Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOTNISKO SOCHACZEW SPECJALNA STREFA ROZWOJU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOTNISKO SOCHACZEW SPECJALNA STREFA ROZWOJU"— Zapis prezentacji:

1 LOTNISKO SOCHACZEW SPECJALNA STREFA ROZWOJU
dr inż. Rajmund K. Szulc LOTNISKO SOCHACZEW SPECJALNA STREFA ROZWOJU

2 Ogromną i spektakularną inwestycją była bodowa portu lotniczego Chek Lap Kok w Hongkongu na wyspie o powierzchni 1,25 ha. Plan budowy zatwierdzono oficjalnie 11 października 1989 r. Dwa lata później podpisano porozumienie z rządem Wielkiej Brytanii i Chińskiej Republiki Ludowej o wsparciu dla projektu. W tym samym roku w listopadzie — kontrakt opiewający na ponad 1,15 mld USD na przygotowanie wyspy jako platformy pod budowę portu. W maju 1994 r. rozpoczęto prace przy budowie fundamentów pod terminal pasażerski, których koszt wynosił 60 mln USD. Najdroższy zawarty kontrakt opiewał na kwotę 1,28 mld USD i dotyczył budowy terminalu pasażerskiego — ponad dziewięciokrotnie większego od dotychczasowego w starym porcie Kai Tak.

3 Budowę nowego lotniska rozpoczęto w 1995 r
Budowę nowego lotniska rozpoczęto w 1995 r. W tym samym roku zawarto kolejny kontrakt na wykończenie i wyposażenie tego terminalu, opiewający na ok. 260 mln USD. W kwietniu 1995 r. rozpoczęto budowę południowego pasa startowego wraz z płytą lotniska i drogami do kołowania. Budowa kosztowała ponad 333 mln USD. Natomiast już rok później uzyskano zgodę na budowę drugiego, północnego pasa startowego. Lotnisko przyjęło pierwszy — na razie rządowy — samolot 20 lutego 1997 r.

4 Otwarcie portu lotniczego poprzedzało pięć prób operacyjnych
Otwarcie portu lotniczego poprzedzało pięć prób operacyjnych. Pierwsze trzy koncentrowały się na sprawdzeniu funkcjonowania terminalu pasażerskiego. Czwarta próba to już lądowanie Boeinga 747 i pełna obsługa pasażerów. Ostatnia, największa próba odbyła się 14 czerwca 1998r. Podczas próby nastąpiły cztery lądowania, uruchomiono także po raz pierwszy dwie linie kolejowe łączące port lotniczy z dworcem głównym w Hongkongu: Airport Express, z pociągami kursującymi co 1O min. Pod koniec czerwca uruchomiono również nową linię autobusową. Zgodnie z planem 2 lipca 1998r. uroczyście otwarto nowy port lotniczy. Port lotniczy Chek Lap Kok rozpoczął pracę 6 lipca 1998r.

5 W styczniu 1999r. otwarto hotel z 385 pokojami (docelowo 1100)
W styczniu 1999r. otwarto hotel z 385 pokojami (docelowo 1100). Drugi pas startowy uruchomiono 26 maja 1999 r. Na terenie portu znajdują się obecnie 144 sklepy o łącznej powierzchni handlowej m2, wielopoziomowy parking z miejscami na 3000 samochodów i postój taksówek o pojemności 550 pojazdów. Na terenie portu znalazło zatrudnienie osób. Niespełna pół roku po otwarciu obsłużono w ciągu 1 dnia ponad pasażerów, a w lutym 1999r. padł kolejny rekord: pasażerów dnia. Dzisiaj port lotniczy obsługuje dziennie średnio lotów. Port lotniczy Chek Lap Kok zaliczono do grona 10 największych osiągnięć budowlanych XX w.

