Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Minister Rolnictwa sieje kłamstwa, aż kurz się wzbija Janusz Wojciechowski Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Minister Rolnictwa sieje kłamstwa, aż kurz się wzbija Janusz Wojciechowski Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł do Parlamentu Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Minister Rolnictwa sieje kłamstwa, aż kurz się wzbija Janusz Wojciechowski Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł do Parlamentu Europejskiego Warszawa, 15 luty 2010r. Konferencja Prasowa

2 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 2 Minister Rolnictwa: Nie czuję wsparcia ze strony PiS Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki powiedział: (…) że PiS i wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim są w tej frakcji parlamentu, która jest zdecydowanie za likwidacją Wspólnej Polityki Rolnej i za likwidacją dopłat bezpośrednich (…) (…) że w walce o kształt przyszłej unijnej polityki rolnej i o wyrównywanie dopłat bezpośrednich nie czuje wsparcia ze strony Prawa i Sprawiedliwości (…) 11.02.2011 – Pierwszy Portal Rolny, IAR

3 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 3 Frakcja EKR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) w której są europosłowie PiS i z ramienia której ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa w Europarlamencie, nie tylko że nie jest za likwidacją Wspólnej Polityki Rolnej UE, ale twardo tej polityki broni.

4 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 4 Zasady Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim Deklaracja praska Świadomi konieczności przeprowadzenia reform w UE w oparciu o eurorealizm, otwartość, poczucie odpowiedzialności i zasady demokracji, jednocześnie szanując suwerenność narodową naszych krajów oraz koncentrując się na ożywieniu gospodarki, wzroście i konkurencyjności, my, członkowie Grupy europejskich Konserwatystów i Reformatorów podzielamy następujące zasady: 1. Wolna przedsiębiorczość, wolny i uczciwy handel i konkurencja, minimum regulacji, niższe podatki i mniejszy udział rządu jako czynniki najlepiej zapewniające wolność osobistą i dobrobyt w wymiarze jednostkowym i narodowym.

5 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 5 Zasady Grupy EKR w PE (2) 2. Wolność jednostek, większa odpowiedzialność osobista i większe poszanowanie zobowiązań wobec demokratycznych wartości. 3. Trwałe dostawy czystej energii z naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne. 4. Znaczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa. 5. Integralność i suwerenność państwa narodowego, sprzeciw wobec unijnego federalizmu i przywrócenie poszanowania zasad prawdziwej subsydiarności. 6. Nadrzędność transatlantyckich więzi bezpieczeństwa w dynamicznym i skutecznym NATO i poparcie dla młodych demokracji w Europie.

6 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 6 Zasady Grupy EKR w PE (3) 7. Skuteczna kontrola imigracji i położenie kresu nadużywaniu procedur azylowych. 8. Wydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wrażliwość na potrzeby wspólnot miejskich i wiejskich. 9. Położenie kresu marnotrawstwu i nadmiernej biurokracji oraz zobowiązanie się do większej przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE i w dysponowaniu funduszami unijnymi. 10. Poszanowanie i równe traktowanie wszystkich krajów UE, nowych i starych, dużych i małych. www.ecrg.pl

7 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 7 Wystąpienie posła Jamesa Nicholsona, w imieniu grupy ECR, z dnia 8 lipca 2010r. w debacie nt. Przyszłości WPR po 2013r. (…) Główna odpowiedzialność nas jako Parlamentu polega na dopilnowaniu, by każda przyszła reforma zapewniła rolnictwu jako branży możliwość konkurowania i przetrwania w przyszłości. WPR podlega ogromnym zmianom i musimy mieć pewność, że nadaje się do stosowania w XXI wieku. Musimy pamiętać, że WPR nie jest skierowana wyłącznie dla rolników – zapewnia nam ona pewne i bezpieczne dostawy żywności oraz szeroką gamę dóbr publicznych i korzyści środowiskowych. Uważam, że aby te cele osiągnąć, budżet musi być przynajmniej utrzymany na obecnym poziomie (…)

8 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 8 "New Age of Agriculture" Brytyjscy Konserwatyści, stanowiący wraz z PiS i czeską ODS trzon frakcji EKR, w lutym 2010r. przyjęli obszerny program rolny pt. New Age of Agriculture Można go znaleźć na stronie internetowej British Conservative Party - http://www.conservatives.com/ http://www.conservatives.com/

9 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 9 Brytyjscy Konserwatyści – założenia programu rolnego W ogólnych założeniach programu rolnego jest między innymi taka charakterystyka podejścia konserwatystów do polityki rolnej: A Conservative Government will act to create the conditions in which our farming industry can thrive by: promoting fair competition reducing the burden of regulation working to achieve a CAP which provides long term stability taking effective action on animal disease enabling increased production whilst protecting the environment

10 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 10 Brytyjscy Konserwatyści – założenia programu rolnego (2) Co tu jest złego? - Promocja uczciwej konkurencji, redukcja biurokracji i uwaga - Wspólna Polityka Rolna, która zapewni długotrwałą stabilizację Gdzie tu jest mowa o likwidacji Wspólnej Polityki Rolnej, Panie Sawicki? Wręcz przeciwnie, jest mowa o długotrwałej stabilizacji Brytyjczycy mają świetny program rolny, a poza tym popierają polskie dążenie do wyrównania dopłat bezpośrednich, bo sami też mają dopłaty stosunkowo niskie i czują się dyskryminowani

11 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 11 Działania w Parlamencie Europejskim 18 listopada 2009 18 listopada 2009 Pytanie do Komisji Europejskiej Posła Janusza Wojciechowskiego i Posłów PiS Pytanie do Komisji Europejskiej Posła Janusza Wojciechowskiego i Posłów PiS w sprawie wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej w sprawie wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej

