Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDIA W ATH STUDIA I-go STOPNIA (inżynierskie lub licencjackie) STUDIA II-go STOPNIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDIA W ATH STUDIA I-go STOPNIA (inżynierskie lub licencjackie) STUDIA II-go STOPNIA."— Zapis prezentacji:

1

2

3 STUDIA W ATH STUDIA I-go STOPNIA (inżynierskie lub licencjackie) STUDIA II-go STOPNIA (uzpełniające magisterskie) STACJONARNE NIESTACJONARNE DZIENNE (bezpłatne) ZAOCZNE, WIECZOROWE (płatne) STUDIA III-go STOPNIA (doktoranckie)

4 STACJONARNE NIESTACJONARNE
STUDIA W ATH STACJONARNE NIESTACJONARNE DZIENNE ZAOCZNE, (bezpłatne) WIECZOROWE (płatne) UMOWA ZE STUDENTEM (gwarancja dla studenta niezmienności czesnego przez cały okres studiów)

5

6 Budownictwo

7 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka przemysłowa Samochody i silniki Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) Eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe Mechanika i Budowa Maszyn Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub informatyka Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Informatyka Inżynieria oprogramowania i bazy danych Telekomunikacja i sieci komputerowe Zastosowanie informatyki w zarządzaniu Informatyka Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub informatyka Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Automatyka i Robotyka Automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno - pomiarowe Mechatronika i robotyka Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych Automatyka i Robotyka Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub informatyka Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynieria zarządzania produkcją Informatyczne systemy zarządzania Systemy logistyczne przedsiębiorstwa Inżynieria administracji gospodarczej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub informatyka Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny

8 Wydział Nauk o Materiałach Inżynieria Środowiska Inżynieria Środowiska
i Środowisku Akademia Techniczno-Humanistyczna Włókiennictwo Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub chemia Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Włókiennictwo Wzornictwo i technologia odzieży Tekstylia biomedyczne Towaroznawstwo i marketnig tekstyliów Bio i nanotechnilogie polimerowe Inżynieria Środowiska Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Inżynieria Środowiska Inżynieria ochrony środowiska Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody Ochrona Środowiska Przedmioty P - matematyka lub chemia lub biologia lub geografia Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Ochrona Środowiska Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój Ochrona atmosfery Ochrona hydrosfery Ochrona litosfery Budownictwo Przedmioty P - matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Budownictwo

9 Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna Zarządzanie Zarządzanie firmą Zarządzanie w administracji i finanse organizacji Zarządzanie logistyką i jakością Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie Przedmioty P - matematyka lub informatyka lub geografia Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Socjologia Przedmioty P - j. polski lub historia lub matematyka lub WOS Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Socjologia Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego Komunikacja społeczna i nowe media Socjologia organizacji i zarządzanie zasobami ludzkimi Stosunki Międzynarodowe Przedmioty P - historia lub geografia lub WOS Przedmiot JO – j. angielski lub j. niemiecki lub j. francuski Transport Przedmioty P - matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Stosunki Międzynarodowe Studia europejskie Transport Logistyka transportu Komputerowe wspomaganie transportu

10 Transport

11

12 Ratownictwo Medyczne

13 pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka
Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Techniczno-Humanistyczna PIELĘGNIARSTWO pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka RATOWNICTWO MEDYCZNE Przedmioty P - biologia lub matematyka lub język polski Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny

14 Humanistyczno-Społeczny
Wydział Humanistyczno-Społeczny Filologia Filologia angielska - kultura i literatura angielskiego obszaru językowego - nauczycielska - translacja Filologia hiszpańska - hiszpański język biznesu Filologia słowiańska - czeski język biznesu - chorwacki język biznesu - rosyjski język biznesu - słoweński język biznesu - translacja angielsko-rosyjsko-polska Filologia Przedmioty P - język polski Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny UWAGA Filologia angielska – język angielski Akademia Techniczno-Humanistyczna Filologia Polska Przedmioty P - język polski Przedmiot JO - dowolny język obcy nowożytny Filologia Polska Medialna z podstawami dziennikarstwa Nauczycielska Pedagogika Przedmioty P - język polski Przedmiot JO – dowolny język obcy nowożytny Pedagogika Animacja kultury i edukacja regionalna Edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

15 REKRUTACJA NA STUDIA

16 Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
Rejestracja elektroniczna. Ustalenie list osób przyjętych, nieprzyjętych oraz list rezerwowych na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych. Ogłoszenie list osób przyjętych, nieprzyjętych oraz list rezerwowych. - Składanie dokumentów. Wpisy osób przyjętych na studia - brak wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją ze studiów. Przyjmowanie kandydatów z list rezerwowych. - Przyjmowanie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

17 Wymagane dokumenty przy rekrutacji
ankieta osobowa kandydata oraz podanie; świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo składają: - świadectwo dojrzałości oraz dyplom 4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym wydziale (kierunku studiów) zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5) cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym), oraz zdjęcie w wersji elektronicznej; 6) kserokopia dowodu osobistego; 7) poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

18 WYMAGANE DOKUMENTY

19 CO TO JEST AKREDYTACJA ? AKREDYTACJI DOKONUJE PAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA (PKA). AKREDYTACJA DAJE PRAWO UCZELNI DO KSZTAŁCENIA NA DANYM KIERUNKU, A STUDENTOWI TEGO KIERUNKU GWARANCJE ŻE NIE ZOSTANIE ON ZAMKNIĘTY. AKREDYTACJA POTWIERDZA JAKOŚĆ STUDIÓW, AKREDYTACJA POTWIERDZA, ŻE NAUCZYCIELE AKADEMICCY PROWADZĄCY DYDAKTYKĘ, SĄ SPECJALISTAMI W SWOJEJ DZIEDZINIE

20 KIERUNKI AKREDYTOWANE
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WŁÓKIENNICTWO INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 7. ZARZĄDZANIE 8. SOCJOLOGIA 9. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 10. FILOLOGIA POLSKA 11. PEDAGOGIKA 12. PIELĘGNIARSTWO

21 STUDIOWANIE TO NIE TYLKO NAUKA
DOMY STUDENTA KOŁA NAUKOWE CHÓR AKADEMICKI GALERIA BIURO KARIER AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (AZS) SYSTEM POMOCY MATERIALNEJ PRAKTYKI ZAWODOWE ORGANIZOWANE NA CAŁYM ŚWIECIE BIBLIOTEKA GŁÓWNA I BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWE PRZYCHODNIA ZDROWIA NA TERENIE UCZELNI

22 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ
NOWOCZESNY BUDYNEK, DLA NOWOCZESNEGO STUDENTA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ PAŹDZIERNIK 2007

23 2007 rok

24

25 Wykaz pomieszczeń dydaktycznych w budynku „L”:
- sale wykładowe 30 osobowe – 10, - sale wykładowe 60 osobowe – 15, sale audytoryjne 100 osobowe – 2, sale audytoryjne130 osobowe – 2, sale audytoryjne 300 osobowe – 1, zespół pomieszczeń dydaktyczno – badawczych – m blok asystencki – m sala rekreacyjna z zapleczem – 330 m2 NOWOCZESNY BUDYNEK, DLA NOWOCZESNEGO STUDENTA

26

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STUDIA W ATH STUDIA I-go STOPNIA (inżynierskie lub licencjackie) STUDIA II-go STOPNIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google