6 Tablica 1. Przeciętny dochód na tonomilę (w centach).
Rok Gałąź transportu kolejowy drogowy wodny naftociągami lotniczy 1975 1980 1984 1988 1993 2,04 2,85 3,09 2,72 2,52 11,60 18,00 22,16 23,17 24,30 0,518 0,770 0,818 0,754 0,735 0,368 0,999 1,272 1,364 1,526 28,22 46,31 50,20 43,63 45,41 Źródło: John J. Coyle, Zarządzanie Logistyczne, PWE, s. 144.

7 Coraz lepiej na rynku pracy
Coraz lepiej na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w firmach było w I półroczu 2006r. o 2,7 proc. wyższe niż przed rokiem i wzrosło we wszystkich województwach, w których jednocześnie zmalało bezrobocie. Tablica 2. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2006r. W stosunku do I półrocza 2005r., w proc. Źródło: GUS, stan na koniec czerwca 2006r.

8 Przybywa pracujących w usługach. Gdy w 2000r. stanowili oni 43 proc
Przybywa pracujących w usługach. Gdy w 2000r. stanowili oni 43 proc. zatrudnionych w gospodarce, to w 2005r. było to już 53 proc. Spośród 3,6 mln podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 2005r. ok. 2,8 mln (77 proc.) to przedsiębiorstwa usługowe. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 1,2 proc. W 2004r. z usług pochodziło ok. 57 proc. przychodów całej gospodarki. Tablica 3. Pracujący w usługach ( w wybranych krajach, w proc. ogółu zatrudnionych w gospodarce, dane porównawcze z 2005 r.) Źródło: GUS.

9 Rysunek 1. Podstawowe usługi zabezpieczenia przewozów lotniczych
cateringu lotniczego Usługi Straż Pożarna Usługi ochrony i bezpieczeństwa Usługi handlowe Usługi CARGO Usługi utrzymania lotniska Usługi handlingowe Usługi tankowania samolotów Źródło: Opracowanie własne.

10 Rysunek 2. Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok Akademicki 2006/2007

11 Rysunek 3. Aktualna lokalizacja lotnisk Polskich Linii Lotniczych LOT
Źródło:Opracowanie własne (

12 Rysunek 4. Postulowana lokalizacja centralnego lotniska w Sochaczewie

13 Rysunek 5. Dodatkowe kierunki usług zabezpieczenia przewozów lotniczych pasażerskich i cargo
Usługi pocztowe Usługi telekomunikacyjne Usługi bankowe Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok Akademicki 2006/2007

14 Rysunek 6. Kierunki działań logistycznych
Zaopatrzenie Wejście Wyjście Wejście Wyjście Punkty usługowe Terminal Etiuda Terminal 1 Cargo Wieża Kontroli Lotów Źródło:

15 Tablica 4. Podstawowe parametry dróg startowych.
Lp. Parametry Droga startowa nr 1 nr 3. 1. Długość drogi startowej 2800 m 3690 m 2. Szerokość drogi startowej 50 m 60 m 3. Długość pasa startowego 2920 m 3810 m 4. Szerokość pasa startowego 200 m (na długości 500 m) 300 m (na długości 2420 m) 300 m Źródło: Logistyka nr 2/26, s. 29.

16 Tablica 5. Dane techniczne terminali pasażerskich.
Lp. Terminal pasażerski Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 1. Przepustowość (pas./rok) 3,5 mln 6,5 mln 10 mln 2. Kubatura (m3) 3. Powierzchnia użyt. (m2) 50 960 94 082 4. Liczba check-in 46 60 106 5. Liczba gate`ów 12 21 6. Liczba stanowisk przy pomostach pasażerskich 8 23/27 Źródło: opracowano na podstawie danych PLL LOT, Logistyka Nr 2/26, s. 29.

17 Tablica 6. Istniejące parametry dróg startowych lotniska w Sochaczewie
Lp. Parametry Droga startowa nr 1 Droga startowa nr 2 1. Długość drogi startowej 2. Szerokość drogi startowej 3. Długość pasa startowego 4. Szerokość pasa startowego Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok akademicki 2006/2007.

