Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
PREZENTACJA MATURALNA

2 BIBLIOGRAFIA Uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron www i in.).

3 Prezentuje warsztat naukowy wykonanej pracy.
Pozwala ocenić znajomość tematyki i oryginalność pracy. Jest źródłem informacji o innych opracowaniach na dany temat. Bibliografię umieszczamy na końcu pracy.

4 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
Literatura przedmiotu, wykaz źródeł – zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub tylko związanych z tematem).

5 Literatura podmiotu Wykaz bibliograficzny utworów literackich lub innych dokumentów omawianych w pracy. Umożliwia wyodrębnienie z zestawienia bibliograficznego dzieł autora opisywanego w pracy.

6 Literatura przedmiotu
Spis bibliograficzny wszystkich pozycji wykorzystanych w pracy odnoszących się do omawianego zagadnienia. Innymi słowy – to wszystkie książki, artykuły, strony www itd. poruszające temat, który opracowujemy. Literatura przedmiotu oznacza nie tylko pozycje, które autor wykorzystał bezpośrednio w opracowaniu, ale też te materiały, z którymi autor opracowania zapoznał się, a których – z dowolnych powodów – w opracowaniu nie wykorzystał.

7 Zespół danych o cechach dokumentu,
OPIS BIBLIOGRAFICZNY Zespół danych o cechach dokumentu, niezbędnych do jego identyfikacji.

8 OPRACOWANIE ZASAD: normy ISO
Norma międzynarodowa ISO 690:2010 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources Polska norma PN-ISO 690 PN-ISO 690:2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura PN-ISO 690:2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne -Dokumenty elektroniczne i ich części PN-ISO 690:???? Informacja i dokumentacja - wytyczne dotyczące przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji

9 Uwaga Źródła danych – informacje, przejmuje się bezpośrednio z cytowanego dokumentu. Dane przejęte z innego źródła (np. z katalogu bibliotecznego) umieszcza się w nawiasach kwadratowych.

10 Znaki umowne We wszystkich opisach obowiązuje jednolity system interpunkcji. Tytułu książki nie ujmujemy w cudzysłów. Podano przykładową (najczęściej stosowaną) interpunkcję. Jeszcze raz przypominamy, że norma nie precyzuje znaków umownych, nakazuje tylko konsekwencję w ich stosowaniu.

11 W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami. Jeżeli autor nie jest znany lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu. Jeśli jest to wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy.

12 WYKAZ I PORZĄDEK ELEMENTÓW wszystkie typy dokumentów (zmiany)
Autor Tytuł [Nośnik] (ob. wszystkie poza druk) Wydanie (bez 1-wszego) Miejsce wydania i wydawca (f  ob.) Data wydania [Data aktualizacji] (ob.  ob. tylko online) [Data przejrzenia] (ob. online; f -  ob. tylko online) Seria (tytuł i numeracja) (f  ob., jeśli występuje) Nr znormalizowany (ISBN …) (f w dok. niesamoistnych  ob.) [Dostęp] (tylko online) [Lokalizacja] (brak  tylko druk, gdy mało egz.) Uwagi Norma 2002/1999  norma 2010 ob. – elem. obowiązkowy f – elem. fakultatywny @ - dokumenty elektroniczne

13 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI
1. Autor (nazwisko i imię) 2. Tytuł 3. Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor - w pracy zbiorowej; autor opracowania; tłumacz) 4. Oznaczenie wydania 5. Numer tomu (w opisie pojedynczego tomu) 6. Miejsce wydania i wydawca 7. Rok wydania 8. Strony (przy opisie fragmentu książki) 9. Seria (tytuł i numeracja) 10. ISBN

14 SCHEMAT OPISU Autor. Tytuł książki. Wydanie. Tom. Miejsce wydania : wydawca, Rok wydania. Seria. ISBN

15 Praca autorska Autor. Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, Rok wydania. Seria. ISBN

16 Praca zbiorowa Tytuł książki. Dalsze oznaczenie odpowiedzialności. Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, Rok wydania. Seria. ISBN

17 Fragment książki Autor. Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, Rok wydania. Strony. Seria. ISBN

18 Przykłady Chrzanowski, Maciej. Szkolny słownik motywów literackich. Warszawa : Skrypt, ISBN Drabarek, Barbara, Jacek Falkowski, Izabela Rowińska. Szkolny słownik motywów literackich. Wyd. 4 popr. Warszawa : Kram, s ISBN

