia, jako „Zdrowa prawda o nas”

13 W holu szkoły przygotowana została gazetka dotycząca miesiąca zdrowia pod hasłem „Chrońmy zdrowie przed szkodliwym wpływem zmian klimatycznych”

14 Podczas zajęć z wychowawcą uczniowie przygotowali zdrowe śniadanie

15 Przeprowadzone zostały akcje promocyjne:

16 W szkole działa koło PCK:

17 Współpracujemy z pielęgniarką szkolną:
prowadzenie badań przesiewowych w kierunku wad postawy; kierowanie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; działania edukacyjne dotyczące: zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób zakaźnych, przeciwdziałania nałogom, pierwszej pomocy, higieny jamy ustnej, itp.

18 Ewaluacja działań: Ewaluacja została przeprowadzona przez wybranych członków szkolnego zespołu promocji zdrowia, wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Jej wyniki zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz udostępnione uczniom oraz rodzicom. Wnioski: -uczniowie aktywnie uczestniczyli w działaniach z zakresu promocji zdrowia, w szczególności w ramach Miesiąca Zdrowia. -uczniowie, rodzice oraz pracownicy zdobyli wiedzę nt: zapobiegania astmie, zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. -większość rodziców (98%), uczniów(85%) i pracowników(100%) jest zadowolona z realizacji działań prozdrowotnych szkoły.


Pobierz ppt "Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu w roku 2008 Poznań, styczeń 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google