Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DASHWOOD Polska Broker. DASHWOOD Polska Broker jest spółką polską ściśle współpracującą z renomowaną angielską firmą brokerską Dashwood, Brewer & Phipps.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DASHWOOD Polska Broker. DASHWOOD Polska Broker jest spółką polską ściśle współpracującą z renomowaną angielską firmą brokerską Dashwood, Brewer & Phipps."— Zapis prezentacji:

1 DASHWOOD Polska Broker

2 DASHWOOD Polska Broker jest spółką polską ściśle współpracującą z renomowaną angielską firmą brokerską Dashwood, Brewer & Phipps Ltd. z siedzibą w Londynie, działającą na rynku europejskim od 1961 roku - licencjonowanym brokerem Lloyda.

3 DASHWOOD Polska Broker jest brokerem ubezpieczeniowym i specjalizuje się w: - doradztwie ubezpieczeniowym, opracowywaniu programów ubezpieczeniowych oraz pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia, - zarządzaniu ryzykiem (risk management), - przygotowywaniu indywidualnych i grupowych programów ubezpieczeń na życie.

4 Korzyści płynące ze współpracy z DASHWOOD Współpracujący z nami klienci zyskują: - adekwatną i pewną ochronę ubezpieczeniową, - możliwość indywidualizacji ubezpieczeń, - optymalizację kosztów w stosunku do zakresu ochrony ubezpieczeniowej, - stałą informację o sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń, nowościach i kierunkach rozwoju rynku ubezpieczeń, - pomoc w procesie odszkodowawczym, - współpracę przy prowadzeniu zarządzania ryzykiem w firmie, - bezpłatnego doradcę w sprawach ubezpieczeń i ryzyka,

5 Polityka jakości Zarząd DASHWOOD posiada wysokie kwalifikacje, czego potwierdzeniem jest zdany z najwyższymi lokatami egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych oraz uzyskanie dyplomów z wyróżnieniem na studiach prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie we współpracy z City University Business School of London. Wiedza teoretyczna poparta jest doświadczeniem. Człon firmy stanowią brokerzy, którzy rozpoczęli działalność w 1991 roku, wkrótce po tym, jak tylko zrodziła się taka możliwość. W tym czasie opracowali kompleksowe programy ubezpieczeń dla wielu znaczących firm. Współpracowali również z Gazetą Prawną pisząc artykuły, gdzie teoria przeplatała się z praktyką. Pracownikom firmy stawiane są wysokie wymagania dotyczące stałego podnoszenia kwalifikacji. Wszyscy merytoryczni pracownicy Spółki mają zdany egzamin brokerski i stale podnoszą swoje kwalifikacje, między innymi poprzez uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Brokerów oraz zakłady ubezpieczeń. DASHWOOD jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Spółka posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.

6 Zakres i charakter świadczonych usług DASHWOOD oferuje profesjonalne usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego, zarządzania ryzykiem w firmie oraz pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia. Reprezentuje ubezpieczającego w kontaktach z zakładami ubezpieczeń, zarówno na etapie pozyskania ubezpieczenia jak i likwidacji szkody. Specjalizacją firmy jest obsługa podmiotów gospodarczych. Działając w imieniu i w interesie ubezpieczającego (klienta), w ramach obsługi portfela ubezpieczeń dokonywanych jest szereg czynności, każdorazowo dostosowanych do indywidualnych potrzeb, m. in.:

7 - analiza aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej podmiotu - analiza rzeczywistego zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową (dostarczenie argumentów do podjęcia decyzji typu: "ubezpieczać" i w jakim zakresie, albo "nie ubezpieczać" pozostawiając część zagrożeń na tzw. ryzyku własnym) - ustalenie programu ubezpieczeniowego z uwzględnieniem następujących grup ryzyk: klasycznych: ogień, kradzież, cargo, ryzyka komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (w tym coraz bardziej doceniane ubezpieczenie OC Członków Zarządu) finansowych: ubezpieczenie od utraty zysku – Business Interruption, kredyt kupiecki, gwarancje finansowe: należności celno-podatkowe, wadialne, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek itp. ryzyk osobowych (w tym życiowych grupowych i indywidualnych)

8 - ocena możliwości w zakresie "kontroli własnej" ryzyka poprzez działania prewencyjne wraz z niezbędnym doradztwem w tym zakresie, - przeprowadzenie negocjacji z wybranymi wspólnie ze zleceniodawcą zakładami ubezpieczeń, - organizowanie przetargów na ubezpieczenia, - wdrożenie wynegocjowanego programu, - obsługa polisowa (pilnowanie terminów ekspiracji ubezpieczeń i płatności składek), - prowadzenie bieżącego doradztwa oraz szkoleń, - pomoc w formułowaniu roszczeń odszkodowawczych oraz kontrola nad ich prawidłową realizacją

9 Wszystkie wyżej wymienione czynności świadczone są nieodpłatnie. Wynagrodzenie prowizyjne brokerzy zwyczajowo otrzymują od firm ubezpieczeniowych.


Pobierz ppt "DASHWOOD Polska Broker. DASHWOOD Polska Broker jest spółką polską ściśle współpracującą z renomowaną angielską firmą brokerską Dashwood, Brewer & Phipps."

Podobne prezentacje


Reklamy Google