18 Tablica 7. Dane techniczne istniejących terminali lotniska w Sochaczewie
Lp. Terminal pasażerski Terminal cargo 1. Przepustowość (pas./rok) 2. Kubatura (m3) 3. Powierzchnia użyt. (m2) 4. Liczba check-in 5. Liczba gate`ów 6. Liczba stanowisk przy pomostach pasażerskich Źródło: Opracowanie studentów WSZiM w Sochaczewie. Rok akademicki 2006/2007.

19 Rysunek 7. Przenikanie obszarów rozważań dyplomowych.
Źródło: opracowanie własne na potrzeby studentów WSZiM w Sochaczewie.

20 „Wysyp” lotnisk na Mazowszu

21 Nowe lotniska na Mazowszu W jakim czasie mogą powstać porty
Sochaczew 24 miesiące Mińsk Mazowiecki 24 miesiące Modlin od12 do16 miesięcy Źródło: PPPL

22 Mapa nowych lotnisk Źródło: PPPL

23 Ile osób korzysta z warszawskiego Okęcia (w mln. pasażerów)
8 7 6,1 *prognozy Źródło: PPPL, Rzeczpospolita z dnia 11 października 2006r., s. B5.

24 Sochaczew, Modlin i Mińsk Mazowiecki walczą o lotniska
Sochaczew, Modlin i Mińsk Mazowiecki walczą o lotniska. Spółki, które mają je budować, twierdzą, że za mniej więcej dwa lata będziemy mogli z nich latać samolotami tanich linii. Przewoźnicy pozostają jednak sceptyczni.

25 Za mniej więcej dwa lata w okolicy Warszawy powstałyby trzy nowe lotniska, które będą zabiegać o ściągnięcie do siebie tanich przewoźników.

26 Przedstawiciele wszystkich trzech spółek zapewniają, że dojazd z ich lotniska do centrum Warszawy nie potrwa dłużej niż 40 minut do godziny. W tym celu planują m.in. uruchomienie szybkich połączeń kolejowych. Czy jednak taki wysyp lotnisk na Mazowszu jest nam potrzebny?

27 Jeżeli zostaną przebudowane drogi startowe na Okęciu, tak by się nie krzyżowały, Mazowsze będzie potrzebować tylko jednego nowego lotniska, na trzy nie będzie miejsca.

28 Jedną z niewielu takich linii, które entuzjastycznie podchodzą do planów samorządów, jest Ryanair. – Najbardziej ucieszyłoby nas powstanie lotnisk we wszystkich trzech miejscowościach pod Warszawą – mówi Tomasz Kułakowski, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing Ryanairu w Europie Środkowej. – Wymusiłoby to konkurencje pomiędzy portami, dzięki czemu koszty operacji dla linii lotniczych byłyby niższe. To natychmiast przełożyłoby się na obniżenie cen biletów.

29 Irlandzki przewoźnik deklaruje, że jest zainteresowany natychmiastowym rozpoczęciem operacji na każdym podwarszawskim lotnisku, które zaproponuje niskie koszty, zapewni 25-minutową obsługę samolotów oraz będzie w stanie przyjąć maszyny typu B Warszawskie Okęcie spełnia tylko ostatni z tych warunków.

30 WizzAir, jak wielu innych przewoźników, zniechęcony obietnicami, które jak dotąd nie miały pokrycia, rozważy uruchomienie lotów z podwarszawskich lotnisk dopiero wtedy, kiedy one powstaną.

31 Pozostałe niskokosztowe linie lotnicze, o które chcą bić się samorządy, podchodzą do pomysłu wyprowadzki z Okęcia raczej sceptycznie. – Nie ruszymy się z Warszawy – mówi Arkadiusz Frączak w imieniu easyJet. Polityka firmy zakłada korzystanie tylko z centralnych lotnisk. Podobnie jak Norwegian. – Gdybyśmy jednak rozważali wyprowadzkę z Okęcia, bralibyśmy pod uwagę cenę i dostępność lotniska dla naszych klientów – powiedział Marek Sławatyniec, rzecznik norweskiego taniego przewoźnika.

