Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta doskonalenia na rok szkolny 2013/14 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta doskonalenia na rok szkolny 2013/14 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 Oferta doskonalenia na rok szkolny 2013/ Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

2 polityki oświatowej państwa
Oferta doskonalenia CDN w odniesieniu do kierunków polityki oświatowej państwa Lp. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Symbole szkoleń 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego R/14, K/55, K/56, K/57, K/58, K/59, K/60, K/61, K/62, K/63, K/64, K/65, K/66, K/67, K/68, K/69, K/70 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych R/27, R/28, K/73, K/95, K/96, K/97, K/98 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów P/4, P/5, R/13, R/35, F/1, F/2, F/3, K/24, K/39, K/40 K/41, K/42, K/43, K/44, K/45, K/53, K/54 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych R/18, K/31, K/32

3 Oferta doskonalenia CDN POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
K/26 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce K/28 Mnemotechniki – strategie zapamiętywania i efektywnego uczenia się K/29 Systemowe wspieranie ucznia zdolnego w szkole K/30 Jak pracować z dzieckiem z opinią dostosowania wymagań ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne K/31 Jak pracować z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym K/32 Praca korekcyjno-kompensacyjna z dzieckiem/uczniem z deficytami funkcji percepcyjno-motorycznych K/33 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej K/34 Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych metodą Paula Dennisona K/35 Gimnastyka mózgu – kinezjologia edukacyjna według Paula Dennisona (stopień II)

4 Oferta doskonalenia CDN POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
K/36 Muzykoterapia w przedszkolu i szkole K/37 Terapia tańcem K/38 Utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnej K/39 Konflikty w szkole, negocjacje, mediacje K/40 Mobbing w szkole K/41 Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole K/42 Profilaktyka zachowań agresywnych – gry i zabawy K/43 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle procedury „Niebieskie Karty” K/44 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży K/45 Program Przyjaciele Zippiego K/46 Program W kręgu uśmiechu

5 Oferta doskonalenia CDN PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE Symbol P/1 - WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK
Nasze propozycje na etapie pilotażu obejmują takie działania, jak: pomoc w diagnozowaniu potrzeb placówki, ustalenie sposobu działań prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, zaplanowanie form wspomagania i ich realizacje, wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

6 Oferta doskonalenia CDN Kształcenie zawodowe
K/115 Nauczyciel doradcą zawodowym ucznia – 8 godz. K/116 Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych ucznia podstawą do skutecznej autoprezentacji na rynku pracy – 8 godz. K/117 Absolwent na rynku pracy (warsztat z elementami autoprezentacji) – 5 godz. K/118 Samozatrudnienie jako jeden ze sposobów na aktywizację zawodową absolwenta - 5 godz. K/119 Wykorzystanie programów InsERT GT w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla technika ekonomisty, technika handlowca i technika rachunkowości – 20 godz. K/120 Procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w świetle nowej podstawy kształcenia w zawodach – 4 godz.

7 Oferta doskonalenia CDN
Symbol P/13 NIE DAJ SIE NABRAĆ. SPRAWDŹ, ZANIM PODPISZESZ Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek” oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nauczyciele mogą odegrać ważną rolę edukacyjną poprzez prowadzenie lekcji poświęconych tematyce kampanii. W związku z tym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w odpowiedzi na akcje „Nie daj sie nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz” przygotowało cykl spotkań z przedstawicielami banków, którzy przybliżą zainteresowanym treści kampanii.

8 Oferta doskonalenia CDN NIE DAJ SIE NABRAĆ
Oferta doskonalenia CDN NIE DAJ SIE NABRAĆ. SPRAWDŹ, ZANIM PODPISZESZ – ciąg dalszy Proponujemy: K/54 - warsztaty (4 godziny) dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, podstaw przedsiębiorczości oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli, które poprowadzi Pani Justyna Arent – doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 2. F/5 - konferencje dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego i PKO Bank Polski w Koninie 3. spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ze specjalistami na terenie szkół (na zaproszenie zainteresowanych nauczycieli).

9 internet: www. cdnkonin. pl e-mail: cdn@cdnkonin. pl tel
internet: tel fax


Pobierz ppt "Oferta doskonalenia na rok szkolny 2013/14 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google