12 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 12 Czy Komisja prowadzi w tej chwili prace nad określeniem na nowo maksymalnej wysokości dopłat bezpośrednich, w sposób niedyskryminujący nowe kraje członkowskie? Czy Komisja uważa, że dotychczasowy system dopłat, uwarunkowany historycznie według wskaźników produkcyjnych, jest uzasadniony w sytuacji wprowadzenia systemu dopłat obszarowych oderwanych od poziomu produkcji? Czy utrzymanie zróżnicowanego poziomu dopłat rolniczych jest do przyjęcia z punktu widzenia równości praw państw członkowskich i zasad konkurencji? Pytanie do KE ws. wyrównania dopłat

13 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 13 Odpowiedź Zgodnie z deklaracją złożoną w 2008 r. w ramach oceny funkcjonowania reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. Komisja zobowiązuje się gruntownie przeanalizować możliwości rozwoju systemu płatności bezpośrednich, w tym kwestię różnic w wysokości dopłat w poszczególnych krajach członkowskich. Zagadnienie to zostało również dogłębnie przedyskutowane na nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa i rybołówstwa w Brnie w czerwcu 2009 r. Jeżeli chodzi o okres po roku 2013, Komisja rozważy i oceni różne scenariusze reformy systemu płatności bezpośrednich. Kwestia ujednolicenia poziomu dopłat we wszystkich państwach członkowskich oraz dostosowań zmierzających do harmonizacji poziomu wsparcia w odniesieniu do poszczególnych rolników będzie stanowiła istotną część tej oceny.

14 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 14 Działania w Parlamencie Europejskim (2) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r. pkt. 45 i 46

15 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 15 Rezolucja PE z 8.07.2010 r. w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Parlament Europejski: wzywa do sprawiedliwego podziału płatności w ramach WPR i nalega, by był on sprawiedliwy zarówno wobec rolników z nowych, jak i ze starych państw członkowskich uważa, że redukcja dopłat bezpośrednich w ramach pierwszego filaru miałaby druzgocące skutki, nie tylko dla rolników, ale również, w takim samym stopniu, dla obszarów wiejskich, dla usług użyteczności publicznej związanych z rolnictwem, dla konsumentów i społeczeństwa, biorąc pod uwagę, że to ostatnie jest beneficjentem jako całość; dopłaty bezpośrednie mają zatem podstawowe znaczenie i muszą zostać utrzymane,; zwraca uwagę na możliwość niekorzystnego wpływu jakiegokolwiek ograniczenia finansowania WPR na wartość gospodarstw rolnych, co może mieć poważne skutki, zwłaszcza dla rolników, którzy zaciągnęli pożyczki bankowe, w szczególności biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy, jaki mocno dotknął rolnictwo europejskie

16 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 16 Działania w Parlamencie Europejskim (3) Sprawozdanie posła Richarda Ashwortha(EKR) przyjęty przez PE w dniu 22 marca 2010 w sprawie uproszczenia WPR pkt. 11, 12, 45

17 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 17 Rezolucja PE z 8.07.2010 r. w sprawie uproszczenia WPR Parlament Europejski: podkreśla zapotrzebowanie na prostszą, bardziej przejrzystą i sprawiedliwszą WPR zwraca uwagę na to, że uproszczenie WPR nie musi prowadzić do zmniejszenia wsparcia dla rolników i likwidacji tradycyjnych instrumentów zarządzania rynkiem uważa, że istniejącym dużym różnicom między państwami członkowskimi w zakresie wsparcia bezpośredniego należy zapobiegać, aby zapewnić równe traktowanie rolników w całej Unii Europejskiej oraz uniknąć zakłócenia rynku i konkurencji

18 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 18 Działania w Parlamencie Europejskim (4) W ramach przeglądu średniookresowego Wspólnej Polityki Rolnej w 2008 roku Parlament Europejski w raporcie Capoulasa- Santosa, zajął stanowisko sprzeciwiające się dyskryminacji nowych państw członkowskich w zakresie wielkości dopłat rolniczych i zakwestionował proponowane przez Komisję kwoty maksymalnych płatności na poszczególne kraje członkowskie po 2013 roku

19 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 19 Program rolny Na stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości można znaleźć obszerny program rolny pt. "Nowoczesna polska wieś" Obszerny, konkretny rzeczowy dokument, w którym 95 stronach punkt po punkcie wyłożone jest, co Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić dla dobra polskiej wsi Niech mi ktoś pomoże znaleźć program rolny PO, PSL i SLD

20 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 20 Wsparcie rolnictwa w wybranych krajach UE w ramach WPR w mln euro Państwo200520062007200820092010201120122013 2016 i następne Bułgaria00200 384246 766287 399336 041416 372499 327580 087819 746 Niemcy514800356471755695607574424057702545771977 5852908 Grecja83828921436032171217236529823807132211683 22325332 216 533 Hiszpania326609246353654649913483095448580195091044510865052821935 139 444 Francja719900082360458282938838227284045028420822 8521236 Włochy25390003791893381352041513304143175420717742271774370024 Holandia386586428329833858846389853090 897751 Polska7246009808351263706157929218771072192294247729427882473 044 518 Rumunia0044193053244462339972986390747310866081 264 4721 780 414 Anglia269752839447453960986397717539858953975916397597339880423 987 922

21 Konferencja Prasowa 15.02.2011r. Janusz Wojciechowski, Poseł do PE Klub Parlamentrany PiS 21 Średnia wysokość dopłat w UE w roku 2016 wg propozycji KE

22 Dziękuję za uwagę Janusz Wojciechowski Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł do Parlamentu Europejskiego


Pobierz ppt "Minister Rolnictwa sieje kłamstwa, aż kurz się wzbija Janusz Wojciechowski Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł do Parlamentu Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google