19 Sawicka, Katarzyna. Język polski : kobiety w literaturze
Sawicka, Katarzyna. Język polski : kobiety w literaturze. [Warszawa] : LYNX-SFT, [2001]. ISBN Miłość rodzinna radością i nadzieją. Pod red. Józefa Steca. Jelenia Góra : Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Miłosierdzia, ISBN

20 Bułhakow, Michał. Mistrz i Małgorzata. Warszawa : Czytelnik, 1969. Nike.
Drawicz, Andrzej. Wstęp. W: Michał Bułhakow. Mistrz i Małgorzata. Wrocław : Ossolineum, 1990. s. V-LXXXIV. Biblioteka Narodowa , Seria 2, nr ISBN Bartsch, Cornelia. Szkic z badań nad twórczością kompozytorki Anny Teichmuler. W: Wspaniały krajobraz. Jelenia Góra : Muzeum Okręgowe, 1999. s ISBN

21 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA
1. Autor artykułu 2. Tytuł artykułu 3. Tytuł czasopisma (w cudzysłowie) 4. Lokalizacja (rok, numer zeszytu, strony) 5. Numer ISSN

22 SCHEMAT OPISU Autor artykułu. Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” Rok, numer czasopisma, numery stron. ISSN

23 Przykłady „Uważam Rze”. Warszawa : Resspublika, 2011. ISSN 2082-8292
całość czasopisma „Uważam Rze”. Warszawa : Resspublika, 2011. ISSN artykuł Jędrzejewski, Tomasz. Sław miłość : Czesław Miłosz o miłości. „Przegląd Powszechny” 2011, nr 7, s ISSN

24 wywiad Wojciszke, Bogdan. Sprawy sercowe mózgu. Rozm. przepr. Izabela Filc-Redlińska. „Rzeczpospolita” 2009, nr 38, s. A19-A20. ISSN recenzja Karpowicz, Ignacy. Ballady i romanse. Rec. Kinga Dunin. Rozważny i romantyczny : finaliści Nike „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 21, s. 15. ISSN X

25 DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
Internet i wydawnictwa multimedialne są pełnoprawnym źródłem informacji. Opisy tych dokumentów również umieszczamy w bibliografii.

26 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO
1. Autor 2. Tytuł 3. Typ nośnika 4. Wydanie 5. Miejsce wydania i wydawca 6. Data wydania 7. Data aktualizacji 8. Data przejrzenia 9. Seria (tytuł i numeracja) 10. Nr znormalizowany (ISBN, ISSN) 11. Dostęp

27 Przykłady wydawnictwo zwarte online Szekspir , William. Romeo i Julia [online]. Warszawa : Fundacja Nowoczesna Polska. [Przeglądany 04 października 2012]. Dostęp z: katalog/lektura/romeo-i-julia.html

28 słownik na płycie CD Kopaliński, Władysław. Multimedialny słownik języka polskiego PWN [dokument elektroniczny]. Warszawa : PWN,  1 płyta CD-ROM. ISBN   X 

29 pojedyncze hasło z encyklopedii
Miłość. Wikipedia : wolna encyklopedia [online]. Aktualizacja: 30 sierpnia [Przeglądany 04 października 2012]. Dostęp z:

30 pdf Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność [online]. Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aktualizacja : 15 listopada [Przeglądany 04 października 2012]. Format PDF. Dostęp z:

31 film Trzy kolory. Czerwony [film]. Reż. Krzysztof Kieślowski. Warszawa : Best Film, [2010]. 1 płyta DVD

32 PRZYPISY Krótkie objaśnienia do fragmentów tekstu. Mają charakter informacyjny. Mogą dodatkowo wyjaśniać pewne fragmenty tekstu. Przypisy bibliograficzne zawierają opisy dokumentów, z których pochodzą cytaty lub informacje zawarte w tekście. Do przypisów kierują odsyłacze zawarte w tekście (najczęściej są to cyfry). Miejsce przypisów: najczęściej u dołu strony; na końcu rozdziału lub na końcu pracy.

33 Przykłady K. Sawicka. Język polski : kobiety w literaturze. [Warszawa], s. 38 K. Sawicka. Język polski… s. 42 C. Bartsch. Szkic z badań nad twórczością kompozytorki Anny Teichmuler. W: Wspaniały krajobraz. Jelenia Góra, s. 100 T. Jędrzejewski. Sław miłość : Czesław Miłosz o miłości. „Przegląd Powszechny” 2011, nr 7, s. 108

34 Wykaz najczęściej stosowanych skrótów w przypisach i bibliografii załącznikowej
loco cit. = loco citato – w miejscu cytowanym ibid. = ibidem – tamże id. = idem – ten sam, tenże op. cit. = opus citatum – dzieło cytowane cyt. za – cytuję za


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google