Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ..."— Zapis prezentacji:

1 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH Polityka ubezpieczeniowa a ochrona interesu konsumenta T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

2 Polityka ubezpieczeniowa
Ryzyko Działanie w warunkach ryzyka, które dotyczy: życia gospodarczego (przedsiębiorstw) życia prywatnego (gospodarstw domowych) życia społecznego (stosunków społecznych) czyje ryzyko? przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego kto zarządza? także państwo jak zarządza? metoda ubezpieczenia Polityka ubezpieczeniowa T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

3 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Polityka ubezpieczeniowa jako działalność praktyczna – oddziaływania instytucjonalne i nieinstytucjonalne wpływające na organizację i funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego mające na celu kształtowanie warunków oferowania ochrony ubezpieczeniowej i korzystania z usług ubezpieczeniowych. T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

4 PAŃSTWO PODAŻ POPYT RYNEK UBEZPIECZENIOWY
ODDZIAŁYWANIA NIEINSTYTUCJONALNE T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

5 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Polityka ubezpieczeniowa = udział państwa w instytucjonalnym kształtowaniu podaży na rynku ubezpieczeniowym T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

6 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Polityka ubezpieczeniowa = udział państwa w stymulowaniu zarządzania ryzykiem metodą ubezpieczeniową T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

7 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

8 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Spojrzenie na ochronę konsumenta: kryterium podmiotowe - inne znaczenie ochrony przedsiębiorstwa - inne znaczenie ochrony gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe jako konsument = zdecydowanie słabszy podmiot na rynku ubezpieczeń. T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

9 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Spojrzenie na ochronę konsumenta: kryterium przedmiotowe Inne znaczenie ubezpieczeń osobowych = doubezpieczenie do systemu zabezpieczenia społecznego; inne znaczenie ubezpieczeń majątkowych = kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej gospodarstw domowych. T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

10 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Spojrzenie na ochronę konsumenta: kryterium przystąpienia Niewielkie znaczenie ubezpieczeń obowiązkowych w stosunku do ubezpieczeń dobrowolnych (oc posiadacza psa?) w ochronie gospodarstw domowych. T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

11 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Spojrzenie na ochronę konsumenta: kryterium zysku Znaczenie wspólnot ryzyka w formie Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych. Mała szansa zwiększenia roli TUW-ów w ochronie gospodarstw domowych. T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

12 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Spojrzenie na ochronę konsumenta: kryterium inicjatywy Znaczenie dla konsumenta rynku ubezpieczeń prywatnych. Znaczenie rozwiązań ubezpieczeniowych publiczno-prywatnych. T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

13 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Znaczenie dla konsumenta rynku ubezpieczeń prywatnych = problem zaufania do firm ubezpieczeniowych. Dane: „Życie”: 2003 – 39%; 2005 – 43%; 2007 – 49% „Majątek”: 2003 – 27%; 2005 – 28%; 2007 – 34% Znaczenie rozwiązań ubezpieczeniowych publiczno-prywatnych = pobudzanie przezorności ubezpieczeniowej. T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

14 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Zobowiązanie państwa do ochrony konsumenta wynikające ze stosowania przymusu ubezpieczenia. Ochrona konsumenta jako przesłanka pobudzania przezorności ubezpieczeniowej. T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

15 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Krytyczne komentarze dotyczące: kształtowania świadomości ubezpieczeniowej kształtowania przezorności ubezpieczeniowej kształtowania strony popytowej rynku ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym Pokutuje stwierdzenie: Ubezpieczeń się nie kupuje, ubezpieczenia się sprzedaje. Brak zaangażowania zakładów ubezpieczeń w te procesy. Walka o udział w rynku, a nie o rozwój rynku. Negatywny stosunek do polubownego rozstrzygania sporów z klientami. T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

16 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Czy możliwa jest zmiana polityki ubezpieczeniowej? T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...

17 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...
Warunki systemowe (powszechne zachęty do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej): jakie preferencje dla ubezpieczających? System podatkowy dla rozwoju rynku ubezpieczeniowego dotyczący rozwiązań publiczno-prywatnych (doubezpieczenie społeczne) T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ...


Pobierz ppt "T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów ..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google