32 Trzej rywale O uruchomienie portu lotniczego w Sochaczewie stara się gmina wraz z miastem Sochaczew. Być może niedługo dołączy do nich urząd marszałkowski. - Lada dzień powinno zostać zawarte porozumienie ministra transportu i ministra obrony narodowej o współużytkowaniu terenu lotniska, nasza spółka zaś ma zostać wskazana jako jego zarządca - powiedział Krzysztof Brymora, zastępca burmistrza Sochaczewa i prezes stowarzyszenia Port Lotniczy Sochaczew. Spółka już zleciła przygotowanie wstępnego opracowania działalności przyszłego lotniska, które ma m.in. dać odpowiedź na pytanie, jaki będzie najkorzystniejszy sposób sfinansowania inwestycji . Niewykluczone, że do współpracy zostanie zaproszony inwestor prywatny. Od momentu, gdy ministrowie dojdą do porozumienia, władze lotniska będą potrzebować minimum dwóch lat, by port mógł przyjąć pierwszych pasażerów.

33 Władze spółki Cywilny Port Lotniczy Mińsk Mazowiecki prowadzą rozmowy z ministrem obrony narodowej na temat współużytkowania przez lotnictwo cywilne i wojskowe portu w Janowie. - Negocjacje idą w dobrym kierunku. - Żeby mogły tam lądować samoloty cywilne, musimy wybudować jedynie terminal i przeprowadzić kosmetyczne prace na drodze kołowania. Inwestycje nie przekroczą 50 mln zł. Spółka ma już wstępną zgodę wojska, w tej chwili na jej podstawie przygotowuje wniosek do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zgodę na założenie w Janowie lotniska cywilnego. - Jesteśmy dużo bliżej niż Modlin i Sochaczew - zapewnia burmistrz Grzesiak.

34 Otwarcie portu lotniczego w podwarszawskim Modlinie zapowiadane jest już od lat. Inwestycję blokują przeciągające się rozmowy udziałowców. - Od momentu, gdy nasi udziałowcy, czyli Agencja Mienia Wojskowego i PPL, dojdą do porozumienia, będziemy potrzebowali od 12 do 16 miesięcy na rozpoczęcie działalności. To jednak optymistyczne założenie - przyznaje Piotr Okieńczyc, prezes spółki Port Lotniczy Modlin. Spółka ubiega się o to, by AMW wydzierżawiła jej grunt, ta jednak chce wnieść go aportem, obejmując jedną trzecią udziałów w firmie. Rozmowy trwają.

35 DAJCIE NAM SKRZYDŁA

36 Centralne lotnisko może powstać w Mszczonowie
Czekanie na samoloty

37 Gmina Mszczonów to doskonałe miejsce na budowę centralnego lotniska, które w przyszłości ma zastąpić Okęcie

38 Wskazanie Mszczonowa przez hiszpańską firmę konsultingową Ineco-Sener jako najlepszej lokalizacji dla nowego centralnego lotniska dla Polski – to szansa dla Mszczonowa. Dzięki temu Mszczonów nie tylko stał się znany w całym kraju, ale zaczęto również o nim pisać w pasie europejskiej. Jeśli wskazanie Hiszpanów zostanie potwierdzone decyzją polskiego rządu, to tereny położone w pobliżu miasta staną się największym placem budowy w kraju.

39 Pojęcie przewagi komparatywnej i metoda jej zmierzenia
Pojęcie przewagi komparatywnej i metoda jej zmierzenia. Przewaga komparatywna polega na tym, że kraj jest zdolny do wytworzenia danego produktu względnie taniej w stosunku do innych produktów w porównaniu z innym krajem. Zgodnie z istotą zasady przewagi komparatywnej określony kraj eksportuje głównie te dobra i usługi, w których posiada przewagę komparatywna i skłaniał się do importu tych, gdzie takiej przewagi nie posiada. Prawdziwość tej zasady dla handlu dobrami w warunkach doskonałej konkurencji znajduje uzasadnienie w klasycznych teoriach handlu międzynarodowego.

