Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Banki, a fundusze typu PE/VC jako źródła kapitału dla firm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Banki, a fundusze typu PE/VC jako źródła kapitału dla firm"— Zapis prezentacji:

1 Maciej Dacki Biuro Doradztwa Ekonomicznego Oddział DGE Bruxelles LMB Capital S.A.

2 Banki, a fundusze typu PE/VC jako źródła kapitału dla firm

3 Fundusz PRIVATE EQUITY (PE)
czyli fundusz aktywów niepublicznych Jest to instytucja zbiorowego inwestowania, która zebrane od inwestorów pieniądze lokuje w akcje spółek nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Fundusz PE nabyte udziały po pewnym czasie sprzedaje lub wprowadza je na giełdę lub na inny rynek

4 Fundusze VENTURE CAPITAL (VC)
To odrębna kategoria funduszy aktywów niepublicznych Kapitał funduszu VC jest wnoszony do kupowanych spółek we wczesnej fazie funkcjonowania spółki lub w fazie ekspansji Inwestycje funduszy VC są obarczone dużym ryzykiem – dlatego uczestnicy tych funduszy oczekują wysokiej stopy zwrotu

5 Pozyskanie kapitału – bank a fundusz PE/VC
Inwestycje – a finansowanie bankowe Inwestycje - a finansowanie z funduszy VC Firmy o dobrej kondycji ekonomicznej Firmy posiadające odpowiedni poziom zabezpieczenia Firmy posiadające odpowiedni udział własny w realizowanych przedsięwzięciach Firmy posiadające udokumentowane perspektywy spłaty pożyczonego kapitału Firmy posiadające dobry pomysł na rozwój Firmy, które mają do wdrożenia interesujące patenty czy technologie Firmy, których właściciele są gotowi w zamian za wniesiony kapitał oddać część posiadanych udziałów

6 Wady i zalety współpracy z PE/VC

7 ZALETY umożliwienie realizacji nawet ryzykownych projektów bez stosownych zabezpieczeń charakter pozyskanego kapitału - wniesione fundusze podnoszą poziom kapitałów spółki tzn. spółka nie ma obowiązku spłaty udzielonego finansowania, poprawia się struktura bilansu, spółki nie obciążają koszty finansowe znaczenie ma projekt i kadra menadżerska unikanie zbędnej formalizacji związanej z oceną – fundusz zazwyczaj sam dokonuje badania przedsięwzięcia i możliwości jego realizacji możliwość uzyskania wartości dodanej, którą wniesie fundusz (wiedza zarządcza, rozliczne kontakty biznesowe, podniesienie wiarygodności) możliwość ubiegania się o dodatkowy kapitał bankowy VC to inwestor pasywny – nie dąży do przejęcia kontroli nad firmą

8 WADY konieczność podzielenia się zyskiem
konieczność podzielenia się władzą – zgodnie z zasadami uzgodnionymi przed wejściem PE/VC UWAGA: w rzeczywistości PE/VC i przedsiębiorca mają ten sam cel – zwiększenie wartości rynkowej spółki niższa wycena udziałów/akcji niż w przypadku oferty publicznej brak możliwości transferu branżowego know-how ograniczony w czasie udział funduszu (umowa dot. warunków i czasu wyjścia!)

9 Potencjalni partnerzy dla funduszy to:
właściciele - zarówno osoby fizyczne, jak i spółki (grupy kapitałowe) potencjalnie zainteresowani sprzedażą udziałów, spółki o profilu interesującym dla funduszu, menedżerowie – przedsiębiorcy zainteresowani akwizycjami kolejnych przedsiębiorstw, menedżerowie spółek potencjalnie zainteresowani ich wykupieniem, w tym także menedżerowie spółek przeznaczonych do prywatyzacji.

10 Podstawowe typy realizowanych transakcji
Wykup lewarowany LBO (Leveraged Buy Out) - przejęcie przedsiębiorstwa lub jego części z wykorzystaniem dźwigni finansowej – najczęściej kredytu bankowego lub innego instrumentu finansowego o charakterze dłużnym.   Wykup menedżerski MBO (Management Buy Out) - zakup firmy przez jej menedżerów. MBI (Management Buy In) - polegająca na przejęcie przedsiębiorstwa przez grupę menedżerską z zewnątrz.

11 Schemat transakcji

12 Elementy mające wpływ na transakcje
jakie są oczekiwania sprzedającego co do realizacji transakcji jak powinny wyglądać relacje uczestników w jaki sposób udzielane jest finansowanie dłużne w jaki sposób spłacane jest finansowanie dłużne w jaki sposób zabezpieczane jest finansowanie dłużne jak optymalizować efekty podatkowe

13 Przebieg procesu wykupu
Etap I – wstęp; przygotowanie strategii, projekcji finansowych, struktury transakcji, memorandum informacyjnego Etap II – przygotowanie; analiza spółki, oszacowanie wartości i struktury transakcji, rozpoznanie finansowania i złożenie oferty Etap III – realizacja; negocjacje, aranżacja finansowania, podpisanie umowy sprzedaży, zapłata i przejęcie własności Etap IV – zakończenie; fuzja/spłata zadłużenia

14 Maciej Dacki


Pobierz ppt "Banki, a fundusze typu PE/VC jako źródła kapitału dla firm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google