40 Koncepcję przewagi komparatywnej można również przywołać w kontekście handlu usługami. Za pomocą tej zasady można bowiem wyjaśnić model międzynarodowego obrotu usługowego, który realizowany jest w warunkach doskonałej konkurencji i którego źródłem są różnice w zasobności czynników produkcji1. 1Brak przekonujących dowodów na to, że handel usługami realizowany w warunkach doskonałej konkurencji zachowywać się będzie zgodnie z tym prawem, jeżeli różnice między krajami dotyczą technologii. Por. [Deardorff, 1985].

41 Aby zidentyfikować przewagę komparatywną danego kraju, zazwyczaj dokonuje się analizy modelu jego specjalizacji eksportowej przy założeniu, że model handlu odzwierciedla zarówno względne koszty, jak i różnice w czynnikach pozacenowych, takich, jak np. jakość. W literaturze przedmiotu najczęściej w tym celu wykorzystywany jest indeks „Ujawnionej Przewagi Komparatywnej” (ang. Revealed Comparatiue Advantage — RCA), którego autorem jest Bela Balassa [1965, s ]. Miernik ten można wyrazić w następujący sposób:   gdzie RCAAj to wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej kraju A w sektorze j. XAj przedstawia wielkość eksportu sektora j kraju A, a XA to całkowity eksport usług kraju A. i XREF oznaczają analogiczne wartości dla grupy krajów będącej punktem odniesienia.

42 Wartość RCA większa niż 100 oznacza, że kraj posiada ujawnioną przewagę komparatywną w produkcji tego konkretnego typu usługi, tj. specjalizuje się w eksporcie tej usługi. Jeżeli zaś RCA jest mniejsze niż 100, to kraj A nie posiada takiej przewagi i jest względnie niewyspecjalizowany w eksporcie tego produktu. Wartość równa 100 oznacza, że kraj nie specjalizuje się w handlu konkretną usługą1. 1D. Mongiało, Handel usługami polski z Unią Europejską w okresie przedakcesyjnym, Ekonomia, Nr 15/2006, s

43 Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu usługami z Unią Europejską.
Biorąc pod uwagę dostępność danych statystycznych tablica 8 przedstawia wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej Polski w handlu usługami wobec Unii Europejskiej w okresie , przy czym jako punkt odniesienia obrana jest Unia Europejska licząca 15 krajów członkowskich.

44 Tablica 8. Indeks „Ujawnionej Przewagi Komparatywnej” Polski w handlu usługami z krajami UE-15 w okresie Sektor/Rok 1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 1. Transport 128 102 129 157 1.2. Transport lotniczy 86 54 64 84 Transport lotniczy osób 74 67 85 117 1.2.2.Transport lotniczy ładunku 28 18 33 43 Inne usługi pomocnicze w transporcie lotniczym 147 23 19 Źródło: D. Mongiało, Handel usługami Polski z Unią Europejską w okesie przedakcesyjnym, Ekonomia, Nr 15/2006, s

45 Polska utraciła swoją przewagę komparatywną, którą posiadała w badanym okresie w następujących typach usług: usługi pomocnicze w transporcie lotniczym. W 2002r. Polska osiągnęła przewagę komparatywną nad Unią Europejską w dziedzinie przewozu lotniczego pasażerów, przy braku takiej przewagi w poprzednich latach. Przedstawiony w tabeli 5 wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej Polski na tle Unii Europejskiej informuje o tym, gdzie Polska posiadała przewagę komparatywną nad Unią Europejską jako całością.

46 DAJCIE NAM SKRZYDŁA DO ... SOCHACZEWA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "LOTNISKO SOCHACZEW SPECJALNA STREFA ROZWOJU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google